psm makassar

Makassar - Indonesia

Quốc tịch : Indonesia | Sân nhà: Stadion Andi Mattalatta | Sức chứa: 30,000

PSM Makassar
Becamex Binh Duong quyet diet dai dien Indonesia de vao chung ket AFC Cup

Becamex Bình Dương quyết diệt đại diện Indonesia để vào chung kết AFC Cup

access_time 15-04-2019

Trước trận bán kết AFC Cup, CLB Becamex Bình Dương đang rất quyết tâm chiến thắng để tiếp tục trở thành niềm tự hào của bóng đá Việt Nam.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kalezic, Darije
Kalezic, Darije

CẦU THỦ

Marsel, Deny
1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

Evans, Aaron
2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Syukur, Zulkifli
3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

Sumardi, Ahmad
13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

Tawainela, Ridwan
16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

Syamsuddin, Syaiful

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

Mahendra, Ketut
4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

Camara, Fassawa
12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

Mokodompit, Rivky
20

Mokodompit, Rivky

Vị trí: Thủ môn

Maulana, Jajang
23

Maulana, Jajang

Vị trí:

Hidayat, Taufik
26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

Sulaeman, Abdul Rahman
28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

Syamsudin, Muhammad Aswar

Syamsudin, Muhammad Aswar

Vị trí: Hậu vệ

Kipuw, Hasyim
15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

Munhar
16

Munhar

Vị trí: Hậu vệ

Fauzan Jamal, Muhammad

Fauzan Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Bachri Chaeruddin, Syamsul
8

Bachri Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

Chemelo, Roman
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Klok, Marc
10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Bahar, Asnawi Mangkualam
14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Rashyid Assahid
17

Bakri, Rashyid Assahid

Vị trí: Tiền vệ

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Aras, Ardan
22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

Sanggiawan, Bayu Gatra
23

Sanggiawan, Bayu Gatra

Vị trí: Tiền vệ

Syafei, Muhammad
31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Prasetya, Agung
32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi, Beny
32

Wahyudi, Beny

Vị trí: Hậu vệ

Ariyanto, Davit
33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

Setiawan, Erik
45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Pratama, Muhammad Reza
45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

Arfan, Muhammad
48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Takwir, Rahman
55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

Andri
71

Andri

Vị trí:

Prasetyo, Hery
77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

Pluim, Wiljan
80

Pluim, Wiljan

Vị trí: Tiền vệ

Lohy, Hasan Basri
86

Lohy, Hasan Basri

Vị trí:

Gupran, Muh Fadlan
94

Gupran, Muh Fadlan

Vị trí:

Rumpaisum, Romario
95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Syah, Hilman
97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

Saldi
99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

Sinaga, Ferdinand
6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Malik Zamrun, Zulham
7
Reinaldo
9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

Markkanen, Eero
9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

Oddang, Andi
10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

Rahmat, Muhammad
11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Hamzah, Muhammad Yusuf
15
Diallo, Mamadou Lamarana
19

Diallo, Mamadou Lamarana

Vị trí: Tiền đạo

Eka Pratama, Muhammad Rizky
24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

Syaiful
51

Syaiful

Vị trí:

Irfan

Irfan

Vị trí:

Aji, M

Aji, M

Vị trí:

Tamara, Qifli
27

Tamara, Qifli

Vị trí:

Syaifulloh, Muchlis Hadi Ning
37

Syaifulloh, Muchlis Hadi Ning

Vị trí: Tiền đạo

Guy Junior
39

Guy Junior

Vị trí: Tiền đạo

Arsyad

Arsyad

Vị trí:

Heri

Heri

Vị trí:

Hilman

Hilman

Vị trí:

Hersya

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Ayub

Vị trí:

Jufri, Muhammad
24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

Costa, Mario Alejandro
81
Baird, Michael William
99

Baird, Michael William

Vị trí: Tiền đạo

Rizky, M

Rizky, M

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kalezic, Darije
Kalezic, Darije

CẦU THỦ

Marsel, Deny
1

Marsel, Deny

Vị trí: Thủ môn

Evans, Aaron
2

Evans, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Syukur, Zulkifli
3

Syukur, Zulkifli

Vị trí: Hậu vệ

Sumardi, Ahmad
13

Sumardi, Ahmad

Vị trí: Hậu vệ

Tawainela, Ridwan
16

Tawainela, Ridwan

Vị trí:

Syamsuddin, Syaiful

Syamsuddin, Syaiful

Vị trí: Thủ môn

Mahendra, Ketut
4

Mahendra, Ketut

Vị trí: Hậu vệ

Camara, Fassawa
12

Camara, Fassawa

Vị trí: Tiền vệ

Mokodompit, Rivky
20

Mokodompit, Rivky

Vị trí: Thủ môn

Maulana, Jajang
23

Maulana, Jajang

Vị trí:

Hidayat, Taufik
26

Hidayat, Taufik

Vị trí: Hậu vệ

Sulaeman, Abdul Rahman
28

Sulaeman, Abdul Rahman

Vị trí: Hậu vệ

Syamsudin, Muhammad Aswar

Syamsudin, Muhammad Aswar

Vị trí: Hậu vệ

Kipuw, Hasyim
15

Kipuw, Hasyim

Vị trí: Tiền vệ

Munhar
16

Munhar

Vị trí: Hậu vệ

Fauzan Jamal, Muhammad

Fauzan Jamal, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Bachri Chaeruddin, Syamsul
8

Bachri Chaeruddin, Syamsul

Vị trí: Tiền vệ

Chemelo, Roman
9

Chemelo, Roman

Vị trí: Tiền vệ

Klok, Marc
10

Klok, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Bahar, Asnawi Mangkualam
14

Bahar, Asnawi Mangkualam

Vị trí: Tiền vệ

Bakri, Rashyid Assahid
17

Bakri, Rashyid Assahid

Vị trí: Tiền vệ

Pellu, Rizky
19

Pellu, Rizky

Vị trí: Tiền vệ

Aras, Ardan
22

Aras, Ardan

Vị trí: Tiền vệ

Sanggiawan, Bayu Gatra
23

Sanggiawan, Bayu Gatra

Vị trí: Tiền vệ

Syafei, Muhammad
31

Syafei, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Prasetya, Agung
32

Prasetya, Agung

Vị trí: Hậu vệ

Wahyudi, Beny
32

Wahyudi, Beny

Vị trí: Hậu vệ

Ariyanto, Davit
33

Ariyanto, Davit

Vị trí:

Setiawan, Erik
45

Setiawan, Erik

Vị trí: Tiền vệ

Pratama, Muhammad Reza
45

Pratama, Muhammad Reza

Vị trí: Tiền vệ

Arfan, Muhammad
48

Arfan, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Takwir, Rahman
55

Takwir, Rahman

Vị trí: Tiền vệ

Andri
71

Andri

Vị trí:

Prasetyo, Hery
77

Prasetyo, Hery

Vị trí: Thủ môn

Pluim, Wiljan
80

Pluim, Wiljan

Vị trí: Tiền vệ

Lohy, Hasan Basri
86

Lohy, Hasan Basri

Vị trí:

Gupran, Muh Fadlan
94

Gupran, Muh Fadlan

Vị trí:

Rumpaisum, Romario
95

Rumpaisum, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Syah, Hilman
97

Syah, Hilman

Vị trí: Thủ môn

Saldi
99

Saldi

Vị trí: Tiền đạo

Djite, Bruce

Djite, Bruce

Vị trí: Tiền đạo

Sinaga, Ferdinand
6

Sinaga, Ferdinand

Vị trí: Tiền đạo

Malik Zamrun, Zulham
7
Reinaldo
9

Reinaldo

Vị trí: Tiền đạo

Markkanen, Eero
9

Markkanen, Eero

Vị trí: Tiền đạo

Oddang, Andi
10

Oddang, Andi

Vị trí: Tiền đạo

Rahmat, Muhammad
11

Rahmat, Muhammad

Vị trí: Tiền đạo

Hamzah, Muhammad Yusuf
15
Diallo, Mamadou Lamarana
19

Diallo, Mamadou Lamarana

Vị trí: Tiền đạo

Eka Pratama, Muhammad Rizky
24

Eka Pratama, Muhammad Rizky

Vị trí: Tiền đạo

Syaiful
51

Syaiful

Vị trí:

Irfan

Irfan

Vị trí:

Aji, M

Aji, M

Vị trí:

Tamara, Qifli
27

Tamara, Qifli

Vị trí:

Syaifulloh, Muchlis Hadi Ning
37

Syaifulloh, Muchlis Hadi Ning

Vị trí: Tiền đạo

Guy Junior
39

Guy Junior

Vị trí: Tiền đạo

Arsyad

Arsyad

Vị trí:

Heri

Heri

Vị trí:

Hilman

Hilman

Vị trí:

Hersya

Hersya

Vị trí:

Fauzan, M

Fauzan, M

Vị trí:

Ayub

Ayub

Vị trí:

Jufri, Muhammad
24

Jufri, Muhammad

Vị trí:

Costa, Mario Alejandro
81
Baird, Michael William
99

Baird, Michael William

Vị trí: Tiền đạo

Rizky, M

Rizky, M

Vị trí: