pfc slavia sofia

Sofia - Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: Slavia Stadium | Sức chứa: 25,556

Logo PFC SLAVIA SOFIA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

3

Teynur Marem

Vị trí: Hậu vệ

5

Vidanov, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

6

Ivanov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

16

Zlatkov, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

33

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

37

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

55

Hristov, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

71

Ivanov, Toni

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zagorcic, Zlatomir

CẦU THỦ

1

Petkov, Georgi

Vị trí: Thủ môn

12

Zaharinov, Dragomir

Vị trí: Thủ môn

12

Geria, Emanuele

Vị trí: Thủ môn

15

Stanisavljevic, Aleksandar

Vị trí: Hậu vệ

Petrov, Preslav

Vị trí: Hậu vệ

Tombak, Ertan

Vị trí: Hậu vệ

3

Teynur Marem

Vị trí: Hậu vệ

5

Vidanov, Pavel

Vị trí: Hậu vệ

6

Ivanov, Nemanja

Vị trí: Hậu vệ

8

Shokolarov, Slavcho

Vị trí: Tiền vệ

9

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

10

Karabelyov, Yanis

Vị trí: Tiền vệ

16

Zlatkov, Aleksandar

Vị trí: Tiền vệ

19

Velkovski, Dimitar

Vị trí: Tiền vệ

22

Micanski, Ilian

Vị trí: Tiền đạo

23

Uzunov, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

32

Stergiakis, Antonis

Vị trí: Thủ môn

Borimirov, Aleks

Vị trí: Tiền vệ

20

Krastev, Filip

Vị trí: Tiền vệ

33

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

35

Yomov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

37

Stefan Askovski

Vị trí: Hậu vệ

38

Gamakov, Milen

Vị trí: Tiền vệ

55

Hristov, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

71

Ivanov, Toni

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu PFC SLAVIA SOFIA

Kết quả thi đấu PFC SLAVIA SOFIA

Huấn luyện viên

Zagorcic, Zlatomir

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

14/03/1976

12

Thủ môn

Quốc gia: Bungary

01/01/1970

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

29/07/1995

15

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

27/01/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

01/05/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

30/05/1999

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

23/09/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

01/08/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

06/10/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

20/08/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

26/12/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

23/01/1996

16

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

31/01/1999

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

22/01/1995

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

20/12/1985

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

25/05/1991

32

Thủ môn

Quốc gia: Hy Lạp

16/03/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

13/05/1998

20

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

15/10/2001

33

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

15/04/1988

35

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

06/07/1997

37

Hậu vệ

Quốc gia: Macedonia

24/02/1992

38

Tiền vệ

Quốc gia: Bungary

12/04/1994

55

Hậu vệ

Quốc gia: Bungary

01/03/1999

71

Tiền đạo

Quốc gia: Bungary

21/03/1999

728x90
130x300
130x300