port vale

Stoke - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Vale Park | Sức chứa: 19,052

Port Vale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Askey, John
Askey, John

CẦU THỦ

Scott P. Brown
1

Scott P. Brown

Vị trí: Thủ môn

Gibbons, James
2

Gibbons, James

Vị trí: Hậu vệ

Crookes, Adam
3

Crookes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Luke Joyce
4

Luke Joyce

Vị trí: Tiền vệ

Leon Legge
5

Leon Legge

Vị trí: Hậu vệ

Kennedy, Kieran
6

Kennedy, Kieran

Vị trí: Hậu vệ

David Worrall
7

David Worrall

Vị trí: Tiền vệ

Emmanuel Oyeleke
8

Emmanuel Oyeleke

Vị trí: Tiền vệ

Tom Pope
9

Tom Pope

Vị trí: Tiền đạo

Tom Conlon
10

Tom Conlon

Vị trí: Tiền vệ

Montano, Cristian
11

Montano, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Mark Cullen
13

Mark Cullen

Vị trí: Tiền đạo

Smith, Nathan
15

Smith, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Browne, Rhys
17

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

Callum Leeroy Evens
18

Callum Leeroy Evens

Vị trí: Tiền vệ

David Amoo
19

David Amoo

Vị trí: Tiền vệ

Scott Burgess
20

Scott Burgess

Vị trí: Tiền vệ

Bennett, Richard
21

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Lloyd
22

Ryan Lloyd

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Gordon, Ryan
23

Campbell-Gordon, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Berks, Joe
24

Berks, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Trickett-Smith, Dan
25

Trickett-Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Hurst, Alex
27

Hurst, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Maddison, Jonny
30

Maddison, Jonny

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Askey, John
Askey, John

CẦU THỦ

Scott P. Brown
1

Scott P. Brown

Vị trí: Thủ môn

Gibbons, James
2

Gibbons, James

Vị trí: Hậu vệ

Crookes, Adam
3

Crookes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Luke Joyce
4

Luke Joyce

Vị trí: Tiền vệ

Leon Legge
5

Leon Legge

Vị trí: Hậu vệ

Kennedy, Kieran
6

Kennedy, Kieran

Vị trí: Hậu vệ

David Worrall
7

David Worrall

Vị trí: Tiền vệ

Emmanuel Oyeleke
8

Emmanuel Oyeleke

Vị trí: Tiền vệ

Tom Pope
9

Tom Pope

Vị trí: Tiền đạo

Tom Conlon
10

Tom Conlon

Vị trí: Tiền vệ

Montano, Cristian
11

Montano, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Mark Cullen
13

Mark Cullen

Vị trí: Tiền đạo

Smith, Nathan
15

Smith, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Browne, Rhys
17

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

Callum Leeroy Evens
18

Callum Leeroy Evens

Vị trí: Tiền vệ

David Amoo
19

David Amoo

Vị trí: Tiền vệ

Scott Burgess
20

Scott Burgess

Vị trí: Tiền vệ

Bennett, Richard
21

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Lloyd
22

Ryan Lloyd

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Gordon, Ryan
23

Campbell-Gordon, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Berks, Joe
24

Berks, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Trickett-Smith, Dan
25

Trickett-Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

Hurst, Alex
27

Hurst, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Maddison, Jonny
30

Maddison, Jonny

Vị trí: Thủ môn