royal charleroi

Charleroi - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Stade du Pays de Charleroi | Sức chứa: 15,000

Logo Royal Charleroi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mazzu, Felice

CẦU THỦ

1

Penneteau, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

5

Dorian Dervite

Vị trí: Hậu vệ

6

Biatoumoussoka, Messie

Vị trí: Hậu vệ

Boulenger, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

4

Busi, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

6

Gjoko Zajkov

Vị trí: Hậu vệ

7

Omid Noorafkan

Vị trí: Tiền vệ

8

Martos

Vị trí: Hậu vệ

12

Imbrechts, Joachim

Vị trí: Thủ môn

13

Diandy, Christophe

Vị trí: Tiền vệ

14

Benavente, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

15

Baume, Valentin

Vị trí: Thủ môn

17

Marinos, Stergos

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodes, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Martin, Gregoire

Vị trí: Tiền vệ

22

Hendrickx, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

23

Willems, Steeven

Vị trí: Hậu vệ

24

Dessoleil, Dorian

Vị trí: Hậu vệ

25

Nurio Fortuna

Vị trí: Hậu vệ

26

Di Vita, Massimo Gino

Vị trí: Tiền đạo

26

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

28

Saglik, Enes

Vị trí: Tiền vệ

33

Gabriele Angella

Vị trí: Hậu vệ

35

Mandanda, Parfait

Vị trí: Thủ môn

69

Remy Riou

Vị trí: Thủ môn

77

Bruno, Massimo

Vị trí: Tiền vệ

Garita, Arnold

Vị trí: Tiền đạo

9

Adame Niane

Vị trí: Tiền đạo

10

Perbet, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

28

Tshiend, Ken

Vị trí: Tiền đạo

39

David Fuster

Vị trí: Tiền đạo

45

Osimhen, Victor

Vị trí: Tiền đạo

88

Ali Gholizadeh

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mazzu, Felice

CẦU THỦ

1

Penneteau, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

5

Dorian Dervite

Vị trí: Hậu vệ

6

Biatoumoussoka, Messie

Vị trí: Hậu vệ

Boulenger, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

4

Busi, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

6

Gjoko Zajkov

Vị trí: Hậu vệ

7

Omid Noorafkan

Vị trí: Tiền vệ

8

Martos

Vị trí: Hậu vệ

12

Imbrechts, Joachim

Vị trí: Thủ môn

13

Diandy, Christophe

Vị trí: Tiền vệ

14

Benavente, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

15

Baume, Valentin

Vị trí: Thủ môn

17

Marinos, Stergos

Vị trí: Hậu vệ

20

Rodes, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Martin, Gregoire

Vị trí: Tiền vệ

22

Hendrickx, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

23

Willems, Steeven

Vị trí: Hậu vệ

24

Dessoleil, Dorian

Vị trí: Hậu vệ

25

Nurio Fortuna

Vị trí: Hậu vệ

26

Di Vita, Massimo Gino

Vị trí: Tiền đạo

26

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

28

Saglik, Enes

Vị trí: Tiền vệ

33

Gabriele Angella

Vị trí: Hậu vệ

35

Mandanda, Parfait

Vị trí: Thủ môn

69

Remy Riou

Vị trí: Thủ môn

77

Bruno, Massimo

Vị trí: Tiền vệ

Garita, Arnold

Vị trí: Tiền đạo

9

Adame Niane

Vị trí: Tiền đạo

10

Perbet, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

28

Tshiend, Ken

Vị trí: Tiền đạo

39

David Fuster

Vị trí: Tiền đạo

45

Osimhen, Victor

Vị trí: Tiền đạo

88

Ali Gholizadeh

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Royal Charleroi

Kết quả thi đấu Royal Charleroi

Huấn luyện viên

Mazzu, Felice

Quốc gia: Bỉ

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

28/02/1981

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

25/07/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

05/06/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

01/03/1990

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

14/10/1999

6

Hậu vệ

Quốc gia: Macedonia

10/02/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

09/04/1997

8

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

04/01/1984

12

Thủ môn

Quốc gia: Thụy Điển

09/10/2001

13

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

26/11/1990

14

Tiền vệ

Quốc gia: Peru

19/05/1994

15

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

25/01/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Hy Lạp

17/09/1987

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

11/12/1997

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

08/02/1996

22

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

30/03/1995

23

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

20/08/1990

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

07/08/1992

25

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

24/03/1995

26

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

10/03/1999

26

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

26/07/1995

28

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

08/07/1991

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

28/04/1989

35

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

10/11/1989

69

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

06/08/1987

77

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

17/09/1993

Tiền đạo

Quốc gia: Cameroon

18/06/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Mali

16/06/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

12/12/1984

28

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

21/01/2002

39

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

19/04/1996

45

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

29/12/1998

88

Tiền đạo

Quốc gia: Nước Cộng Hòa Hồi Giáo Iran

10/03/1996

728x90
130x300
130x300