ranheim il

Ranheim - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: EXTRA Arena | Sức chứa: 3,000

Ranheim IL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maalen, Svein
Maalen, Svein

CẦU THỦ

Barli, Even
1

Barli, Even

Vị trí: Thủ môn

Olsen, Jorgen
2

Olsen, Jorgen

Vị trí: Hậu vệ

Kvande, Daniel
3

Kvande, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Furu, Ivar
4

Furu, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

Alseth, Oyvind
5

Alseth, Oyvind

Vị trí: Hậu vệ

Blakstad, Magnus
6

Blakstad, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Reginiussen, Mads
7

Reginiussen, Mads

Vị trí: Tiền vệ

Stamnestro, Magnus
8

Stamnestro, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Karlsen, Michael
9

Karlsen, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Storflor, Oyvind
10

Storflor, Oyvind

Vị trí: Tiền đạo

Donnem, Eirik
11

Donnem, Eirik

Vị trí: Tiền vệ

Lenes, Magnus
12

Lenes, Magnus

Vị trí: Thủ môn

Olufsen, Joachim
13

Olufsen, Joachim

Vị trí: Tiền đạo

Lillebo, Mats
14

Lillebo, Mats

Vị trí: Tiền đạo

Tonne, Erik
15

Tonne, Erik

Vị trí: Tiền đạo

Skarsem, Olaus
16

Skarsem, Olaus

Vị trí: Tiền vệ

Saugestad, Sander
16

Saugestad, Sander

Vị trí: Tiền vệ

Sorlokk, Sondre
17

Sorlokk, Sondre

Vị trí: Tiền vệ

Ronning, Ivar
18

Ronning, Ivar

Vị trí: Tiền đạo

Riksvold, Kim
20

Riksvold, Kim

Vị trí: Tiền đạo

Heggem, Torbjorn
21

Heggem, Torbjorn

Vị trí: Hậu vệ

Sorhoy, Erlend
22

Sorhoy, Erlend

Vị trí: Tiền đạo

Mateo, Adria
23

Mateo, Adria

Vị trí: Tiền vệ

Foosnaes, Aleksander
24

Foosnaes, Aleksander

Vị trí: Hậu vệ

Augdal, Marius
25

Augdal, Marius

Vị trí: Tiền vệ

Solbakken, Ola
26

Solbakken, Ola

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maalen, Svein
Maalen, Svein

CẦU THỦ

Barli, Even
1

Barli, Even

Vị trí: Thủ môn

Olsen, Jorgen
2

Olsen, Jorgen

Vị trí: Hậu vệ

Kvande, Daniel
3

Kvande, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

Furu, Ivar
4

Furu, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

Alseth, Oyvind
5

Alseth, Oyvind

Vị trí: Hậu vệ

Blakstad, Magnus
6

Blakstad, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Reginiussen, Mads
7

Reginiussen, Mads

Vị trí: Tiền vệ

Stamnestro, Magnus
8

Stamnestro, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

Karlsen, Michael
9

Karlsen, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Storflor, Oyvind
10

Storflor, Oyvind

Vị trí: Tiền đạo

Donnem, Eirik
11

Donnem, Eirik

Vị trí: Tiền vệ

Lenes, Magnus
12

Lenes, Magnus

Vị trí: Thủ môn

Olufsen, Joachim
13

Olufsen, Joachim

Vị trí: Tiền đạo

Lillebo, Mats
14

Lillebo, Mats

Vị trí: Tiền đạo

Tonne, Erik
15

Tonne, Erik

Vị trí: Tiền đạo

Skarsem, Olaus
16

Skarsem, Olaus

Vị trí: Tiền vệ

Saugestad, Sander
16

Saugestad, Sander

Vị trí: Tiền vệ

Sorlokk, Sondre
17

Sorlokk, Sondre

Vị trí: Tiền vệ

Ronning, Ivar
18

Ronning, Ivar

Vị trí: Tiền đạo

Riksvold, Kim
20

Riksvold, Kim

Vị trí: Tiền đạo

Heggem, Torbjorn
21

Heggem, Torbjorn

Vị trí: Hậu vệ

Sorhoy, Erlend
22

Sorhoy, Erlend

Vị trí: Tiền đạo

Mateo, Adria
23

Mateo, Adria

Vị trí: Tiền vệ

Foosnaes, Aleksander
24

Foosnaes, Aleksander

Vị trí: Hậu vệ

Augdal, Marius
25

Augdal, Marius

Vị trí: Tiền vệ

Solbakken, Ola
26

Solbakken, Ola

Vị trí: Tiền đạo