Portland Timbers

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Providence Park | Sức chứa: 21,144

Portland Timbers

Portland Timbers

Quốc gia : Mỹ | Sân nhà: Providence Park | | Sức chứa: 21,144

Portland Timbers

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Savarese, Giovanni

Quốc gia: Venezuela

Cầu thủ
Chara, Yimmi
0

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

02/04/1991

Chara, Yimmi
0

Tiền đạo

02/04/1991

Molloy, Aaron
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

11/01/1997

Molloy, Aaron
0

Tiền vệ

11/01/1997

Attinella Jeff
1

Thủ môn

Quốc gia: USA

29/09/1988

Attinella Jeff
1

Thủ môn

29/09/1988

Flores Jorge
4

Hậu vệ

Quốc gia: USA

16/09/1989

Flores Jorge
4

Hậu vệ

16/09/1989

Claude Dielna
5

Hậu vệ

Quốc gia: France

14/12/1987

Claude Dielna
5

Hậu vệ

14/12/1987

Valeri Diego
8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

01/05/1986

Valeri Diego
8

Tiền vệ

01/05/1986

Sebastian Blanco
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

15/03/1988

Sebastian Blanco
10

Tiền vệ

15/03/1988

Andy Polo
11

Tiền đạo

Quốc gia: Peru

29/09/1994

Andy Polo
11

Tiền đạo

29/09/1994

Clark, Steve
12

Thủ môn

Quốc gia: USA

14/04/1986

Clark, Steve
12

Thủ môn

14/04/1986

Ebobisse Jeremy
17

Tiền đạo

Quốc gia: USA

14/02/1997

Ebobisse Jeremy
17

Tiền đạo

14/02/1997

Cascante Julio
18

Hậu vệ

Quốc gia: Costa Rica

03/10/1993

Cascante Julio
18

Hậu vệ

03/10/1993

Conechny Tomas
19

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

30/03/1998

Conechny Tomas
19

Tiền đạo

30/03/1998

Chara Diego
21

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

05/04/1986

Chara Diego
21

Tiền vệ

05/04/1986

Asprilla Dairon
27

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

25/05/1992

Asprilla Dairon
27

Tiền đạo

25/05/1992

Williamson Eryk
30

Tiền vệ

Quốc gia: USA

11/01/1997

Williamson Eryk
30

Tiền vệ

11/01/1997

Ivacic Aljaz
31

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

29/12/1993

Ivacic Aljaz
31

Thủ môn

29/12/1993

Farfan Marco
32

Hậu vệ

Quốc gia: USA

12/11/1998

Farfan Marco
32

Hậu vệ

12/11/1998

Mabiala Larrys
33

Hậu vệ

Quốc gia: DR Congo

08/10/1987

Mabiala Larrys
33

Hậu vệ

08/10/1987

Loria, Marvin
44

Tiền đạo

Quốc gia: Costa Rica

24/04/1997

Loria, Marvin
44

Tiền đạo

24/04/1997