royal charleroi

Charleroi - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Stade du Pays de Charleroi | Sức chứa: 15,000

Logo Royal Charleroi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mazzu, Felice

CẦU THỦ

1

Penneteau, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

Boulenger, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

4

Busi, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

6

Biatoumoussoka, Messie

Vị trí: Hậu vệ

6

Gjoko Zajkov

Vị trí: Hậu vệ

7

David Fuster

Vị trí: Tiền đạo

8

Martos

Vị trí: Hậu vệ

9

Adame Niane

Vị trí: Tiền đạo

10

Perbet, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

12

Imbrechts, Joachim

Vị trí: Thủ môn

13

Diandy, Christophe

Vị trí: Tiền vệ

14

Van Wildemeersch, Jaan

Vị trí: Tiền vệ

15

Baume, Valentin

Vị trí: Thủ môn

17

Marinos, Stergos

Vị trí: Hậu vệ

18

Tshiend, Ken

Vị trí: Tiền đạo

19

Maistriaux, Francois

Vị trí: Tiền đạo

20

Martin, Gregoire

Vị trí: Tiền vệ

20

Rodes, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

21

Falzone, Mikaele

Vị trí: Tiền đạo

22

Hendrickx, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

23

Willems, Steeven

Vị trí: Hậu vệ

24

Dessoleil, Dorian

Vị trí: Hậu vệ

25

Nurio Fortuna

Vị trí: Hậu vệ

26

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

45

Osimhen, Victor

Vị trí: Tiền đạo

69

Remy Riou

Vị trí: Thủ môn

70

Delfi, Younes

Vị trí: Tiền vệ

88

Ali Gholizadeh

Vị trí: Tiền đạo

Garita, Arnold

Vị trí: Tiền đạo

26

Di Vita, Massimo Gino

Vị trí: Tiền đạo

33

Gabriele Angella

Vị trí: Hậu vệ

44

Morioka, Ryota

Vị trí: Tiền vệ

77

Bruno, Massimo

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mazzu, Felice

CẦU THỦ

1

Penneteau, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

Boulenger, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

4

Busi, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

6

Biatoumoussoka, Messie

Vị trí: Hậu vệ

6

Gjoko Zajkov

Vị trí: Hậu vệ

7

David Fuster

Vị trí: Tiền đạo

8

Martos

Vị trí: Hậu vệ

9

Adame Niane

Vị trí: Tiền đạo

10

Perbet, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

12

Imbrechts, Joachim

Vị trí: Thủ môn

13

Diandy, Christophe

Vị trí: Tiền vệ

14

Van Wildemeersch, Jaan

Vị trí: Tiền vệ

15

Baume, Valentin

Vị trí: Thủ môn

17

Marinos, Stergos

Vị trí: Hậu vệ

18

Tshiend, Ken

Vị trí: Tiền đạo

19

Maistriaux, Francois

Vị trí: Tiền đạo

20

Martin, Gregoire

Vị trí: Tiền vệ

20

Rodes, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

21

Falzone, Mikaele

Vị trí: Tiền đạo

22

Hendrickx, Gaetan

Vị trí: Tiền vệ

23

Willems, Steeven

Vị trí: Hậu vệ

24

Dessoleil, Dorian

Vị trí: Hậu vệ

25

Nurio Fortuna

Vị trí: Hậu vệ

26

Ilaimaharitra, Marco

Vị trí: Tiền vệ

45

Osimhen, Victor

Vị trí: Tiền đạo

69

Remy Riou

Vị trí: Thủ môn

70

Delfi, Younes

Vị trí: Tiền vệ

88

Ali Gholizadeh

Vị trí: Tiền đạo

Garita, Arnold

Vị trí: Tiền đạo

26

Di Vita, Massimo Gino

Vị trí: Tiền đạo

33

Gabriele Angella

Vị trí: Hậu vệ

44

Morioka, Ryota

Vị trí: Tiền vệ

77

Bruno, Massimo

Vị trí: Tiền vệ