queretaro fc

Santiago de Queretaro - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio La Corregidora | Sức chứa: 33,162

Logo QUERETARO FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vucetich, Victor

CẦU THỦ

2

Corral, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Romo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

4

Diego Novaretti

Vị trí: Hậu vệ

5

Milke, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Guemez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanvezzo, Camillo

Vị trí: Tiền đạo

8

Arellano, Aldo

Vị trí: Tiền vệ

11

Villalva, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Betsiel

Vị trí: Hậu vệ

13

Lajud, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

14

Acosta, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

15

Pena, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

16

Samudio, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

17

Yrizar, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

18

Sierra, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

19

Suarez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Britos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

21

Del Valle, Ayron

Vị trí: Tiền đạo

22

Navarro, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

23

Ruiz, Juan

Vị trí: Thủ môn

24

Rojas, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

25

Alexis Perez

Vị trí: Hậu vệ

26

Trejo, Erbin

Vị trí: Tiền vệ

27

Loba, Ake Arnaud

Vị trí: Tiền đạo

28

Gomez, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

29

Cortizo, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

30

Villa, Emanuel

Vị trí: Tiền đạo

30

Romo, Javier

Vị trí: Thủ môn

33

Alcala, Gil

Vị trí: Thủ môn

291

Perez, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

298

Diaz, Benny

Vị trí: Thủ môn

299

Verda, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

302

Cardenas, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

303

Rodriguez, Martin

Vị trí: Tiền vệ

304

Zanatta, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

305

Caballero, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

306

Ruiz, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

331

Vazquez, Gerson

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Vucetich, Victor

CẦU THỦ

2

Corral, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Romo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

4

Diego Novaretti

Vị trí: Hậu vệ

5

Milke, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Guemez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanvezzo, Camillo

Vị trí: Tiền đạo

8

Arellano, Aldo

Vị trí: Tiền vệ

11

Villalva, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Betsiel

Vị trí: Hậu vệ

13

Lajud, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

14

Acosta, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

15

Pena, Ricardo

Vị trí: Hậu vệ

16

Samudio, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

17

Yrizar, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

18

Sierra, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

19

Suarez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Britos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

21

Del Valle, Ayron

Vị trí: Tiền đạo

22

Navarro, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

23

Ruiz, Juan

Vị trí: Thủ môn

24

Rojas, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

25

Alexis Perez

Vị trí: Hậu vệ

26

Trejo, Erbin

Vị trí: Tiền vệ

27

Loba, Ake Arnaud

Vị trí: Tiền đạo

28

Gomez, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

29

Cortizo, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

30

Villa, Emanuel

Vị trí: Tiền đạo

30

Romo, Javier

Vị trí: Thủ môn

33

Alcala, Gil

Vị trí: Thủ môn

291

Perez, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

298

Diaz, Benny

Vị trí: Thủ môn

299

Verda, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

302

Cardenas, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

303

Rodriguez, Martin

Vị trí: Tiền vệ

304

Zanatta, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

305

Caballero, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

306

Ruiz, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

331

Vazquez, Gerson

Vị trí: Tiền đạo