royal antwerp fc

Antwerp - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Bosuilstadion | Sức chứa: 16,649

Logo Royal Antwerp FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boloni, Laszlo

CẦU THỦ

1

Sinan Bolat

Vị trí: Thủ môn

2

Matheus

Vị trí: Hậu vệ

3

Seck, Abdoulaye

Vị trí: Hậu vệ

4

Daniel Opare

Vị trí: Hậu vệ

6

Juklerod, Simen

Vị trí: Hậu vệ

8

Ivo Rodrigues

Vị trí: Tiền đạo

9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

11

Niangadou, Goune

Vị trí: Tiền vệ

11

Lior Refaelov

Vị trí: Tiền vệ

14

Baby, Amara

Vị trí: Tiền đạo

15

Dino Arslanagic

Vị trí: Hậu vệ

19

William Owusu

Vị trí: Tiền đạo

20

Ze, Didier

Vị trí: Tiền đạo

21

Batubinsika, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

22

David Simao

Vị trí: Tiền vệ

22

Bernier, Antoine

Vị trí: Tiền đạo

23

Govea, Omar

Vị trí: Tiền vệ

29

Nazaryna, Yehor

Vị trí: Tiền vệ

30

Buta, Aurelio

Vị trí: Hậu vệ

31

Yves De Winter

Vị trí: Thủ môn

37

Jelle Van Damme

Vị trí: Hậu vệ

38

Haroun, Faris

Vị trí: Tiền vệ

39

Teunckens, Jens

Vị trí: Thủ môn

41

Lathouwers, Bill

Vị trí: Thủ môn

47

Kakudji, Gael

Vị trí: Hậu vệ

48

Nostlinger, Nando

Vị trí: Tiền vệ

56

Quirynen, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

60

Sambou Yatabare

Vị trí: Tiền vệ

70

Dieumerci Mbokani

Vị trí: Tiền đạo

98

Mendy, Laurent

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Boloni, Laszlo

CẦU THỦ

1

Sinan Bolat

Vị trí: Thủ môn

2

Matheus

Vị trí: Hậu vệ

3

Seck, Abdoulaye

Vị trí: Hậu vệ

4

Daniel Opare

Vị trí: Hậu vệ

6

Juklerod, Simen

Vị trí: Hậu vệ

8

Ivo Rodrigues

Vị trí: Tiền đạo

9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

10

Hairemans, Geoffry

Vị trí: Tiền vệ

11

Niangadou, Goune

Vị trí: Tiền vệ

11

Lior Refaelov

Vị trí: Tiền vệ

14

Baby, Amara

Vị trí: Tiền đạo

15

Dino Arslanagic

Vị trí: Hậu vệ

19

William Owusu

Vị trí: Tiền đạo

20

Ze, Didier

Vị trí: Tiền đạo

21

Batubinsika, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

22

David Simao

Vị trí: Tiền vệ

22

Bernier, Antoine

Vị trí: Tiền đạo

23

Govea, Omar

Vị trí: Tiền vệ

29

Nazaryna, Yehor

Vị trí: Tiền vệ

30

Buta, Aurelio

Vị trí: Hậu vệ

31

Yves De Winter

Vị trí: Thủ môn

37

Jelle Van Damme

Vị trí: Hậu vệ

38

Haroun, Faris

Vị trí: Tiền vệ

39

Teunckens, Jens

Vị trí: Thủ môn

41

Lathouwers, Bill

Vị trí: Thủ môn

47

Kakudji, Gael

Vị trí: Hậu vệ

48

Nostlinger, Nando

Vị trí: Tiền vệ

56

Quirynen, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

60

Sambou Yatabare

Vị trí: Tiền vệ

70

Dieumerci Mbokani

Vị trí: Tiền đạo

98

Mendy, Laurent

Vị trí: Tiền đạo