DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Sanchez, Felix

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Muntari Mohammed
0

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

20/12/1993

Muntari Mohammed
0

Tiền đạo

20/12/1993

Naim, Yazan
0

Thủ môn

Quốc gia: Qatar

05/06/1997

Naim, Yazan
0

Thủ môn

05/06/1997

Musa, Mohamed
0

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

23/03/1986

Musa, Mohamed
0

Hậu vệ

23/03/1986

Moustafa, Abdeirahman
0

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

05/04/1997

Moustafa, Abdeirahman
0

Tiền vệ

05/04/1997

Saad Al Sheeb
1

Thủ môn

Quốc gia: Qatar

19/02/1990

Saad Al Sheeb
1

Thủ môn

19/02/1990

Miguel Pedro
2

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

06/08/1990

Miguel Pedro
2

Hậu vệ

06/08/1990

Ali Almahdi
4

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

02/03/1992

Ali Almahdi
4

Hậu vệ

02/03/1992

Salman Tarek
5

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

05/12/1997

Salman Tarek
5

Tiền vệ

05/12/1997

Abdulaziz Hatem
6

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

28/10/1990

Abdulaziz Hatem
6

Tiền vệ

28/10/1990

Alaaeldin Ahmed
7

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

31/01/1993

Alaaeldin Ahmed
7

Tiền đạo

31/01/1993

Fathi Ahmed
8

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

25/01/1993

Fathi Ahmed
8

Tiền vệ

25/01/1993

Fodhayli, Moayed Hassan
9

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

28/01/1992

Fodhayli, Moayed Hassan
9

Tiền đạo

28/01/1992

Al Ahrak Abdullah
9

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

10/05/1997

Al Ahrak Abdullah
9

Tiền vệ

10/05/1997

Hasan Al Haydos
10

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

11/12/1990

Hasan Al Haydos
10

Tiền đạo

11/12/1990

Al Ansari Abdulaziz
11

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

19/02/1992

Al Ansari Abdulaziz
11

Tiền đạo

19/02/1992

Afif Akram
11

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

18/11/1996

Afif Akram
11

Tiền đạo

18/11/1996

Karim Boudiaf
12

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

16/09/1990

Karim Boudiaf
12

Tiền vệ

16/09/1990

Mahmoud, Musaab Khodhr
13

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

12/04/1983

Mahmoud, Musaab Khodhr
13

Hậu vệ

12/04/1983

Hajri Salem
14

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

10/04/1996

Hajri Salem
14

Hậu vệ

10/04/1996

Bassam Hisham
15

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

16/12/1997

Bassam Hisham
15

Tiền vệ

16/12/1997

Khoukhi Boualem
16

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

09/07/1990

Khoukhi Boualem
16

Tiền vệ

09/07/1990

Ismael Mohammad
17

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

05/04/1990

Ismael Mohammad
17

Tiền đạo

05/04/1990

Doozandeh, Ahmed
17

Tiền vệ

Quốc gia: Qatar

20/10/1995

Doozandeh, Ahmed
17

Tiền vệ

20/10/1995

Abdurisag, Yusuf
18

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

06/08/1999

Abdurisag, Yusuf
18

Tiền đạo

06/08/1999

Ali Almoez
19

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

19/08/1996

Ali Almoez
19

Tiền đạo

19/08/1996

Ali Hassan Afif
20

Tiền đạo

Quốc gia: Qatar

20/01/1988

Ali Hassan Afif
20

Tiền đạo

20/01/1988

Baker, Fahad Younis
21

Thủ môn

Quốc gia: Qatar

30/07/1994

Baker, Fahad Younis
21

Thủ môn

30/07/1994

Hassan Yousef
21

Thủ môn

Quốc gia: Qatar

24/05/1996

Hassan Yousef
21

Thủ môn

24/05/1996

Al Bakari Mohammed
22

Thủ môn

Quốc gia: Qatar

28/03/1997

Al Bakari Mohammed
22

Thủ môn

28/03/1997

Al Abdulrahman, Fahad
23

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

06/04/1995

Al Abdulrahman, Fahad
23

Hậu vệ

06/04/1995

Alaaeldin, Mohammed
23

Hậu vệ

Quốc gia: Qatar

24/01/1994

Alaaeldin, Mohammed
23

Hậu vệ

24/01/1994