rochdale afc

Rochdale - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Spotland | Sức chứa: 10,249

Logo Rochdale AFC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hill, Keith

CẦU THỦ

1

Josh Lillis

Vị trí: Thủ môn

2

Joe Rafferty

Vị trí: Hậu vệ

3

Ngosi Ntlhe

Vị trí: Hậu vệ

4

Jimmy McNulty

Vị trí: Hậu vệ

5

Delaney, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Ethan Ebanks-Landell

Vị trí: Hậu vệ

7

Dooley, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

8

Michael Jordan Williams

Vị trí: Tiền vệ

9

Calvin Andrew

Vị trí: Tiền đạo

10

Callum Camps

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Connor Randall

Vị trí: Tiền vệ

14

Rathbone, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

15

Joe Thompson

Vị trí: Tiền vệ

16

Matt Done

Vị trí: Tiền vệ

18

Aaron Wilbraham

Vị trí: Tiền đạo

19

Bradden Inman

Vị trí: Tiền vệ

23

Holden, Rory

Vị trí: Tiền đạo

24

Norman, Magnus

Vị trí: Thủ môn

25

Adshead, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

26

Zach Clough

Vị trí: Tiền đạo

27

Hamilton, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

28

Morley, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

31

Wade, Bradley

Vị trí: Thủ môn

36

Gillam, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

40

Ian Henderson

Vị trí: Tiền đạo

41

Matheson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

45

Yonsian, Florian

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hill, Keith

CẦU THỦ

1

Josh Lillis

Vị trí: Thủ môn

2

Joe Rafferty

Vị trí: Hậu vệ

3

Ngosi Ntlhe

Vị trí: Hậu vệ

4

Jimmy McNulty

Vị trí: Hậu vệ

5

Delaney, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

6

Ethan Ebanks-Landell

Vị trí: Hậu vệ

7

Dooley, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

8

Michael Jordan Williams

Vị trí: Tiền vệ

9

Calvin Andrew

Vị trí: Tiền đạo

10

Callum Camps

Vị trí: Tiền vệ

11

Williams, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

12

Connor Randall

Vị trí: Tiền vệ

14

Rathbone, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

15

Joe Thompson

Vị trí: Tiền vệ

16

Matt Done

Vị trí: Tiền vệ

18

Aaron Wilbraham

Vị trí: Tiền đạo

19

Bradden Inman

Vị trí: Tiền vệ

23

Holden, Rory

Vị trí: Tiền đạo

24

Norman, Magnus

Vị trí: Thủ môn

25

Adshead, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

26

Zach Clough

Vị trí: Tiền đạo

27

Hamilton, Ethan

Vị trí: Tiền vệ

28

Morley, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

31

Wade, Bradley

Vị trí: Thủ môn

36

Gillam, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

40

Ian Henderson

Vị trí: Tiền đạo

41

Matheson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

45

Yonsian, Florian

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Hill, Keith

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

24/06/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

06/10/1993

3

Hậu vệ

Quốc gia: Nam Phi

21/02/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

13/02/1985

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

06/09/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

12/12/1992

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

19/10/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

06/11/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

19/12/1986

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

30/11/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

13/12/1992

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/10/1995

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/10/1996

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/03/1989

16

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

22/07/1988

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/10/1979

19

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

10/12/1991

23

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

23/08/1997

24

Thủ môn

Quốc gia: Anh

19/01/1997

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/09/2001

26

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/03/1995

27

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

18/10/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/02/2000

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

03/07/2000

36

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/10/1998

40

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/01/1985

41

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/10/2002

45

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/11/2000

728x90
130x300
130x300