peterborough united

Peterborough - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Abax Stadium | Sức chứa: 15,314

Logo Peterborough United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evans, Steve

CẦU THỦ

1

Aaron Chapman

Vị trí: Thủ môn

2

Naismith, Jason

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Woodyard

Vị trí: Tiền vệ

5

Ryan Tafazolli

Vị trí: Hậu vệ

6

White, Ben

Vị trí: Hậu vệ

8

Mark O'Hara

Vị trí: Hậu vệ

9

Matt Godden

Vị trí: Tiền đạo

10

Dembele, Siriki

Vị trí: Tiền vệ

11

Louis Reed

Vị trí: Tiền vệ

14

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

15

Ward, Joe

Vị trí: Thủ môn

16

Rhys Bennett

Vị trí: Hậu vệ

17

Ivan Toney

Vị trí: Tiền đạo

18

Daniel Lafferty

Vị trí: Hậu vệ

19

George Cooper

Vị trí: Tiền vệ

20

Yorwerth, Joshua

Vị trí: Hậu vệ

21

Marcus Maddison

Vị trí: Tiền vệ

22

Darren Lyon

Vị trí: Tiền vệ

23

Denton, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Malley, Conor

Vị trí: Thủ môn

27

Sebastien Bassong

Vị trí: Hậu vệ

29

Lee Tomlin

Vị trí: Tiền đạo

30

Kyle Dempsey

Vị trí: Tiền vệ

32

Freestone, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

33

Penfold, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

35

Cummings, Jason

Vị trí: Tiền đạo

40

Mark Tyler

Vị trí: Thủ môn

70

Buckley-Ricketts, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Evans, Steve

CẦU THỦ

1

Aaron Chapman

Vị trí: Thủ môn

2

Naismith, Jason

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Woodyard

Vị trí: Tiền vệ

5

Ryan Tafazolli

Vị trí: Hậu vệ

6

White, Ben

Vị trí: Hậu vệ

8

Mark O'Hara

Vị trí: Hậu vệ

9

Matt Godden

Vị trí: Tiền đạo

10

Dembele, Siriki

Vị trí: Tiền vệ

11

Louis Reed

Vị trí: Tiền vệ

14

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

15

Ward, Joe

Vị trí: Thủ môn

16

Rhys Bennett

Vị trí: Hậu vệ

17

Ivan Toney

Vị trí: Tiền đạo

18

Daniel Lafferty

Vị trí: Hậu vệ

19

George Cooper

Vị trí: Tiền vệ

20

Yorwerth, Joshua

Vị trí: Hậu vệ

21

Marcus Maddison

Vị trí: Tiền vệ

22

Darren Lyon

Vị trí: Tiền vệ

23

Denton, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Malley, Conor

Vị trí: Thủ môn

27

Sebastien Bassong

Vị trí: Hậu vệ

29

Lee Tomlin

Vị trí: Tiền đạo

30

Kyle Dempsey

Vị trí: Tiền vệ

32

Freestone, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

33

Penfold, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

35

Cummings, Jason

Vị trí: Tiền đạo

40

Mark Tyler

Vị trí: Thủ môn

70

Buckley-Ricketts, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Evans, Steve

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

29/05/1990

2

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

25/06/1994

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/11/1992

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/09/1991

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/10/1997

8

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

12/12/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

29/07/1991

10

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

07/09/1996

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/07/1997

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/02/1997

15

Thủ môn

Quốc gia: Anh

22/08/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/09/1991

17

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

16/03/1996

18

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

18/05/1989

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/11/1996

20

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

28/02/1995

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/09/1993

22

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

08/06/1995

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/09/1995

25

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

01/08/1994

27

Hậu vệ

Quốc gia: Cameroon

09/07/1986

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

12/01/1989

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/09/1995

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/10/1999

33

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/12/1998

35

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

01/08/1995

40

Thủ môn

Quốc gia: Anh

02/04/1977

70

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/03/1998

728x90
130x300
130x300