port fc

Bangkok - Thái Lan

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: Pat Stadium | Sức chứa: 12,000

Logo PORT FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Meelarp, Jadet

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Meelarp, Jadet

CẦU THỦ

Kết quả thi đấu PORT FC

Huấn luyện viên

Meelarp, Jadet

Quốc gia: Thái Lan

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300