PFC Sochi

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Fisht Olympic Stadium | Sức chứa: 47,659

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fedotov, Vladimir
Fedotov, Vladimir

CẦU THỦ

Aleksandr Bukharov

Aleksandr Bukharov

Vị trí: Tiền đạo

Aleksey Pomerko
5

Aleksey Pomerko

Vị trí: Tiền vệ

Koldunov Nikita
8

Koldunov Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Zabolotnyi Anton
9

Zabolotnyi Anton

Vị trí: Tiền đạo

Barsov Maksom
10

Barsov Maksom

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi Nikolai
12

Zabolotnyi Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Tsallagov Ibragim
15

Tsallagov Ibragim

Vị trí: Hậu vệ

Christian Noboa
16

Christian Noboa

Vị trí: Tiền vệ

Mostovoy Andrey
17

Mostovoy Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Nikita Burmistrov
18

Nikita Burmistrov

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov Igor
20

Yurganov Igor

Vị trí: Hậu vệ

Nabiullin Elmir
24

Nabiullin Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev Ivan
25

Novoseltsev Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Zaika Kirill
27

Zaika Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Margasov Timofey
34

Margasov Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Miladinovic Ivan
45

Miladinovic Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Poloz Dmitri
77

Poloz Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Shakuro Pavel
90

Shakuro Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fedotov, Vladimir
Fedotov, Vladimir

CẦU THỦ

Aleksandr Bukharov
0

Aleksandr Bukharov

Vị trí: Tiền đạo

Aleksey Pomerko
5

Aleksey Pomerko

Vị trí: Tiền vệ

Koldunov Nikita
8

Koldunov Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Zabolotnyi Anton
9

Zabolotnyi Anton

Vị trí: Tiền đạo

Barsov Maksom
10

Barsov Maksom

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi Nikolai
12

Zabolotnyi Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Tsallagov Ibragim
15

Tsallagov Ibragim

Vị trí: Hậu vệ

Christian Noboa
16

Christian Noboa

Vị trí: Tiền vệ

Mostovoy Andrey
17

Mostovoy Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Nikita Burmistrov
18

Nikita Burmistrov

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov Igor
20

Yurganov Igor

Vị trí: Hậu vệ

Nabiullin Elmir
24

Nabiullin Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev Ivan
25

Novoseltsev Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Zaika Kirill
27

Zaika Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Margasov Timofey
34

Margasov Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Miladinovic Ivan
45

Miladinovic Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Poloz Dmitri
77

Poloz Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Shakuro Pavel
90

Shakuro Pavel

Vị trí: Hậu vệ