real madrid

Madrid - Tây Ban Nha

Quốc tịch : Tây Ban Nha | Sân nhà: Santiago Bernabeu | Sức chứa: 80,000

Logo Real Madrid
Huấn luyện viên

Zinedine Zidane

Quốc gia: Pháp

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Costa Rica

15/12/1986

2

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

11/01/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

05/01/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/03/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

25/04/1993

6

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

18/01/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/08/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

04/01/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

19/12/1987

10

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

09/09/1985

11

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

16/07/1989

12

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

12/05/1988

14

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/02/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

22/07/1998

17

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/07/1991

18

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/01/1995

19

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/12/1995

20

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/01/1996

21

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

03/08/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/04/1992

23

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/12/1996

24

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

07/08/1996

25

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

11/05/1992

26

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

26/02/1999

27

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

24/10/1997

28

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

12/07/2000

30

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

13/05/1998

31

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/03/1997

33

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

22/01/1997

34

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

12/05/1998

36

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

09/04/1997

37

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/08/1999

39

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

05/05/1997