psm makassar

Makassar - Indonesia

Quốc tịch : Indonesia | Sân nhà: Stadion Andi Mattalatta | Sức chứa: 30,000

Logo PSM MAKASSAR

Soi kèo Kaya vs PSM Makassar, 14h00 ngày 17/4: Cuộc chiến cho ngôi đầu bảng

access_time 15-04-2019

Cuộc chiến cho ngôi đầu đang rất quyết liệt, Kaya đang chơi rất thăng hoa. Việc phải gặp PSM Makassar sẽ là cơ hội để họ giành 3 điểm.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Alberts, Robert

CẦU THỦ

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

3

Sitaba, Rasul

Vị trí: Hậu vệ

4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

5

Adi Utama, Reva

Vị trí: Hậu vệ

Syamsudin, Muhammad

Vị trí: Hậu vệ

6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

7
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

8

Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

15

Hamzah, Muhammad

Vị trí:

16

Munhar, Munhar

Vị trí: Hậu vệ

16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

17

Bakri, Rashyid

Vị trí: Tiền vệ

19

Diallo, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

20

Arya, Ngurah

Vị trí: Thủ môn

20

Mokodompit, Rivki

Vị trí: Thủ môn

22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

23

Rahman, Abdul

Vị trí: Tiền vệ

23

Maulana, Jajang

Vị trí:

23

Sanggiawan, Bayu

Vị trí: Tiền vệ

24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

25

Bonai, Titus

Vị trí: Tiền đạo

26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

27

Wijaya, Hendra

Vị trí: Tiền vệ

27

Tamara, Qifli

Vị trí:

28

Rihihina, Markus

Vị trí: Thủ môn

28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

32

Wahyudi, Benny

Vị trí: Hậu vệ

32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

37

Syaifulloh, Muchlis

Vị trí: Tiền đạo

39

Junior, Guy

Vị trí: Tiền đạo

39

Irwandi, Dedi

Vị trí: Hậu vệ

45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

51

Syaiful

Vị trí:

55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

71

Andri

Vị trí:

77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

80

Wiljan Pluim

Vị trí: Tiền vệ

81

Costa, Mario

Vị trí:

86

Lohy, Hasan

Vị trí:

94

Gupran, Muh

Vị trí:

95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

99

Baird, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Heri

Vị trí:

Hilman

Vị trí:

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Vị trí:

Arsyad

Vị trí:

Rizky, M

Vị trí:

Aji, M

Vị trí:

Irfan

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Alberts, Robert

CẦU THỦ

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

3

Sitaba, Rasul

Vị trí: Hậu vệ

4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

5

Adi Utama, Reva

Vị trí: Hậu vệ

Syamsudin, Muhammad

Vị trí: Hậu vệ

6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

7
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

8

Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

15

Hamzah, Muhammad

Vị trí:

16

Munhar, Munhar

Vị trí: Hậu vệ

16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

17

Bakri, Rashyid

Vị trí: Tiền vệ

19

Diallo, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

20

Arya, Ngurah

Vị trí: Thủ môn

20

Mokodompit, Rivki

Vị trí: Thủ môn

22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

23

Rahman, Abdul

Vị trí: Tiền vệ

23

Maulana, Jajang

Vị trí:

23

Sanggiawan, Bayu

Vị trí: Tiền vệ

24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

25

Bonai, Titus

Vị trí: Tiền đạo

26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

27

Wijaya, Hendra

Vị trí: Tiền vệ

27

Tamara, Qifli

Vị trí:

28

Rihihina, Markus

Vị trí: Thủ môn

28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

32

Wahyudi, Benny

Vị trí: Hậu vệ

32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

37

Syaifulloh, Muchlis

Vị trí: Tiền đạo

39

Junior, Guy

Vị trí: Tiền đạo

39

Irwandi, Dedi

Vị trí: Hậu vệ

45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

51

Syaiful

Vị trí:

55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

71

Andri

Vị trí:

77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

80

Wiljan Pluim

Vị trí: Tiền vệ

81

Costa, Mario

Vị trí:

86

Lohy, Hasan

Vị trí:

94

Gupran, Muh

Vị trí:

95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

99

Baird, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Heri

Vị trí:

Hilman

Vị trí:

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Vị trí:

Arsyad

Vị trí:

Rizky, M

Vị trí:

Aji, M

Vị trí:

Irfan

Vị trí: