philadelphia union

Chester - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Talen Energy Stadium | Sức chứa: 18,500

Philadelphia Union

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curtin, Jim
Curtin, Jim

CẦU THỦ

Freese, Matt
1

Freese, Matt

Vị trí: Thủ môn

Creavalle, Warren
2

Creavalle, Warren

Vị trí: Tiền vệ

Elliott, Jack
3

Elliott, Jack

Vị trí: Hậu vệ

McKenzie, Mark
4

McKenzie, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Medunjanin, Haris
6

Medunjanin, Haris

Vị trí: Tiền vệ

Wooten, Andrew
7

Wooten, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Jones, Derrick
8

Jones, Derrick

Vị trí: Tiền vệ

Picault, Fafa
9

Picault, Fafa

Vị trí: Tiền vệ

Fabian, Marco
10

Fabian, Marco

Vị trí: Tiền đạo

Bedoya, Alejandro
11

Bedoya, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Bendik, Joe
12

Bendik, Joe

Vị trí: Thủ môn

Mbaizo, Oliver
15

Mbaizo, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

Allen, RJ
16

Allen, RJ

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Sergio
17

Santos, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Blake, Andre
18

Blake, Andre

Vị trí: Thủ môn

Ngalina, Michee
20

Ngalina, Michee

Vị trí: Tiền vệ

Fontana, Anthony
21

Fontana, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Aaronson, Brendan
22

Aaronson, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Przybylko, Kacper
23

Przybylko, Kacper

Vị trí: Tiền đạo

Ilsinho
25

Ilsinho

Vị trí: Tiền vệ

Trusty, Auston
26

Trusty, Auston

Vị trí: Hậu vệ

Wagner, Kai
27

Wagner, Kai

Vị trí: Hậu vệ

Gaddis, Raymon
28

Gaddis, Raymon

Vị trí: Hậu vệ

Real, Matt
32

Real, Matt

Vị trí: Hậu vệ

Fabinho
33

Fabinho

Vị trí: Hậu vệ

Monteiro, Jamiro
35

Monteiro, Jamiro

Vị trí: Tiền vệ

Collin, Aurelien
78

Collin, Aurelien

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curtin, Jim
Curtin, Jim

CẦU THỦ

Freese, Matt
1

Freese, Matt

Vị trí: Thủ môn

Creavalle, Warren
2

Creavalle, Warren

Vị trí: Tiền vệ

Elliott, Jack
3

Elliott, Jack

Vị trí: Hậu vệ

McKenzie, Mark
4

McKenzie, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Medunjanin, Haris
6

Medunjanin, Haris

Vị trí: Tiền vệ

Wooten, Andrew
7

Wooten, Andrew

Vị trí: Tiền đạo

Jones, Derrick
8

Jones, Derrick

Vị trí: Tiền vệ

Picault, Fafa
9

Picault, Fafa

Vị trí: Tiền vệ

Fabian, Marco
10

Fabian, Marco

Vị trí: Tiền đạo

Bedoya, Alejandro
11

Bedoya, Alejandro

Vị trí: Tiền vệ

Bendik, Joe
12

Bendik, Joe

Vị trí: Thủ môn

Mbaizo, Oliver
15

Mbaizo, Oliver

Vị trí: Hậu vệ

Allen, RJ
16

Allen, RJ

Vị trí: Hậu vệ

Santos, Sergio
17

Santos, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Blake, Andre
18

Blake, Andre

Vị trí: Thủ môn

Ngalina, Michee
20

Ngalina, Michee

Vị trí: Tiền vệ

Fontana, Anthony
21

Fontana, Anthony

Vị trí: Tiền vệ

Aaronson, Brendan
22

Aaronson, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Przybylko, Kacper
23

Przybylko, Kacper

Vị trí: Tiền đạo

Ilsinho
25

Ilsinho

Vị trí: Tiền vệ

Trusty, Auston
26

Trusty, Auston

Vị trí: Hậu vệ

Wagner, Kai
27

Wagner, Kai

Vị trí: Hậu vệ

Gaddis, Raymon
28

Gaddis, Raymon

Vị trí: Hậu vệ

Real, Matt
32

Real, Matt

Vị trí: Hậu vệ

Fabinho
33

Fabinho

Vị trí: Hậu vệ

Monteiro, Jamiro
35

Monteiro, Jamiro

Vị trí: Tiền vệ

Collin, Aurelien
78

Collin, Aurelien

Vị trí: Hậu vệ