pfc slavia sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Slavia Stadium | Sức chứa: 25,556

Logo PFC SLAVIA SOFIA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

3

Teynur Marem

Vị trí: Hậu vệ

Kim, Ho-yeon

Vị trí: Hậu vệ

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

6

Munoz, David

Vị trí: Tiền đạo

6

Humanes, David

Vị trí: Hậu vệ

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

13

Georgiev, Georgi

Vị trí: Thủ môn

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

16

Lalatovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

24

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

27

Onuoha, Randy

Vị trí: Hậu vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

37

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

75

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

77

Valentic-Bara, Denny

Vị trí: Tiền vệ

Spoljaric, Louka

Vị trí: Tiền vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

11

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

14

Tasevski, Darko

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

71

Ivanov, Hristo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

3

Teynur Marem

Vị trí: Hậu vệ

Kim, Ho-yeon

Vị trí: Hậu vệ

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

6

Munoz, David

Vị trí: Tiền đạo

6

Humanes, David

Vị trí: Hậu vệ

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

13

Georgiev, Georgi

Vị trí: Thủ môn

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

16

Lalatovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

24

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

27

Onuoha, Randy

Vị trí: Hậu vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

37

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

75

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

77

Valentic-Bara, Denny

Vị trí: Tiền vệ

Spoljaric, Louka

Vị trí: Tiền vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

11

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

14

Tasevski, Darko

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

71

Ivanov, Hristo

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu PFC SLAVIA SOFIA

Huấn luyện viên

Zagorcic, Zlatomir

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

14/03/1976

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

23/09/1994

Hậu vệ

Quốc gia: Hàn Quốc

01/01/1970

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

30/05/1999

6

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

09/07/1997

6

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

13/11/1996

12

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

01/01/1970

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

29/07/1995

13

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

12/10/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

27/01/1998

16

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

29/11/1998

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

15/10/2001

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

01/05/1995

27

Hậu vệ

Quốc gia: Hà Lan

01/04/1994

32

Thủ môn

Quốc gia: Hy Lạp

16/03/1999

37

Hậu vệ

Quốc gia: Macedonia

24/02/1992

75

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

13/05/1998

77

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

02/07/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

13/09/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

20/08/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

26/12/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

23/01/1996

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

29/06/1992

14

Tiền vệ

Quốc gia: Macedonia

20/05/1984

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

22/01/1995

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

20/12/1985

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

25/05/1991

35

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

06/07/1997

38

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

12/04/1994

71

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

31/12/2000

728x90
130x300
130x300