peterborough united

Peterborough - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Abax Stadium | Sức chứa: 15,314

Logo Peterborough United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferguson, Darren

CẦU THỦ

1

Aaron Chapman

Vị trí: Thủ môn

2

Naismith, Jason

Vị trí: Hậu vệ

3

Knight, Josh

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Woodyard

Vị trí: Tiền vệ

5

Ryan Tafazolli

Vị trí: Hậu vệ

6

White, Ben

Vị trí: Hậu vệ

9

Matt Godden

Vị trí: Tiền đạo

10

Dembele, Siriki

Vị trí: Tiền vệ

11

Louis Reed

Vị trí: Tiền vệ

14

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

15

Ward, Joe

Vị trí: Thủ môn

16

Rhys Bennett

Vị trí: Hậu vệ

17

Ivan Toney

Vị trí: Tiền đạo

18

Daniel Lafferty

Vị trí: Hậu vệ

19

George Cooper

Vị trí: Tiền vệ

21

Marcus Maddison

Vị trí: Tiền vệ

22

Darren Lyon

Vị trí: Tiền vệ

23

Denton, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Malley, Conor

Vị trí: Thủ môn

26

Stevens, Mathew

Vị trí: Tiền đạo

27

Sebastien Bassong

Vị trí: Hậu vệ

29

Lee Tomlin

Vị trí: Tiền đạo

30

Kyle Dempsey

Vị trí: Tiền vệ

31

Burrows, Harrison

Vị trí: Tiền vệ

32

Freestone, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

33

Penfold, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

40

Mark Tyler

Vị trí: Thủ môn

70

Buckley-Ricketts, Isaac

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ferguson, Darren

CẦU THỦ

1

Aaron Chapman

Vị trí: Thủ môn

2

Naismith, Jason

Vị trí: Hậu vệ

3

Knight, Josh

Vị trí: Hậu vệ

4

Alex Woodyard

Vị trí: Tiền vệ

5

Ryan Tafazolli

Vị trí: Hậu vệ

6

White, Ben

Vị trí: Hậu vệ

9

Matt Godden

Vị trí: Tiền đạo

10

Dembele, Siriki

Vị trí: Tiền vệ

11

Louis Reed

Vị trí: Tiền vệ

14

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

15

Ward, Joe

Vị trí: Thủ môn

16

Rhys Bennett

Vị trí: Hậu vệ

17

Ivan Toney

Vị trí: Tiền đạo

18

Daniel Lafferty

Vị trí: Hậu vệ

19

George Cooper

Vị trí: Tiền vệ

21

Marcus Maddison

Vị trí: Tiền vệ

22

Darren Lyon

Vị trí: Tiền vệ

23

Denton, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

25

O'Malley, Conor

Vị trí: Thủ môn

26

Stevens, Mathew

Vị trí: Tiền đạo

27

Sebastien Bassong

Vị trí: Hậu vệ

29

Lee Tomlin

Vị trí: Tiền đạo

30

Kyle Dempsey

Vị trí: Tiền vệ

31

Burrows, Harrison

Vị trí: Tiền vệ

32

Freestone, Lewis

Vị trí: Hậu vệ

33

Penfold, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

40

Mark Tyler

Vị trí: Thủ môn

70

Buckley-Ricketts, Isaac

Vị trí: Tiền đạo