pfc sochi

Sochi - Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: Fisht Olympic Stadium | Sức chứa: 47,659

PFC SOCHI

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tochilin, Aleksandr
Tochilin, Aleksandr

CẦU THỦ

Barsov, Maksom
10

Barsov, Maksom

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi, Nikolai
12

Zabolotnyi, Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Dzhanaev, Soslan

Dzhanaev, Soslan

Vị trí: Thủ môn

Aleksey Pomerko
5

Aleksey Pomerko

Vị trí: Tiền vệ

Pesegov, Evgeniy
7

Pesegov, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Salamatov, Nikita
8

Salamatov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Obukhov, Vladimir
11

Obukhov, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

Fedor Kudryashov
13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

Tsallagov, Ibragim
15

Tsallagov, Ibragim

Vị trí: Hậu vệ

Nikita Burmistrov
18

Nikita Burmistrov

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov, Igor
20

Yurganov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiyarov, Akmal
21

Bakhtiyarov, Akmal

Vị trí: Tiền đạo

Nabiullin, Elmir
24

Nabiullin, Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev, Ivan
25

Novoseltsev, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kalugin, Nikita
26

Kalugin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Zaika, Kirill
27

Zaika, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Margasov, Timofey
34

Margasov, Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Miladinovic, Ivan
45

Miladinovic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kazaev, Yan
55

Kazaev, Yan

Vị trí: Tiền vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Poloz, Dmitri
77

Poloz, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Karapetian, Aleksandre
87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo

Shakuro, Pavel
90

Shakuro, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Pochivalin, Valeri
92

Pochivalin, Valeri

Vị trí: Hậu vệ

Lagator, Dusan
94

Lagator, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Tochilin, Aleksandr
Tochilin, Aleksandr

CẦU THỦ

Barsov, Maksom
10

Barsov, Maksom

Vị trí: Tiền đạo

Zabolotnyi, Nikolai
12

Zabolotnyi, Nikolai

Vị trí: Thủ môn

Dzhanaev, Soslan

Dzhanaev, Soslan

Vị trí: Thủ môn

Aleksey Pomerko
5

Aleksey Pomerko

Vị trí: Tiền vệ

Pesegov, Evgeniy
7

Pesegov, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Salamatov, Nikita
8

Salamatov, Nikita

Vị trí: Tiền vệ

Obukhov, Vladimir
11

Obukhov, Vladimir

Vị trí: Tiền đạo

Fedor Kudryashov
13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

Tsallagov, Ibragim
15

Tsallagov, Ibragim

Vị trí: Hậu vệ

Nikita Burmistrov
18

Nikita Burmistrov

Vị trí: Tiền đạo

Frolov, Yevgeni
19

Frolov, Yevgeni

Vị trí: Thủ môn

Yurganov, Igor
20

Yurganov, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Bakhtiyarov, Akmal
21

Bakhtiyarov, Akmal

Vị trí: Tiền đạo

Nabiullin, Elmir
24

Nabiullin, Elmir

Vị trí: Hậu vệ

Novoseltsev, Ivan
25

Novoseltsev, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kalugin, Nikita
26

Kalugin, Nikita

Vị trí: Hậu vệ

Zaika, Kirill
27

Zaika, Kirill

Vị trí: Hậu vệ

Margasov, Timofey
34

Margasov, Timofey

Vị trí: Hậu vệ

Miladinovic, Ivan
45

Miladinovic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Kazaev, Yan
55

Kazaev, Yan

Vị trí: Tiền vệ

Ryabokon, Pavel
69

Ryabokon, Pavel

Vị trí: Tiền vệ

Poloz, Dmitri
77

Poloz, Dmitri

Vị trí: Tiền đạo

Karapetian, Aleksandre
87

Karapetian, Aleksandre

Vị trí: Tiền đạo

Shakuro, Pavel
90

Shakuro, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

Pochivalin, Valeri
92

Pochivalin, Valeri

Vị trí: Hậu vệ

Lagator, Dusan
94

Lagator, Dusan

Vị trí: Tiền vệ