port vale

Stoke - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Vale Park | Sức chứa: 19,052

Port Vale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Askey, John
Askey, John

CẦU THỦ

Brown, Scott
1

Brown, Scott

Vị trí: Thủ môn

Gibbons, James
2

Gibbons, James

Vị trí: Hậu vệ

Crookes, Adam
3

Crookes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Joyce, Luke
4

Joyce, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Legge, Leon
5

Legge, Leon

Vị trí: Hậu vệ

Kennedy, Kieran
6

Kennedy, Kieran

Vị trí: Hậu vệ

Worrall, David
7

Worrall, David

Vị trí: Tiền vệ

Oyeleke, Manny
8

Oyeleke, Manny

Vị trí: Tiền vệ

Pope, Tom
9

Pope, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Conlon, Tom
10

Conlon, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Montano, Cristian
11

Montano, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Atkinson, Will
12

Atkinson, Will

Vị trí: Tiền vệ

Cullen, Mark
13

Cullen, Mark

Vị trí: Tiền đạo

Pugh, Danny
14

Pugh, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Nathan
15

Smith, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Taylor, Jake
16

Taylor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Browne, Rhys
17

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

Evans, Callum
18

Evans, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Amoo, David
19

Amoo, David

Vị trí: Tiền vệ

Burgess, Scott
20

Burgess, Scott

Vị trí: Tiền vệ

Bennett, Richie
21

Bennett, Richie

Vị trí: Tiền đạo

Lloyd, Ryan
22

Lloyd, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Gordon, Ryan
23

Campbell-Gordon, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Berks, Joe
24

Berks, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Brisley, Shaun
28

Brisley, Shaun

Vị trí: Hậu vệ

Archer, Jordan
29

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Maddison, Jonny
30

Maddison, Jonny

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Askey, John
Askey, John

CẦU THỦ

Brown, Scott
1

Brown, Scott

Vị trí: Thủ môn

Gibbons, James
2

Gibbons, James

Vị trí: Hậu vệ

Crookes, Adam
3

Crookes, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Joyce, Luke
4

Joyce, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Legge, Leon
5

Legge, Leon

Vị trí: Hậu vệ

Kennedy, Kieran
6

Kennedy, Kieran

Vị trí: Hậu vệ

Worrall, David
7

Worrall, David

Vị trí: Tiền vệ

Oyeleke, Manny
8

Oyeleke, Manny

Vị trí: Tiền vệ

Pope, Tom
9

Pope, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Conlon, Tom
10

Conlon, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Montano, Cristian
11

Montano, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Atkinson, Will
12

Atkinson, Will

Vị trí: Tiền vệ

Cullen, Mark
13

Cullen, Mark

Vị trí: Tiền đạo

Pugh, Danny
14

Pugh, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Smith, Nathan
15

Smith, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

Taylor, Jake
16

Taylor, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Browne, Rhys
17

Browne, Rhys

Vị trí: Tiền vệ

Evans, Callum
18

Evans, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Amoo, David
19

Amoo, David

Vị trí: Tiền vệ

Burgess, Scott
20

Burgess, Scott

Vị trí: Tiền vệ

Bennett, Richie
21

Bennett, Richie

Vị trí: Tiền đạo

Lloyd, Ryan
22

Lloyd, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Gordon, Ryan
23

Campbell-Gordon, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Berks, Joe
24

Berks, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Brisley, Shaun
28

Brisley, Shaun

Vị trí: Hậu vệ

Archer, Jordan
29

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Maddison, Jonny
30

Maddison, Jonny

Vị trí: Thủ môn