portland timbers

Portland - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Providence Park | Sức chứa: 21,144

Portland Timbers

HUẤN LUYỆN VIÊN

Savarese, Giovanni
Savarese, Giovanni

CẦU THỦ

Attinella, Jeff
1

Attinella, Jeff

Vị trí: Thủ môn

Moreira, Jorge
2

Moreira, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Villafana, Jorge
4

Villafana, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Claude Dielna
5

Claude Dielna

Vị trí: Hậu vệ

Fernandez, Brian
7

Fernandez, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Valeri, Diego
8

Valeri, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Sebastian Blanco
10

Sebastian Blanco

Vị trí: Tiền vệ

Andy Polo
11

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

Clark, Steve
12

Clark, Steve

Vị trí: Thủ môn

Flores, Andres
14

Flores, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Valentin, Zarek
16

Valentin, Zarek

Vị trí: Hậu vệ

Ebobisse, Jeremy
17

Ebobisse, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Cascante, Julio
18

Cascante, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Tomas Conechny
19

Tomas Conechny

Vị trí: Tiền đạo

Chara, Diego
21

Chara, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Paredes, Cristhian
22

Paredes, Cristhian

Vị trí: Tiền vệ

Bill Tuiloma
25

Bill Tuiloma

Vị trí: Hậu vệ

Asprilla, Dairon
27

Asprilla, Dairon

Vị trí: Tiền đạo

Langsdorf, Foster
28

Langsdorf, Foster

Vị trí: Tiền vệ

Williamson, Eryk
30

Williamson, Eryk

Vị trí: Tiền vệ

Ivacic, Aljaz
31

Ivacic, Aljaz

Vị trí: Thủ môn

Farfan, Marco
32

Farfan, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Mabiala, Larrys
33

Mabiala, Larrys

Vị trí: Hậu vệ

Zambrano, Renzo
40

Zambrano, Renzo

Vị trí: Tiền vệ

Mcintosh, Kendall
43

Mcintosh, Kendall

Vị trí: Thủ môn

Loria, Marvin
44

Loria, Marvin

Vị trí: Tiền đạo

Jadama, Modou
94

Jadama, Modou

Vị trí: Hậu vệ

Sierakowski, Ryan

Sierakowski, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Savarese, Giovanni
Savarese, Giovanni

CẦU THỦ

Attinella, Jeff
1

Attinella, Jeff

Vị trí: Thủ môn

Moreira, Jorge
2

Moreira, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Villafana, Jorge
4

Villafana, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Claude Dielna
5

Claude Dielna

Vị trí: Hậu vệ

Fernandez, Brian
7

Fernandez, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Valeri, Diego
8

Valeri, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Sebastian Blanco
10

Sebastian Blanco

Vị trí: Tiền vệ

Andy Polo
11

Andy Polo

Vị trí: Tiền đạo

Clark, Steve
12

Clark, Steve

Vị trí: Thủ môn

Flores, Andres
14

Flores, Andres

Vị trí: Tiền vệ

Valentin, Zarek
16

Valentin, Zarek

Vị trí: Hậu vệ

Ebobisse, Jeremy
17

Ebobisse, Jeremy

Vị trí: Tiền đạo

Cascante, Julio
18

Cascante, Julio

Vị trí: Hậu vệ

Tomas Conechny
19

Tomas Conechny

Vị trí: Tiền đạo

Chara, Diego
21

Chara, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Paredes, Cristhian
22

Paredes, Cristhian

Vị trí: Tiền vệ

Bill Tuiloma
25

Bill Tuiloma

Vị trí: Hậu vệ

Asprilla, Dairon
27

Asprilla, Dairon

Vị trí: Tiền đạo

Langsdorf, Foster
28

Langsdorf, Foster

Vị trí: Tiền vệ

Williamson, Eryk
30

Williamson, Eryk

Vị trí: Tiền vệ

Ivacic, Aljaz
31

Ivacic, Aljaz

Vị trí: Thủ môn

Farfan, Marco
32

Farfan, Marco

Vị trí: Hậu vệ

Mabiala, Larrys
33

Mabiala, Larrys

Vị trí: Hậu vệ

Zambrano, Renzo
40

Zambrano, Renzo

Vị trí: Tiền vệ

Mcintosh, Kendall
43

Mcintosh, Kendall

Vị trí: Thủ môn

Loria, Marvin
44

Loria, Marvin

Vị trí: Tiền đạo

Jadama, Modou
94

Jadama, Modou

Vị trí: Hậu vệ

Sierakowski, Ryan

Sierakowski, Ryan

Vị trí: Tiền đạo