rochdale afc

Rochdale - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Spotland | Sức chứa: 10,249

Logo Rochdale AFC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Barry-Murphy, Brian

CẦU THỦ

1

Josh Lillis

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan McLaughlin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ngosi Ntlhe

Vị trí: Hậu vệ

4

Jimmy McNulty

Vị trí: Hậu vệ

5

Delaney, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Ethan Ebanks-Landell

Vị trí: Hậu vệ

7

Dooley, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

8

Michael Jordan Williams

Vị trí: Tiền vệ

9

Calvin Andrew

Vị trí: Tiền đạo

10

Callum Camps

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

13

Keohane, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

14

Rathbone, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

16

Matt Done

Vị trí: Tiền vệ

18

Aaron Wilbraham

Vị trí: Tiền đạo

19

Bradden Inman

Vị trí: Tiền vệ

23

Holden, Rory

Vị trí: Tiền đạo

24

Andy Lonergan

Vị trí: Thủ môn

25

Adshead, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

26

Zach Clough

Vị trí: Tiền đạo

27

Hamilton, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

28

Morley, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

30

Pyke, Rekeil

Vị trí: Tiền đạo

31

Wade, Bradley

Vị trí: Thủ môn

36

Gillam, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

39

Joe Bunney

Vị trí: Tiền đạo

40

Ian Henderson

Vị trí: Tiền đạo

41

Matheson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

45

Yonsian, Florian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Barry-Murphy, Brian

CẦU THỦ

1

Josh Lillis

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan McLaughlin

Vị trí: Hậu vệ

3

Ngosi Ntlhe

Vị trí: Hậu vệ

4

Jimmy McNulty

Vị trí: Hậu vệ

5

Delaney, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Ethan Ebanks-Landell

Vị trí: Hậu vệ

7

Dooley, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

8

Michael Jordan Williams

Vị trí: Tiền vệ

9

Calvin Andrew

Vị trí: Tiền đạo

10

Callum Camps

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

13

Keohane, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

14

Rathbone, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

16

Matt Done

Vị trí: Tiền vệ

18

Aaron Wilbraham

Vị trí: Tiền đạo

19

Bradden Inman

Vị trí: Tiền vệ

23

Holden, Rory

Vị trí: Tiền đạo

24

Andy Lonergan

Vị trí: Thủ môn

25

Adshead, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

26

Zach Clough

Vị trí: Tiền đạo

27

Hamilton, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

28

Morley, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

30

Pyke, Rekeil

Vị trí: Tiền đạo

31

Wade, Bradley

Vị trí: Thủ môn

36

Gillam, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

39

Joe Bunney

Vị trí: Tiền đạo

40

Ian Henderson

Vị trí: Tiền đạo

41

Matheson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

45

Yonsian, Florian

Vị trí: Tiền đạo