royal antwerp fc

Antwerp - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Bosuilstadion | Sức chứa: 16,649

Logo Royal Antwerp FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boloni, Laszlo

CẦU THỦ

1

Sinan Bolat

Vị trí: Thủ môn

2

Matheus

Vị trí: Hậu vệ

3

Seck, Abdoulaye

Vị trí: Hậu vệ

4

Daniel Opare

Vị trí: Hậu vệ

6

Juklerod, Simen

Vị trí: Hậu vệ

8

Ivo Rodrigues

Vị trí: Tiền đạo

9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

11

Niangadou, Goune

Vị trí: Tiền vệ

11

Lior Refaelov

Vị trí: Tiền vệ

14

Baby, Amara

Vị trí: Tiền đạo

15

Dino Arslanagic

Vị trí: Hậu vệ

19

William Owusu

Vị trí: Tiền đạo

20

Ze, Didier

Vị trí: Tiền đạo

21

Batubinsika, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

22

David Simao

Vị trí: Tiền vệ

22

Bernier, Antoine

Vị trí: Tiền đạo

23

Govea, Omar

Vị trí: Tiền vệ

29

Nazaryna, Yehor

Vị trí: Tiền vệ

30

Buta, Aurelio

Vị trí: Hậu vệ

31

Yves De Winter

Vị trí: Thủ môn

37

Jelle Van Damme

Vị trí: Hậu vệ

38

Haroun, Faris

Vị trí: Tiền vệ

39

Teunckens, Jens

Vị trí: Thủ môn

41

Lathouwers, Bill

Vị trí: Thủ môn

47

Kakudji, Gael

Vị trí: Hậu vệ

48

Nostlinger, Nando

Vị trí: Tiền vệ

56

Quirynen, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

60

Sambou Yatabare

Vị trí: Tiền vệ

70

Dieumerci Mbokani

Vị trí: Tiền đạo

98

Mendy, Laurent

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boloni, Laszlo

CẦU THỦ

1

Sinan Bolat

Vị trí: Thủ môn

2

Matheus

Vị trí: Hậu vệ

3

Seck, Abdoulaye

Vị trí: Hậu vệ

4

Daniel Opare

Vị trí: Hậu vệ

6

Juklerod, Simen

Vị trí: Hậu vệ

8

Ivo Rodrigues

Vị trí: Tiền đạo

9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

11

Niangadou, Goune

Vị trí: Tiền vệ

11

Lior Refaelov

Vị trí: Tiền vệ

14

Baby, Amara

Vị trí: Tiền đạo

15

Dino Arslanagic

Vị trí: Hậu vệ

19

William Owusu

Vị trí: Tiền đạo

20

Ze, Didier

Vị trí: Tiền đạo

21

Batubinsika, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

22

David Simao

Vị trí: Tiền vệ

22

Bernier, Antoine

Vị trí: Tiền đạo

23

Govea, Omar

Vị trí: Tiền vệ

29

Nazaryna, Yehor

Vị trí: Tiền vệ

30

Buta, Aurelio

Vị trí: Hậu vệ

31

Yves De Winter

Vị trí: Thủ môn

37

Jelle Van Damme

Vị trí: Hậu vệ

38

Haroun, Faris

Vị trí: Tiền vệ

39

Teunckens, Jens

Vị trí: Thủ môn

41

Lathouwers, Bill

Vị trí: Thủ môn

47

Kakudji, Gael

Vị trí: Hậu vệ

48

Nostlinger, Nando

Vị trí: Tiền vệ

56

Quirynen, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

60

Sambou Yatabare

Vị trí: Tiền vệ

70

Dieumerci Mbokani

Vị trí: Tiền đạo

98

Mendy, Laurent

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu Royal Antwerp FC

Huấn luyện viên

Boloni, Laszlo

Quốc gia: Romani

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

03/09/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

22/01/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

04/06/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

18/10/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Na Uy

18/05/1994

8

Tiền đạo

Quốc gia: Bồ Đào Nha

30/03/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

30/06/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

21/10/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Mali

28/12/1997

11

Tiền vệ

Quốc gia: Israel

26/04/1986

14

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

23/02/1989

15

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

24/04/1993

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

13/09/1989

20

Tiền đạo

Quốc gia: Cameroon

17/09/1996

21

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

15/02/1996

22

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

15/05/1990

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

10/09/1997

23

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

18/01/1996

29

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

10/07/1997

30

Hậu vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

10/02/1997

31

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

25/05/1987

37

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

10/10/1983

38

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

22/09/1985

39

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

30/01/1998

41

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

18/09/1999

47

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

06/07/1999

48

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

15/01/1998

56

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

03/11/2001

60

Tiền vệ

Quốc gia: Mali

02/03/1989

70

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Congo

22/11/1985

98

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

18/12/1998

728x90
130x300
130x300