romani

- Romani

Quốc tịch : Romani | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Romani

HUẤN LUYỆN VIÊN

Contra, Cosmin
Contra, Cosmin

CẦU THỦ

Radu, Andrei
1

Radu, Andrei

Vị trí: Thủ môn

Benzar, Romario
2

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

Tosca, Alin
3

Tosca, Alin

Vị trí: Hậu vệ

Rus, Adrian
4

Rus, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

Nedelcearu, Ionut
5

Nedelcearu, Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Chiriches, Vlad
6

Chiriches, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

Burca, Andrei Andonie
6

Burca, Andrei Andonie

Vị trí: Hậu vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Stanciu, Nicolae
8

Stanciu, Nicolae

Vị trí: Tiền vệ

Puscas, George
9

Puscas, George

Vị trí: Tiền đạo

Hagi, Ianis
10

Hagi, Ianis

Vị trí: Tiền vệ

Bancu, Nicusor
11

Bancu, Nicusor

Vị trí: Tiền vệ

Tatarusanu, Ciprian
12

Tatarusanu, Ciprian

Vị trí: Thủ môn

Keseru, Claudiu
13

Keseru, Claudiu

Vị trí: Tiền đạo

Mogos, Vasile
14

Mogos, Vasile

Vị trí: Hậu vệ

Anton, Paul
15

Anton, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Florin
16

Nita, Florin

Vị trí: Thủ môn

Deac, Ciprian
17

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

Marin, Razvan
18

Marin, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Bordeianu, Mihai
19

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Mitrita, Alexandru
20

Mitrita, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Nistor, Dan
21

Nistor, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Grigore, Dragos
21

Grigore, Dragos

Vị trí: Hậu vệ

Cicaldau, Alexandru
22

Cicaldau, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Andone, Florin
23

Andone, Florin

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Contra, Cosmin
Contra, Cosmin

CẦU THỦ

Radu, Andrei
1

Radu, Andrei

Vị trí: Thủ môn

Benzar, Romario
2

Benzar, Romario

Vị trí: Hậu vệ

Tosca, Alin
3

Tosca, Alin

Vị trí: Hậu vệ

Rus, Adrian
4

Rus, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

Nedelcearu, Ionut
5

Nedelcearu, Ionut

Vị trí: Hậu vệ

Chiriches, Vlad
6

Chiriches, Vlad

Vị trí: Hậu vệ

Burca, Andrei Andonie
6

Burca, Andrei Andonie

Vị trí: Hậu vệ

Coman, Florinel
7

Coman, Florinel

Vị trí: Tiền đạo

Stanciu, Nicolae
8

Stanciu, Nicolae

Vị trí: Tiền vệ

Puscas, George
9

Puscas, George

Vị trí: Tiền đạo

Hagi, Ianis
10

Hagi, Ianis

Vị trí: Tiền vệ

Bancu, Nicusor
11

Bancu, Nicusor

Vị trí: Tiền vệ

Tatarusanu, Ciprian
12

Tatarusanu, Ciprian

Vị trí: Thủ môn

Keseru, Claudiu
13

Keseru, Claudiu

Vị trí: Tiền đạo

Mogos, Vasile
14

Mogos, Vasile

Vị trí: Hậu vệ

Anton, Paul
15

Anton, Paul

Vị trí: Tiền vệ

Nita, Florin
16

Nita, Florin

Vị trí: Thủ môn

Deac, Ciprian
17

Deac, Ciprian

Vị trí: Tiền vệ

Marin, Razvan
18

Marin, Razvan

Vị trí: Tiền vệ

Bordeianu, Mihai
19

Bordeianu, Mihai

Vị trí: Tiền vệ

Mitrita, Alexandru
20

Mitrita, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Nistor, Dan
21

Nistor, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Grigore, Dragos
21

Grigore, Dragos

Vị trí: Hậu vệ

Cicaldau, Alexandru
22

Cicaldau, Alexandru

Vị trí: Tiền vệ

Andone, Florin
23

Andone, Florin

Vị trí: Tiền đạo