royal excel mouscron

Mouscron - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Stade Le Canonnier | Sức chứa: 10,500

Royal Excel Mouscron

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hollerbach, Bernd
Hollerbach, Bernd

CẦU THỦ

Jean Butez
1

Jean Butez

Vị trí: Thủ môn

Antonov, Nemanja
3

Antonov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

Medina, Nathan
4

Medina, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Sadiku, Rijad
5

Sadiku, Rijad

Vị trí: Hậu vệ

Hocko, Deni
6

Hocko, Deni

Vị trí: Tiền vệ

Spahiu, Sebastjan
8

Spahiu, Sebastjan

Vị trí: Tiền vệ

Omoigui, Cedric

Omoigui, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Olinga, Fabrice
7

Olinga, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

Sami Allagui
9

Sami Allagui

Vị trí: Tiền đạo

Bakic, Marko
10

Bakic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Mohamed, Dimitri
11

Mohamed, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

Ciranni, Alessandro
13

Ciranni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Kuzmanovic, Mico
14

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

Boya, Frank
15

Boya, Frank

Vị trí: Tiền vệ

Libertiaux, Clement
16

Libertiaux, Clement

Vị trí: Thủ môn

Dione, Babacar
17

Dione, Babacar

Vị trí: Tiền đạo

Vroman, Matheo
19

Vroman, Matheo

Vị trí: Tiền vệ

Palmieri, Delio
21

Palmieri, Delio

Vị trí: Tiền vệ

Campins, Joan
22

Campins, Joan

Vị trí: Hậu vệ

Pierrot, Frantzdy
23

Pierrot, Frantzdy

Vị trí: Tiền đạo

Pietrzak, Rafal
25

Pietrzak, Rafal

Vị trí: Hậu vệ

Ippolito, Alexandre
27

Ippolito, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

Huyghebaert, Jeremy
28

Huyghebaert, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Durmen, Benjamin
30

Durmen, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

Godeau, Bruno
31

Godeau, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Mananga, Jonathan
32

Mananga, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Osabutey, Jonah
45

Osabutey, Jonah

Vị trí: Tiền đạo

Vasic, Vaso
90

Vasic, Vaso

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hollerbach, Bernd
Hollerbach, Bernd

CẦU THỦ

Jean Butez
1

Jean Butez

Vị trí: Thủ môn

Antonov, Nemanja
3

Antonov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

Medina, Nathan
4

Medina, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Sadiku, Rijad
5

Sadiku, Rijad

Vị trí: Hậu vệ

Hocko, Deni
6

Hocko, Deni

Vị trí: Tiền vệ

Spahiu, Sebastjan
8

Spahiu, Sebastjan

Vị trí: Tiền vệ

Omoigui, Cedric

Omoigui, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Olinga, Fabrice
7

Olinga, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

Sami Allagui
9

Sami Allagui

Vị trí: Tiền đạo

Bakic, Marko
10

Bakic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Mohamed, Dimitri
11

Mohamed, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

Ciranni, Alessandro
13

Ciranni, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

Kuzmanovic, Mico
14

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

Boya, Frank
15

Boya, Frank

Vị trí: Tiền vệ

Libertiaux, Clement
16

Libertiaux, Clement

Vị trí: Thủ môn

Dione, Babacar
17

Dione, Babacar

Vị trí: Tiền đạo

Vroman, Matheo
19

Vroman, Matheo

Vị trí: Tiền vệ

Palmieri, Delio
21

Palmieri, Delio

Vị trí: Tiền vệ

Campins, Joan
22

Campins, Joan

Vị trí: Hậu vệ

Pierrot, Frantzdy
23

Pierrot, Frantzdy

Vị trí: Tiền đạo

Pietrzak, Rafal
25

Pietrzak, Rafal

Vị trí: Hậu vệ

Ippolito, Alexandre
27

Ippolito, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

Huyghebaert, Jeremy
28

Huyghebaert, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Durmen, Benjamin
30

Durmen, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

Godeau, Bruno
31

Godeau, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Mananga, Jonathan
32

Mananga, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Osabutey, Jonah
45

Osabutey, Jonah

Vị trí: Tiền đạo

Vasic, Vaso
90

Vasic, Vaso

Vị trí: Thủ môn