ranheim il

Ranheim - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: EXTRA Arena | Sức chứa: 1,385

Logo Ranheim IL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maalen, Svein

CẦU THỦ

1

Barli, Even

Vị trí: Thủ môn

2

Olsen, Jorgen

Vị trí: Hậu vệ

3

Kvande, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Furu, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

5

Alseth, Oyvind

Vị trí: Hậu vệ

6

Blakstad, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

7

Reginiussen, Mads

Vị trí: Tiền vệ

8

Stamnestro, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

9

Karlsen, Michael

Vị trí: Tiền đạo

10

Storflor, Oyvind

Vị trí: Tiền đạo

11

Donnem, Eirik

Vị trí: Tiền vệ

12

Lenes, Magnus

Vị trí: Thủ môn

13

Olufsen, Joachim

Vị trí: Tiền đạo

15

Tonne, Erik

Vị trí: Tiền đạo

16

Skarsem, Olaus

Vị trí: Tiền vệ

17

Sorlokk, Sondre

Vị trí: Tiền vệ

18

Ronning, Ivar

Vị trí: Tiền đạo

19

Walker, Glenn

Vị trí: Hậu vệ

20

Riksvold, Kim

Vị trí: Tiền đạo

21

Heggem, Torbjorn

Vị trí: Hậu vệ

22

Sorhoy, Erlend

Vị trí: Tiền đạo

23

Mateo, Adria

Vị trí: Tiền vệ

23

Saugestad, Sander

Vị trí: Tiền vệ

24

Foosnaes, Aleksander

Vị trí: Hậu vệ

25

Augdal, Marius

Vị trí: Tiền vệ

26

Solbakken, Ola

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Maalen, Svein

CẦU THỦ

1

Barli, Even

Vị trí: Thủ môn

2

Olsen, Jorgen

Vị trí: Hậu vệ

3

Kvande, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Furu, Ivar

Vị trí: Hậu vệ

5

Alseth, Oyvind

Vị trí: Hậu vệ

6

Blakstad, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

7

Reginiussen, Mads

Vị trí: Tiền vệ

8

Stamnestro, Magnus

Vị trí: Tiền vệ

9

Karlsen, Michael

Vị trí: Tiền đạo

10

Storflor, Oyvind

Vị trí: Tiền đạo

11

Donnem, Eirik

Vị trí: Tiền vệ

12

Lenes, Magnus

Vị trí: Thủ môn

13

Olufsen, Joachim

Vị trí: Tiền đạo

15

Tonne, Erik

Vị trí: Tiền đạo

16

Skarsem, Olaus

Vị trí: Tiền vệ

17

Sorlokk, Sondre

Vị trí: Tiền vệ

18

Ronning, Ivar

Vị trí: Tiền đạo

19

Walker, Glenn

Vị trí: Hậu vệ

20

Riksvold, Kim

Vị trí: Tiền đạo

21

Heggem, Torbjorn

Vị trí: Hậu vệ

22

Sorhoy, Erlend

Vị trí: Tiền đạo

23

Mateo, Adria

Vị trí: Tiền vệ

23

Saugestad, Sander

Vị trí: Tiền vệ

24

Foosnaes, Aleksander

Vị trí: Hậu vệ

25

Augdal, Marius

Vị trí: Tiền vệ

26

Solbakken, Ola

Vị trí: Tiền đạo