royal mouscron

Mouscron - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Stade Le Canonnier | Sức chứa: 10,500

Logo Royal Mouscron

HUẤN LUYỆN VIÊN

Storck, Bernd

CẦU THỦ

1

Werner, Oliver

Vị trí: Thủ môn

1

Jean Butez

Vị trí: Thủ môn

2

Dussenne, Noe

Vị trí: Hậu vệ

3

Antonov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

4

Medina, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

6

Maes, Maxime

Vị trí: Tiền đạo

7

Olinga, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

8

Friede, Sidney

Vị trí: Tiền vệ

10

Amallah, Selim

Vị trí: Tiền vệ

11

Mohamed, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

13

Giorgos Galitsios

Vị trí: Hậu vệ

14

Awoniyi, Taiwo

Vị trí: Tiền đạo

14

Spahiu, Sebastjan

Vị trí: Tiền vệ

15

Boya, Frank

Vị trí: Tiền vệ

15

Morales, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

16

Libertiaux, Clement

Vị trí: Thủ môn

17

Dione, Babacar

Vị trí: Tiền đạo

18

Mbaye Leye

Vị trí: Tiền đạo

19

Vroman, Matheo

Vị trí: Tiền vệ

21

Benson, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

23

Pierrot, Frantzdy

Vị trí: Tiền đạo

24

Gulan, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

25

Diedhiou, Christophe

Vị trí: Hậu vệ

26

Chibani, Bilal

Vị trí: Tiền đạo

27

Vojvoda, Mergim

Vị trí: Hậu vệ

28

Palmieri, Delio

Vị trí: Tiền vệ

29

Kalonji-Kalonji, Joel

Vị trí: Tiền vệ

30

Durmen, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

31

Godeau, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

44

Sadiku, Rijad

Vị trí: Hậu vệ

55

Nzeza, Rael

Vị trí: Hậu vệ

55

Ippolito, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

77

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

99

Sambu, Idrisa

Vị trí: Tiền đạo

99

Vasic, Vaso

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Storck, Bernd

CẦU THỦ

1

Werner, Oliver

Vị trí: Thủ môn

1

Jean Butez

Vị trí: Thủ môn

2

Dussenne, Noe

Vị trí: Hậu vệ

3

Antonov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

4

Medina, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

6

Maes, Maxime

Vị trí: Tiền đạo

7

Olinga, Fabrice

Vị trí: Tiền đạo

8

Friede, Sidney

Vị trí: Tiền vệ

10

Amallah, Selim

Vị trí: Tiền vệ

11

Mohamed, Dimitri

Vị trí: Tiền vệ

13

Giorgos Galitsios

Vị trí: Hậu vệ

14

Awoniyi, Taiwo

Vị trí: Tiền đạo

14

Spahiu, Sebastjan

Vị trí: Tiền vệ

15

Boya, Frank

Vị trí: Tiền vệ

15

Morales, Lucas

Vị trí: Hậu vệ

16

Libertiaux, Clement

Vị trí: Thủ môn

17

Dione, Babacar

Vị trí: Tiền đạo

18

Mbaye Leye

Vị trí: Tiền đạo

19

Vroman, Matheo

Vị trí: Tiền vệ

21

Benson, Manuel

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

23

Pierrot, Frantzdy

Vị trí: Tiền đạo

24

Gulan, Nikola

Vị trí: Tiền vệ

25

Diedhiou, Christophe

Vị trí: Hậu vệ

26

Chibani, Bilal

Vị trí: Tiền đạo

27

Vojvoda, Mergim

Vị trí: Hậu vệ

28

Palmieri, Delio

Vị trí: Tiền vệ

29

Kalonji-Kalonji, Joel

Vị trí: Tiền vệ

30

Durmen, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

31

Godeau, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

44

Sadiku, Rijad

Vị trí: Hậu vệ

55

Nzeza, Rael

Vị trí: Hậu vệ

55

Ippolito, Alexandre

Vị trí: Tiền đạo

77

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

99

Sambu, Idrisa

Vị trí: Tiền đạo

99

Vasic, Vaso

Vị trí: Thủ môn