racing fc union luxembourg

Luxembourg - Luxembourg

Quốc tịch : Luxembourg | Sân nhà: Stade Achille Hammerel | Sức chứa: 5,814

Logo RACING FC UNION LUXEMBOURG

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grettnich, Patrick

CẦU THỦ

Pereira Sequeira, Guilherme

Vị trí: Thủ môn

1

Germannaud, Yannick

Vị trí: Thủ môn

2

Semedo, Alexandre

Vị trí: Hậu vệ

3

da Graca, Yannick

Vị trí: Hậu vệ

4

Birk, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Gomes, Henrique

Vị trí: Hậu vệ

Oliveira Ferreira, Edgar

Vị trí: Hậu vệ

Semedo Borges, Alex

Vị trí: Hậu vệ

6

Agouazi, Laurent

Vị trí: Tiền vệ

7

Catic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

8

Humbert, Julien

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel da Mota

Vị trí: Tiền đạo

10

Julien Quercia

Vị trí: Tiền đạo

12

M'Boup, Pape

Vị trí: Tiền vệ

15

Oliveira, Jordi

Vị trí: Hậu vệ

16

Ruffier, Romain

Vị trí: Thủ môn

17

Nyssen, Benoit

Vị trí: Tiền vệ

19

Silva Dos Santos, Joscelino

Vị trí: Hậu vệ

19

Jahier, Julien

Vị trí: Tiền đạo

20

Darmon, Cedric

Vị trí: Tiền vệ

21

Hennetier, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

24

Meireles, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

25

Nakache, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Jacinto Ferreira, Gil

Vị trí: Hậu vệ

28

Engel, Lars

Vị trí: Thủ môn

29

Diomisio, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

40

Camara, Sory

Vị trí: Thủ môn

94

Bahloul, Yanis

Vị trí: Tiền đạo

96

da Silva, Jean

Vị trí: Hậu vệ

97

Shala, Florik

Vị trí: Tiền vệ

98

Simon, Pit

Vị trí: Hậu vệ

Ramdani, Rachid

Vị trí: Tiền đạo

33

Szimayer, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

70

Sulejmani, Benssad

Vị trí: Tiền đạo

99

Ataide, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

Bernardino, Jay

Vị trí: Tiền vệ

30

Osmanovic, Edis

Vị trí: Tiền vệ

42

Nouidra, Tarek

Vị trí: Tiền vệ

Gomes, Osvaldo

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Grettnich, Patrick

CẦU THỦ

Pereira Sequeira, Guilherme

Vị trí: Thủ môn

1

Germannaud, Yannick

Vị trí: Thủ môn

2

Semedo, Alexandre

Vị trí: Hậu vệ

3

da Graca, Yannick

Vị trí: Hậu vệ

4

Birk, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

5

Gomes, Henrique

Vị trí: Hậu vệ

Oliveira Ferreira, Edgar

Vị trí: Hậu vệ

Semedo Borges, Alex

Vị trí: Hậu vệ

6

Agouazi, Laurent

Vị trí: Tiền vệ

7

Catic, Amar

Vị trí: Tiền đạo

8

Humbert, Julien

Vị trí: Tiền vệ

9

Daniel da Mota

Vị trí: Tiền đạo

10

Julien Quercia

Vị trí: Tiền đạo

12

M'Boup, Pape

Vị trí: Tiền vệ

15

Oliveira, Jordi

Vị trí: Hậu vệ

16

Ruffier, Romain

Vị trí: Thủ môn

17

Nyssen, Benoit

Vị trí: Tiền vệ

19

Silva Dos Santos, Joscelino

Vị trí: Hậu vệ

19

Jahier, Julien

Vị trí: Tiền đạo

20

Darmon, Cedric

Vị trí: Tiền vệ

21

Hennetier, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

24

Meireles, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

25

Nakache, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Jacinto Ferreira, Gil

Vị trí: Hậu vệ

28

Engel, Lars

Vị trí: Thủ môn

29

Diomisio, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

40

Camara, Sory

Vị trí: Thủ môn

94

Bahloul, Yanis

Vị trí: Tiền đạo

96

da Silva, Jean

Vị trí: Hậu vệ

97

Shala, Florik

Vị trí: Tiền vệ

98

Simon, Pit

Vị trí: Hậu vệ

Ramdani, Rachid

Vị trí: Tiền đạo

33

Szimayer, Sebastian

Vị trí: Tiền đạo

70

Sulejmani, Benssad

Vị trí: Tiền đạo

99

Ataide, Arthur

Vị trí: Tiền vệ

Bernardino, Jay

Vị trí: Tiền vệ

30

Osmanovic, Edis

Vị trí: Tiền vệ

42

Nouidra, Tarek

Vị trí: Tiền vệ

Gomes, Osvaldo

Vị trí: Tiền vệ