queretaro fc

Santiago de Queretaro - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio La Corregidora | Sức chứa: 33,162

Logo QUERETARO FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Puente, Rafael Jr

CẦU THỦ

1

Tiago Volpi

Vị trí: Thủ môn

2

Corral, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Romo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

4

Diego Novaretti

Vị trí: Hậu vệ

5

Milke, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Guemez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanvezzo, Camillo

Vị trí: Tiền đạo

8

Arellano, Aldo

Vị trí: Tiền vệ

9

Everaldo

Vị trí: Tiền đạo

10

Puch, Edson

Vị trí: Tiền vệ

11

Villalva, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Betsiel

Vị trí: Hậu vệ

14

Acosta, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

15

Medina, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

16

Samudio, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

17

Yrizar, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

18

Cesar, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

19

Suarez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Britos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

21

Uscanga, Francisco Paul

Vị trí: Tiền đạo

22

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

23

Ruiz, Juan

Vị trí: Thủ môn

24

Orozco, Martin

Vị trí: Hậu vệ

25

Alexis Perez

Vị trí: Hậu vệ

26

Trejo, Erbin

Vị trí: Tiền vệ

27

Mier, Hiram

Vị trí: Hậu vệ

28

Gomez, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

29

Cortizo, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

33

Alcala, Gil

Vị trí: Thủ môn

291

Perez, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

299

Verda, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

302

Cardenas, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

303

Rodriguez, Martin

Vị trí: Tiền vệ

304

Zanatta, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

306

Ruiz, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Puente, Rafael Jr

CẦU THỦ

1

Tiago Volpi

Vị trí: Thủ môn

2

Corral, George

Vị trí: Hậu vệ

3

Romo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

4

Diego Novaretti

Vị trí: Hậu vệ

5

Milke, Victor

Vị trí: Tiền vệ

6

Guemez, Javier

Vị trí: Tiền vệ

7

Sanvezzo, Camillo

Vị trí: Tiền đạo

8

Arellano, Aldo

Vị trí: Tiền vệ

9

Everaldo

Vị trí: Tiền đạo

10

Puch, Edson

Vị trí: Tiền vệ

11

Villalva, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Betsiel

Vị trí: Hậu vệ

14

Acosta, Carlos

Vị trí: Tiền đạo

15

Medina, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

16

Samudio, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

17

Yrizar, Paolo

Vị trí: Tiền đạo

18

Cesar, Augusto

Vị trí: Tiền vệ

19

Suarez, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

20

Britos, Matias

Vị trí: Tiền đạo

21

Uscanga, Francisco Paul

Vị trí: Tiền đạo

22

Cardenas, Luis

Vị trí: Thủ môn

23

Ruiz, Juan

Vị trí: Thủ môn

24

Orozco, Martin

Vị trí: Hậu vệ

25

Alexis Perez

Vị trí: Hậu vệ

26

Trejo, Erbin

Vị trí: Tiền vệ

27

Mier, Hiram

Vị trí: Hậu vệ

28

Gomez, Jaime

Vị trí: Tiền vệ

29

Cortizo, Jordi

Vị trí: Tiền vệ

33

Alcala, Gil

Vị trí: Thủ môn

291

Perez, Jesus

Vị trí: Tiền vệ

299

Verda, Alvaro

Vị trí: Hậu vệ

302

Cardenas, Arturo

Vị trí: Hậu vệ

303

Rodriguez, Martin

Vị trí: Tiền vệ

304

Zanatta, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

306

Ruiz, Marcel

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu QUERETARO FC

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Giải vô địch quốc gia Bảng Xếp Hạng
06:00 - 25/11 queretaro fc vs necaxa
Huấn luyện viên

Puente, Rafael Jr

Quốc gia: Mexico

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

19/12/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

18/07/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

06/05/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

09/05/1985

5

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

24/01/1995

6

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

17/10/1991

7

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

21/07/1988

8

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

14/06/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

05/07/1991

10

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

09/04/1986

11

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/07/1992

12

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/12/1994

14

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

26/03/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

25/09/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

24/08/1986

17

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

06/08/1997

18

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

06/08/1992

19

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

22/02/1997

20

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

26/11/1988

21

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

25/03/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

15/09/1993

23

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

09/01/1997

24

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/08/1995

25

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

25/03/1994

26

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

03/06/1990

27

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

25/08/1989

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

17/07/1993

29

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

30/06/1996

33

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

29/07/1992

291

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

11/04/2000

299

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

29/01/1999

302

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

15/04/1999

303

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

18/05/1998

304

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

05/08/2000

306

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

26/10/2000

728x90
130x300
130x300