Port FC

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: PAT Stadium | Sức chứa: 12,000

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Heberty

Heberty

Vị trí: Tiền vệ

Sansuk, Pakasit

Sansuk, Pakasit

Vị trí: Hậu vệ

Naronorit

Naronorit

Vị trí:

Atthipol

Atthipol

Vị trí:

Suchon

Suchon

Vị trí:

Anisong

Anisong

Vị trí:

Montha, Yossawat

Montha, Yossawat

Vị trí: Hậu vệ

Watchara, Buathong
1

Watchara, Buathong

Vị trí: Thủ môn

Dolah, Elias
4

Dolah, Elias

Vị trí: Hậu vệ

Samonpan, Narongrit
4

Samonpan, Narongrit

Vị trí: Tiền vệ

Suarez, Sergio
5

Suarez, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Saothaisong, Suradech
5

Saothaisong, Suradech

Vị trí: Hậu vệ

Puspakom, Wannapol
5

Puspakom, Wannapol

Vị trí: Tiền vệ

Bamrungchart, Ratchanat
6

Bamrungchart, Ratchanat

Vị trí: Tiền vệ

Lated, Todsapol
6

Lated, Todsapol

Vị trí: Hậu vệ

Tossapol, Lated
6

Tossapol, Lated

Vị trí: Hậu vệ

Poolsap, Atthipol
7

Poolsap, Atthipol

Vị trí: Tiền vệ

Potharungroj, Ekkabhum
8

Potharungroj, Ekkabhum

Vị trí: Tiền vệ

Prempakdee, Pakorn
9

Prempakdee, Pakorn

Vị trí: Tiền vệ

Saruta, Hironori
10

Saruta, Hironori

Vị trí: Tiền đạo

Suttisa, Rangsarith
11

Suttisa, Rangsarith

Vị trí: Tiền vệ

Daeng-rueng, Adisorn
13

Daeng-rueng, Adisorn

Vị trí: Tiền vệ

Kim, Keun-Chul
14

Kim, Keun-Chul

Vị trí: Tiền vệ

Jejue, Chanayut
14

Jejue, Chanayut

Vị trí: Tiền vệ

Diarra, Ali
15

Diarra, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Sathaporn
15

Sathaporn

Vị trí:

Jaroenthum, Anisong
15

Jaroenthum, Anisong

Vị trí: Hậu vệ

Jakkuprasat, Siwakorn
16

Jakkuprasat, Siwakorn

Vị trí: Tiền vệ

Intharaluck, Chokdee
16

Intharaluck, Chokdee

Vị trí: Tiền vệ

Fongwitoo, Nattakit
16

Fongwitoo, Nattakit

Vị trí: Tiền vệ

Rattanai, Songsangchan
17

Rattanai, Songsangchan

Vị trí: Thủ môn

Rattanai
17

Rattanai

Vị trí:

Kantapon
18

Kantapon

Vị trí: Tiền vệ

Genki, Nagasado
18

Genki, Nagasado

Vị trí: Tiền vệ

Pinkong, Panphanphong
19

Pinkong, Panphanphong

Vị trí: Hậu vệ

Niroot
20

Niroot

Vị trí:

Meechok
20

Meechok

Vị trí: Hậu vệ

Samakorn, Anon
20

Samakorn, Anon

Vị trí: Tiền vệ

Vapilai, Jirattikan
21

Vapilai, Jirattikan

Vị trí: Tiền vệ

Kalu, Ikechukwu
22

Kalu, Ikechukwu

Vị trí: Tiền đạo

Rochela, David
22

Rochela, David

Vị trí: Hậu vệ

Suphachai
23

Suphachai

Vị trí: Tiền vệ

Piyachart
23

Piyachart

Vị trí:

Sakdarin
25

Sakdarin

Vị trí:

Ruangparn, Kiatjarern
27

Ruangparn, Kiatjarern

Vị trí: Tiền vệ

Lee, Sang-Ho
28

Lee, Sang-Ho

Vị trí: Hậu vệ

Yaito, Jakrapong
29

Yaito, Jakrapong

Vị trí: Hậu vệ

Maranhao, R
29

Maranhao, R

Vị trí:

Butchinda, Artit
29

Butchinda, Artit

Vị trí: Tiền đạo

Boodjinda
29

Boodjinda

Vị trí:

Josimar
30

Josimar

Vị trí: Tiền đạo

Sriyankem, Nurul
31

Sriyankem, Nurul

Vị trí: Tiền vệ

Suksayam, C
33

Suksayam, C

Vị trí: Hậu vệ

Pongpipat
34

Pongpipat

Vị trí: Hậu vệ

Atirat, Athibodee
35

Atirat, Athibodee

Vị trí: Hậu vệ

Pichet
35

Pichet

Vị trí: Tiền đạo

Carioca, W
35

Carioca, W

Vị trí:

Etirat, Athibordee
35

Etirat, Athibordee

Vị trí:

Pona, Nantachot
36

Pona, Nantachot

Vị trí: Hậu vệ

Kaewpook, Worawut
36

Kaewpook, Worawut

Vị trí: Thủ môn

Worawut, Srisupha
36

Worawut, Srisupha

Vị trí: Thủ môn

Doungsri
39

Doungsri

Vị trí: Thủ môn

Samphaodi, Chenrop
39

Samphaodi, Chenrop

Vị trí: Tiền đạo

Kladkleeb, Pummared
41

Kladkleeb, Pummared

Vị trí: Tiền vệ

Pinyo, Inpinit
44

Pinyo, Inpinit

Vị trí: Tiền đạo

Sriprach, Jetjinn
51

Sriprach, Jetjinn

Vị trí: Hậu vệ

Kesarat, Tanaboon
71

Kesarat, Tanaboon

Vị trí: Tiền vệ

Kijkam, Anipong
77

Kijkam, Anipong

Vị trí: Thủ môn

Limwatthana, Sansern
88

Limwatthana, Sansern

Vị trí: Tiền vệ

Srimarueang, Piyachat
88

Srimarueang, Piyachat

Vị trí: Tiền vệ

Deeromram, Kevin
97

Deeromram, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Chanabut, Tana
99

Chanabut, Tana

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Heberty
0

Heberty

Vị trí: Tiền vệ

Sansuk, Pakasit
0

Sansuk, Pakasit

Vị trí: Hậu vệ

Naronorit
0

Naronorit

Vị trí:

Atthipol
0

Atthipol

Vị trí:

Suchon
0

Suchon

Vị trí:

Anisong
0

Anisong

Vị trí:

Montha, Yossawat
0

Montha, Yossawat

Vị trí: Hậu vệ

Watchara, Buathong
1

Watchara, Buathong

Vị trí: Thủ môn

Dolah, Elias
4

Dolah, Elias

Vị trí: Hậu vệ

Samonpan, Narongrit
4

Samonpan, Narongrit

Vị trí: Tiền vệ

Suarez, Sergio
5

Suarez, Sergio

Vị trí: Tiền vệ

Saothaisong, Suradech
5

Saothaisong, Suradech

Vị trí: Hậu vệ

Puspakom, Wannapol
5

Puspakom, Wannapol

Vị trí: Tiền vệ

Bamrungchart, Ratchanat
6

Bamrungchart, Ratchanat

Vị trí: Tiền vệ

Lated, Todsapol
6

Lated, Todsapol

Vị trí: Hậu vệ

Tossapol, Lated
6

Tossapol, Lated

Vị trí: Hậu vệ

Poolsap, Atthipol
7

Poolsap, Atthipol

Vị trí: Tiền vệ

Potharungroj, Ekkabhum
8

Potharungroj, Ekkabhum

Vị trí: Tiền vệ

Prempakdee, Pakorn
9

Prempakdee, Pakorn

Vị trí: Tiền vệ

Saruta, Hironori
10

Saruta, Hironori

Vị trí: Tiền đạo

Suttisa, Rangsarith
11

Suttisa, Rangsarith

Vị trí: Tiền vệ

Daeng-rueng, Adisorn
13

Daeng-rueng, Adisorn

Vị trí: Tiền vệ

Kim, Keun-Chul
14

Kim, Keun-Chul

Vị trí: Tiền vệ

Jejue, Chanayut
14

Jejue, Chanayut

Vị trí: Tiền vệ

Diarra, Ali
15

Diarra, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Sathaporn
15

Sathaporn

Vị trí:

Jaroenthum, Anisong
15

Jaroenthum, Anisong

Vị trí: Hậu vệ

Jakkuprasat, Siwakorn
16

Jakkuprasat, Siwakorn

Vị trí: Tiền vệ

Intharaluck, Chokdee
16

Intharaluck, Chokdee

Vị trí: Tiền vệ

Fongwitoo, Nattakit
16

Fongwitoo, Nattakit

Vị trí: Tiền vệ

Rattanai, Songsangchan
17

Rattanai, Songsangchan

Vị trí: Thủ môn

Rattanai
17

Rattanai

Vị trí:

Kantapon
18

Kantapon

Vị trí: Tiền vệ

Genki, Nagasado
18

Genki, Nagasado

Vị trí: Tiền vệ

Pinkong, Panphanphong
19

Pinkong, Panphanphong

Vị trí: Hậu vệ

Niroot
20

Niroot

Vị trí:

Meechok
20

Meechok

Vị trí: Hậu vệ

Samakorn, Anon
20

Samakorn, Anon

Vị trí: Tiền vệ

Vapilai, Jirattikan
21

Vapilai, Jirattikan

Vị trí: Tiền vệ

Kalu, Ikechukwu
22

Kalu, Ikechukwu

Vị trí: Tiền đạo

Rochela, David
22

Rochela, David

Vị trí: Hậu vệ

Suphachai
23

Suphachai

Vị trí: Tiền vệ

Piyachart
23

Piyachart

Vị trí:

Sakdarin
25

Sakdarin

Vị trí:

Ruangparn, Kiatjarern
27

Ruangparn, Kiatjarern

Vị trí: Tiền vệ

Lee, Sang-Ho
28

Lee, Sang-Ho

Vị trí: Hậu vệ

Yaito, Jakrapong
29

Yaito, Jakrapong

Vị trí: Hậu vệ

Maranhao, R
29

Maranhao, R

Vị trí:

Butchinda, Artit
29

Butchinda, Artit

Vị trí: Tiền đạo

Boodjinda
29

Boodjinda

Vị trí:

Josimar
30

Josimar

Vị trí: Tiền đạo

Sriyankem, Nurul
31

Sriyankem, Nurul

Vị trí: Tiền vệ

Suksayam, C
33

Suksayam, C

Vị trí: Hậu vệ

Pongpipat
34

Pongpipat

Vị trí: Hậu vệ

Atirat, Athibodee
35

Atirat, Athibodee

Vị trí: Hậu vệ

Pichet
35

Pichet

Vị trí: Tiền đạo

Carioca, W
35

Carioca, W

Vị trí:

Etirat, Athibordee
35

Etirat, Athibordee

Vị trí:

Pona, Nantachot
36

Pona, Nantachot

Vị trí: Hậu vệ

Kaewpook, Worawut
36

Kaewpook, Worawut

Vị trí: Thủ môn

Worawut, Srisupha
36

Worawut, Srisupha

Vị trí: Thủ môn

Doungsri
39

Doungsri

Vị trí: Thủ môn

Samphaodi, Chenrop
39

Samphaodi, Chenrop

Vị trí: Tiền đạo

Kladkleeb, Pummared
41

Kladkleeb, Pummared

Vị trí: Tiền vệ

Pinyo, Inpinit
44

Pinyo, Inpinit

Vị trí: Tiền đạo

Sriprach, Jetjinn
51

Sriprach, Jetjinn

Vị trí: Hậu vệ

Kesarat, Tanaboon
71

Kesarat, Tanaboon

Vị trí: Tiền vệ

Kijkam, Anipong
77

Kijkam, Anipong

Vị trí: Thủ môn

Limwatthana, Sansern
88

Limwatthana, Sansern

Vị trí: Tiền vệ

Srimarueang, Piyachat
88

Srimarueang, Piyachat

Vị trí: Tiền vệ

Deeromram, Kevin
97

Deeromram, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Chanabut, Tana
99

Chanabut, Tana

Vị trí: Tiền đạo