qatar

- Qatar

Quốc tịch : Qatar | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Qatar
Soi keo Thuy Sy vs Qatar, 01h00 ngay 15/11

Soi kèo Thụy Sỹ vs Qatar, 01h00 ngày 15/11

access_time 12-11-2018

Qatar là một thế lực khá mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, việc đương đầu với những đội bóng đến từ châu Âu vẫn là một thách thức thực sự với họ. Họ khó lòng giành kết quả có lợi trong chuyến làm khách tới Thụy Sỹ.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sanchez, Felix
Sanchez, Felix

CẦU THỦ

Al Sheeb, Saad
1

Al Sheeb, Saad

Vị trí: Thủ môn

Correia, Pedro Miguel
2

Correia, Pedro Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Hassan, Abdelkarim
3

Hassan, Abdelkarim

Vị trí: Hậu vệ

Almahdi Ali
4

Almahdi Ali

Vị trí: Hậu vệ

Salman, Tarek
5

Salman, Tarek

Vị trí: Tiền vệ

Abdulaziz Hatem
6

Abdulaziz Hatem

Vị trí: Tiền vệ

Abelmotaal, Ahmed
7

Abelmotaal, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

Hamid Ismaeil
8

Hamid Ismaeil

Vị trí: Hậu vệ

Fathy Abdoulla, Ahmed
8

Fathy Abdoulla, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Abdullah Abdulsalam
9

Abdullah Abdulsalam

Vị trí: Tiền vệ

Al Heidos, Hasan
10

Al Heidos, Hasan

Vị trí: Tiền đạo

Afif, Akram
11

Afif, Akram

Vị trí: Tiền đạo

Boudiaf, Karim
12

Boudiaf, Karim

Vị trí: Tiền vệ

Musa, Mohamed
13

Musa, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Al Muhaza, Tameem
13

Al Muhaza, Tameem

Vị trí: Hậu vệ

Al Hajri, Salem
14

Al Hajri, Salem

Vị trí: Hậu vệ

Bassam Hisham
15

Bassam Hisham

Vị trí: Tiền vệ

Khoukhi, Boualem
16

Khoukhi, Boualem

Vị trí: Tiền vệ

Doozandeh, Ahmed
17

Doozandeh, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Abdullatif, Hashim Ali
18

Abdullatif, Hashim Ali

Vị trí: Tiền đạo

Abdurisag, Yusuf
18

Abdurisag, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

Almoez Ali
19

Almoez Ali

Vị trí: Tiền đạo

Afif, Ali Hassan
20

Afif, Ali Hassan

Vị trí: Tiền đạo

Barsham, Meshaal Aissa
21

Barsham, Meshaal Aissa

Vị trí: Thủ môn

Yousef Hassan
21

Yousef Hassan

Vị trí: Thủ môn

Al Bakri, Mohammed
22

Al Bakri, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

Madibo, Assim
23

Madibo, Assim

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sanchez, Felix
Sanchez, Felix

CẦU THỦ

Al Sheeb, Saad
1

Al Sheeb, Saad

Vị trí: Thủ môn

Correia, Pedro Miguel
2

Correia, Pedro Miguel

Vị trí: Hậu vệ

Hassan, Abdelkarim
3

Hassan, Abdelkarim

Vị trí: Hậu vệ

Almahdi Ali
4

Almahdi Ali

Vị trí: Hậu vệ

Salman, Tarek
5

Salman, Tarek

Vị trí: Tiền vệ

Abdulaziz Hatem
6

Abdulaziz Hatem

Vị trí: Tiền vệ

Abelmotaal, Ahmed
7

Abelmotaal, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

Hamid Ismaeil
8

Hamid Ismaeil

Vị trí: Hậu vệ

Fathy Abdoulla, Ahmed
8

Fathy Abdoulla, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Abdullah Abdulsalam
9

Abdullah Abdulsalam

Vị trí: Tiền vệ

Al Heidos, Hasan
10

Al Heidos, Hasan

Vị trí: Tiền đạo

Afif, Akram
11

Afif, Akram

Vị trí: Tiền đạo

Boudiaf, Karim
12

Boudiaf, Karim

Vị trí: Tiền vệ

Musa, Mohamed
13

Musa, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Al Muhaza, Tameem
13

Al Muhaza, Tameem

Vị trí: Hậu vệ

Al Hajri, Salem
14

Al Hajri, Salem

Vị trí: Hậu vệ

Bassam Hisham
15

Bassam Hisham

Vị trí: Tiền vệ

Khoukhi, Boualem
16

Khoukhi, Boualem

Vị trí: Tiền vệ

Doozandeh, Ahmed
17

Doozandeh, Ahmed

Vị trí: Tiền vệ

Abdullatif, Hashim Ali
18

Abdullatif, Hashim Ali

Vị trí: Tiền đạo

Abdurisag, Yusuf
18

Abdurisag, Yusuf

Vị trí: Tiền đạo

Almoez Ali
19

Almoez Ali

Vị trí: Tiền đạo

Afif, Ali Hassan
20

Afif, Ali Hassan

Vị trí: Tiền đạo

Barsham, Meshaal Aissa
21

Barsham, Meshaal Aissa

Vị trí: Thủ môn

Yousef Hassan
21

Yousef Hassan

Vị trí: Thủ môn

Al Bakri, Mohammed
22

Al Bakri, Mohammed

Vị trí: Thủ môn

Madibo, Assim
23

Madibo, Assim

Vị trí: Tiền vệ