pfc sochi

Sochi - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Fisht Olympic Stadium | Sức chứa: 47,659

PFC Sochi

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tochilin, Aleksandr
Tochilin, Aleksandr

CẦU THỦ

Pomerko, Aleksey
5

Pomerko, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ

Koldunov, Nikita
8

Koldunov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Zabolotnyi, Anton
9

Zabolotnyi, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Barsov, Maksim
10

Barsov, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi, Nikolai
12

Zabolotnyi, Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Kudryashov, Fedor
13

Kudryashov, Fedor

Vị trí: Hậu vệ

Tsallagov, Ibrahim
15

Tsallagov, Ibrahim

Vị trí: Hậu vệ

Noboa, Christian
16

Noboa, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Mostovoy, Andrey
17

Mostovoy, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Burmistrov, Nikita
18

Burmistrov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov, Igor
20

Yurganov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiyarov, Akmal
21

Bakhtiyarov, Akmal

Vị trí: Tiền đạo

Nabiullin, Elmir
24

Nabiullin, Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev, Ivan
25

Novoseltsev, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kalugin, Nikita
26

Kalugin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Zaika, Kirill
27

Zaika, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Mevlja, Miha
32

Mevlja, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Margasov, Timofey
34

Margasov, Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Dzhanaev, Soslan
35

Dzhanaev, Soslan

Vị trí: Thủ môn

Miladinovic, Ivan
45

Miladinovic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Shakuro, Pavel
90

Shakuro, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Lagator, Dusan
94

Lagator, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

Bukharov, Aleksandr

Bukharov, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Poloz, Dmitri
77

Poloz, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Karapetian, Aleksandre
87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tochilin, Aleksandr
Tochilin, Aleksandr

CẦU THỦ

Pomerko, Aleksey
5

Pomerko, Aleksey

Vị trí: Tiền vệ

Koldunov, Nikita
8

Koldunov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Zabolotnyi, Anton
9

Zabolotnyi, Anton

Vị trí: Tiền đạo

Barsov, Maksim
10

Barsov, Maksim

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi, Nikolai
12

Zabolotnyi, Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Kudryashov, Fedor
13

Kudryashov, Fedor

Vị trí: Hậu vệ

Tsallagov, Ibrahim
15

Tsallagov, Ibrahim

Vị trí: Hậu vệ

Noboa, Christian
16

Noboa, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Mostovoy, Andrey
17

Mostovoy, Andrey

Vị trí: Tiền vệ

Burmistrov, Nikita
18

Burmistrov, Nikita

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov, Igor
20

Yurganov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiyarov, Akmal
21

Bakhtiyarov, Akmal

Vị trí: Tiền đạo

Nabiullin, Elmir
24

Nabiullin, Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev, Ivan
25

Novoseltsev, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kalugin, Nikita
26

Kalugin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Zaika, Kirill
27

Zaika, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Mevlja, Miha
32

Mevlja, Miha

Vị trí: Hậu vệ

Margasov, Timofey
34

Margasov, Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Dzhanaev, Soslan
35

Dzhanaev, Soslan

Vị trí: Thủ môn

Miladinovic, Ivan
45

Miladinovic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Shakuro, Pavel
90

Shakuro, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Lagator, Dusan
94

Lagator, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

Bukharov, Aleksandr

Bukharov, Aleksandr

Vị trí: Tiền đạo

Poloz, Dmitri
77

Poloz, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Karapetian, Aleksandre
87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo