pfc slavia sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Slavia Stadium | Sức chứa: 25,556

Logo PFC SLAVIA SOFIA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

6

Munoz, David

Vị trí: Tiền đạo

6

Humanes, David

Vị trí: Hậu vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

11

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

13

Georgiev, Georgi

Vị trí: Thủ môn

14

Tasevski, Darko

Vị trí: Tiền vệ

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

16

Lalatovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

17

Kim, Ho-yeon

Vị trí: Hậu vệ

18

Spoljaric, Louka

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

24

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

25

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

Puljiz, Roko

Vị trí: Tiền đạo

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền đạo

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

55

Stoyanov, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

71

Ivanov, Hristo

Vị trí: Tiền đạo

75

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

77

Valentic-Bara, Denny

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

6

Munoz, David

Vị trí: Tiền đạo

6

Humanes, David

Vị trí: Hậu vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

11

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

13

Georgiev, Georgi

Vị trí: Thủ môn

14

Tasevski, Darko

Vị trí: Tiền vệ

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

16

Lalatovic, Dusan

Vị trí: Tiền vệ

17

Kim, Ho-yeon

Vị trí: Hậu vệ

18

Spoljaric, Louka

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

24

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

25

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

Puljiz, Roko

Vị trí: Tiền đạo

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền đạo

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

55

Stoyanov, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

71

Ivanov, Hristo

Vị trí: Tiền đạo

75

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

77

Valentic-Bara, Denny

Vị trí: Tiền vệ