psm makassar

Makassar - Indonesia

Quốc tịch : Indonesia | Sân nhà: Stadion Andi Mattalatta | Sức chứa: 30,000

PSM MAKASSAR
Becamex Binh Duong quyet diet dai dien Indonesia de vao chung ket AFC Cup

Becamex Bình Dương quyết diệt đại diện Indonesia để vào chung kết AFC Cup

access_time 15-04-2019

Trước trận bán kết AFC Cup, CLB Becamex Bình Dương đang rất quyết tâm chiến thắng để tiếp tục trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kalezic, Darije
Kalezic, Darije

CẦU THỦ

Marsel, Deny
1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

Evans, Aaron
2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Syukur, Zulkifli
3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

Sitaba, Rasul
3

Sitaba, Rasul

Vị trí: Hậu vệ

Mahendra, Ketut
4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

Adi Utama, Reva
5

Adi Utama, Reva

Vị trí: Hậu vệ

Chaeruddin, Syamsul
8

Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

Chemelo, Roman
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Klok, Marc
10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Camara, Fassawa
12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

Sumardi, Ahmad
13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

Bahar, Asnawi Mangkualam
14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

Kipuw, Hasyim
15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

Munhar, Munhar
16

Munhar, Munhar

Vị trí: Hậu vệ

Tawainela, Ridwan
16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

Bakri, Rashyid
17

Bakri, Rashyid

Vị trí: Tiền vệ

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Mokodompit, Rivki
20

Mokodompit, Rivki

Vị trí: Thủ môn

Aras, Ardan
22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

Maulana, Jajang
23

Maulana, Jajang

Vị trí:

Sanggiawan, Bayu
23

Sanggiawan, Bayu

Vị trí: Tiền vệ

Rahman, Abdul
23

Rahman, Abdul

Vị trí: Tiền vệ

Hidayat, Taufik
26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

Wijaya, Hendra
27

Wijaya, Hendra

Vị trí: Tiền vệ

Sulaeman, Abdul Rahman
28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

Syafei, Muhammad
31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Prasetya, Agung
32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi, Benny
32

Wahyudi, Benny

Vị trí: Hậu vệ

Ariyanto, Davit
33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

Irwandi, Dedi
39

Irwandi, Dedi

Vị trí: Hậu vệ

Setiawan, Erik
45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Pratama, Muhammad Reza
45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

Arfan, Muhammad
48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Takwir, Rahman
55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

Andri
71

Andri

Vị trí:

Prasetyo, Hery
77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

Lohy, Hasan
86

Lohy, Hasan

Vị trí:

Gupran, Muh
94

Gupran, Muh

Vị trí:

Syamsuddin, Syaiful

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

Syamsudin, Muhammad

Syamsudin, Muhammad

Vị trí: Hậu vệ

Jamal, Muhammad

Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Wiljan Pluim
80

Wiljan Pluim

Vị trí: Tiền vệ

Rumpaisum, Romario
95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Syah, Hilman
97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

Saldi
99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

Sinaga, Ferdinand
6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Malik Zamrun, Zulham
7
Reinaldo
9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

Markkanen, Eero
9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

Oddang, Andi
10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

Rahmat, Muhammad
11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Hamzah, Muhammad
15

Hamzah, Muhammad

Vị trí:

Diallo, Mamadou
19

Diallo, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

Eka Pratama, Muhammad Rizky
24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

Syaiful
51

Syaiful

Vị trí:

Irfan

Irfan

Vị trí:

Aji, M

Aji, M

Vị trí:

Tamara, Qifli
27

Tamara, Qifli

Vị trí:

Syaifulloh, Muchlis
37

Syaifulloh, Muchlis

Vị trí: Tiền đạo

Junior, Guy
39

Junior, Guy

Vị trí: Tiền đạo

Arsyad

Arsyad

Vị trí:

Heri

Heri

Vị trí:

Hilman

Hilman

Vị trí:

Hersya

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Ayub

Vị trí:

Jufri, Muhammad
24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

Costa, Mario
81

Costa, Mario

Vị trí:

Baird, Michael
99

Baird, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Rizky, M

Rizky, M

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kalezic, Darije
Kalezic, Darije

CẦU THỦ

Marsel, Deny
1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

Evans, Aaron
2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Syukur, Zulkifli
3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

Sitaba, Rasul
3

Sitaba, Rasul

Vị trí: Hậu vệ

Mahendra, Ketut
4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

Adi Utama, Reva
5

Adi Utama, Reva

Vị trí: Hậu vệ

Chaeruddin, Syamsul
8

Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

Chemelo, Roman
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Klok, Marc
10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Camara, Fassawa
12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

Sumardi, Ahmad
13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

Bahar, Asnawi Mangkualam
14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

Kipuw, Hasyim
15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

Munhar, Munhar
16

Munhar, Munhar

Vị trí: Hậu vệ

Tawainela, Ridwan
16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

Bakri, Rashyid
17

Bakri, Rashyid

Vị trí: Tiền vệ

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Mokodompit, Rivki
20

Mokodompit, Rivki

Vị trí: Thủ môn

Aras, Ardan
22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

Maulana, Jajang
23

Maulana, Jajang

Vị trí:

Sanggiawan, Bayu
23

Sanggiawan, Bayu

Vị trí: Tiền vệ

Rahman, Abdul
23

Rahman, Abdul

Vị trí: Tiền vệ

Hidayat, Taufik
26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

Wijaya, Hendra
27

Wijaya, Hendra

Vị trí: Tiền vệ

Sulaeman, Abdul Rahman
28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

Syafei, Muhammad
31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Prasetya, Agung
32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi, Benny
32

Wahyudi, Benny

Vị trí: Hậu vệ

Ariyanto, Davit
33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

Irwandi, Dedi
39

Irwandi, Dedi

Vị trí: Hậu vệ

Setiawan, Erik
45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Pratama, Muhammad Reza
45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

Arfan, Muhammad
48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Takwir, Rahman
55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

Andri
71

Andri

Vị trí:

Prasetyo, Hery
77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

Lohy, Hasan
86

Lohy, Hasan

Vị trí:

Gupran, Muh
94

Gupran, Muh

Vị trí:

Syamsuddin, Syaiful

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

Syamsudin, Muhammad

Syamsudin, Muhammad

Vị trí: Hậu vệ

Jamal, Muhammad

Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Wiljan Pluim
80

Wiljan Pluim

Vị trí: Tiền vệ

Rumpaisum, Romario
95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Syah, Hilman
97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

Saldi
99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

Sinaga, Ferdinand
6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Malik Zamrun, Zulham
7
Reinaldo
9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

Markkanen, Eero
9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

Oddang, Andi
10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

Rahmat, Muhammad
11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Hamzah, Muhammad
15

Hamzah, Muhammad

Vị trí:

Diallo, Mamadou
19

Diallo, Mamadou

Vị trí: Tiền đạo

Eka Pratama, Muhammad Rizky
24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

Syaiful
51

Syaiful

Vị trí:

Irfan

Irfan

Vị trí:

Aji, M

Aji, M

Vị trí:

Tamara, Qifli
27

Tamara, Qifli

Vị trí:

Syaifulloh, Muchlis
37

Syaifulloh, Muchlis

Vị trí: Tiền đạo

Junior, Guy
39

Junior, Guy

Vị trí: Tiền đạo

Arsyad

Arsyad

Vị trí:

Heri

Heri

Vị trí:

Hilman

Hilman

Vị trí:

Hersya

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Ayub

Vị trí:

Jufri, Muhammad
24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

Costa, Mario
81

Costa, Mario

Vị trí:

Baird, Michael
99

Baird, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Rizky, M

Rizky, M

Vị trí: