portsmouth fc

Portsmouth - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Fratton Park | Sức chứa: 21,100

Portsmouth FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kenny Jackett
Kenny Jackett

CẦU THỦ

Luke McGee
1

Luke McGee

Vị trí: Thủ môn

Christian Burgess
6

Christian Burgess

Vị trí: Hậu vệ

McCrorie, Ross

McCrorie, Ross

Vị trí: Hậu vệ

Walkes, Anton
2

Walkes, Anton

Vị trí: Hậu vệ

Paul Downing

Paul Downing

Vị trí: Hậu vệ

Lee Brown
3

Lee Brown

Vị trí: Hậu vệ

Sean Raggett

Sean Raggett

Vị trí: Hậu vệ

James Bolton

James Bolton

Vị trí: Hậu vệ

Tom Naylor
7

Tom Naylor

Vị trí: Tiền vệ

Ryan Williams

Ryan Williams

Vị trí: Tiền vệ

Brett Pitman
8

Brett Pitman

Vị trí: Tiền đạo

Oliver Hawkins
9

Oliver Hawkins

Vị trí: Tiền đạo

Jamal Lowe
10

Jamal Lowe

Vị trí: Tiền đạo

Curtis, Ronan
11

Curtis, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Andy Cannon
14

Andy Cannon

Vị trí: Tiền vệ

MacGillivray, Craig
15

MacGillivray, Craig

Vị trí: Thủ môn

Jack Whatmough
16

Jack Whatmough

Vị trí: Hậu vệ

Louis Dennis
18

Louis Dennis

Vị trí: Tiền vệ

Nathan Thompson
20

Nathan Thompson

Vị trí: Hậu vệ

Bryn Morris
24

Bryn Morris

Vị trí: Hậu vệ

Gareth Evans
26

Gareth Evans

Vị trí: Tiền vệ

Maloney, Leon
29

Maloney, Leon

Vị trí: Tiền vệ

Adam May
30

Adam May

Vị trí: Tiền vệ

Casey, Matthew
31

Casey, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Ben Close
33

Ben Close

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Dan
34

Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Alex Bass
35

Alex Bass

Vị trí: Thủ môn

Brandon Haunstrup
38

Brandon Haunstrup

Vị trí: Hậu vệ

Ellis Harrison

Ellis Harrison

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kenny Jackett
Kenny Jackett

CẦU THỦ

Luke McGee
1

Luke McGee

Vị trí: Thủ môn

Christian Burgess
6

Christian Burgess

Vị trí: Hậu vệ

McCrorie, Ross

McCrorie, Ross

Vị trí: Hậu vệ

Walkes, Anton
2

Walkes, Anton

Vị trí: Hậu vệ

Paul Downing

Paul Downing

Vị trí: Hậu vệ

Lee Brown
3

Lee Brown

Vị trí: Hậu vệ

Sean Raggett

Sean Raggett

Vị trí: Hậu vệ

James Bolton

James Bolton

Vị trí: Hậu vệ

Tom Naylor
7

Tom Naylor

Vị trí: Tiền vệ

Ryan Williams

Ryan Williams

Vị trí: Tiền vệ

Brett Pitman
8

Brett Pitman

Vị trí: Tiền đạo

Oliver Hawkins
9

Oliver Hawkins

Vị trí: Tiền đạo

Jamal Lowe
10

Jamal Lowe

Vị trí: Tiền đạo

Curtis, Ronan
11

Curtis, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Andy Cannon
14

Andy Cannon

Vị trí: Tiền vệ

MacGillivray, Craig
15

MacGillivray, Craig

Vị trí: Thủ môn

Jack Whatmough
16

Jack Whatmough

Vị trí: Hậu vệ

Louis Dennis
18

Louis Dennis

Vị trí: Tiền vệ

Nathan Thompson
20

Nathan Thompson

Vị trí: Hậu vệ

Bryn Morris
24

Bryn Morris

Vị trí: Hậu vệ

Gareth Evans
26

Gareth Evans

Vị trí: Tiền vệ

Maloney, Leon
29

Maloney, Leon

Vị trí: Tiền vệ

Adam May
30

Adam May

Vị trí: Tiền vệ

Casey, Matthew
31

Casey, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Ben Close
33

Ben Close

Vị trí: Tiền vệ

Smith, Dan
34

Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Alex Bass
35

Alex Bass

Vị trí: Thủ môn

Brandon Haunstrup
38

Brandon Haunstrup

Vị trí: Hậu vệ

Ellis Harrison

Ellis Harrison

Vị trí: Tiền đạo