Real Oviedo

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Carlos Tartiere | Sức chứa: 30,500

Real Oviedo

Real Oviedo

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Carlos Tartiere | | Sức chứa: 30,500

Real Oviedo

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rozada, Javi

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Ugarte, Andoni
0

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

05/04/1995

Ugarte, Andoni
0

Hậu vệ

05/04/1995

Herrero Alfonso
1

Thủ môn

Quốc gia: Spain

21/04/1994

Herrero Alfonso
1

Thủ môn

21/04/1994

Alejandro Arribas
3

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

01/05/1989

Alejandro Arribas
3

Hậu vệ

01/05/1989

Fernandez, Javi
5

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

03/08/1997

Fernandez, Javi
5

Hậu vệ

03/08/1997

Hernandez, Carlos
6

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

15/09/1990

Hernandez, Carlos
6

Hậu vệ

15/09/1990

Ramos, Omar
7

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

26/01/1988

Ramos, Omar
7

Tiền vệ

26/01/1988

Marco Sangalli Fuentes
8

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

07/02/1992

Marco Sangalli Fuentes
8

Tiền đạo

07/02/1992

Joselu
9

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

03/03/1991

Joselu
9

Tiền đạo

03/03/1991

Saul Berjon
10

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

24/05/1986

Saul Berjon
10

Tiền đạo

24/05/1986

Edgar Barcenas
11

Tiền vệ

Quốc gia: Panama

23/10/1993

Edgar Barcenas
11

Tiền vệ

23/10/1993

Nieto, Juanjo
12

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

03/10/1994

Nieto, Juanjo
12

Hậu vệ

03/10/1994

Champagne Nereo
13

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

20/01/1985

Champagne Nereo
13

Thủ môn

20/01/1985

Jimmy
14

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

31/12/1996

Jimmy
14

Tiền vệ

31/12/1996

Alfredo Ortuno
15

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

21/01/1991

Alfredo Ortuno
15

Tiền đạo

21/01/1991

Balde Ibrahima
17

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

04/04/1989

Balde Ibrahima
17

Tiền đạo

04/04/1989

Fernandez Christian
18

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

15/10/1985

Fernandez Christian
18

Hậu vệ

15/10/1985

Sanchez, Borja
19

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

26/02/1996

Sanchez, Borja
19

Tiền vệ

26/02/1996

Sergio Tejera
20

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

28/05/1990

Sergio Tejera
20

Tiền vệ

28/05/1990

Gonzalez, Lolo
21

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

22/07/1991

Gonzalez, Lolo
21

Hậu vệ

22/07/1991

Cortina Edu
22

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

25/09/1996

Cortina Edu
22

Tiền vệ

25/09/1996

Mossa
23

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

24/01/1989

Mossa
23

Hậu vệ

24/01/1989

Ahijado Lucas
24

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

30/01/1995

Ahijado Lucas
24

Tiền vệ

30/01/1995

Viti
27

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

16/09/1997

Viti
27

Tiền đạo

16/09/1997

Riki
28

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

25/09/1997

Riki
28

Tiền vệ

25/09/1997

Obeng, Samuel
30

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

15/05/1997

Obeng, Samuel
30

Tiền đạo

15/05/1997

Prieto Steven
32

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

30/07/1997

Prieto Steven
32

Tiền đạo

30/07/1997

Mier, Javi
32

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

04/02/1999

Mier, Javi
32

Tiền vệ

04/02/1999

Martinez, Josin
33

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

29/07/1997

Martinez, Josin
33

Hậu vệ

29/07/1997

Mier, Jorge
35

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

04/02/1999

Mier, Jorge
35

Hậu vệ

04/02/1999