Pescara Calcio

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Adriatico | Sức chứa: 20,515

Pescara Calcio

Pescara Calcio

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Adriatico | | Sức chứa: 20,515

Pescara Calcio

Kèo phạt góc trận Verona vs Pescara

22-05-2019

Những trận đấu có sự góp mặt của Verona và Pescara trong thời gian gần đây thường xuất hiện kết quả tài góc.

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Zauri, Luciano

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Forte Luca
0

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

28/07/1994

Forte Luca
0

Tiền đạo

28/07/1994

Diallo, Ibrahima
0

Hậu vệ

Quốc gia: Guinea

10/10/1998

Diallo, Ibrahima
0

Hậu vệ

10/10/1998

Cernaz, Valentino
0

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

19/06/1998

Cernaz, Valentino
0

Tiền đạo

19/06/1998

Galante, Francesco
0

Thủ môn

Quốc gia: Italy

10/05/2002

Galante, Francesco
0

Thủ môn

10/05/2002

Martella, Alessandro
0

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

30/11/2000

Martella, Alessandro
0

Hậu vệ

30/11/2000

Cipolletti, Davide
0

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

30/03/2001

Cipolletti, Davide
0

Tiền vệ

30/03/2001

Vincenzo Fiorillo
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

13/01/1990

Vincenzo Fiorillo
1

Thủ môn

13/01/1990

Hugo Campagnaro
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

27/06/1980

Hugo Campagnaro
2

Hậu vệ

27/06/1980

Del Grosso, Cristiano
3

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

24/03/1983

Del Grosso, Cristiano
3

Hậu vệ

24/03/1983

Bruno, Alessandro
5

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

04/07/1983

Bruno, Alessandro
5

Tiền vệ

04/07/1983

Scognamiglio Gennaro
6

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

24/04/1987

Scognamiglio Gennaro
6

Hậu vệ

24/04/1987

Cisco Andrea
7

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

08/10/1998

Cisco Andrea
7

Tiền đạo

08/10/1998

Memushaj Ledian
8

Tiền vệ

Quốc gia: Albania

07/12/1986

Memushaj Ledian
8

Tiền vệ

07/12/1986

Brunori, Matteo
10

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

01/11/1994

Brunori, Matteo
10

Tiền đạo

01/11/1994

Galano Cristian
11

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

01/04/1991

Galano Cristian
11

Tiền đạo

01/04/1991

Kastrati Elhan
12

Thủ môn

Quốc gia: Albania

02/02/1997

Kastrati Elhan
12

Thủ môn

02/02/1997

Ciofani Matteo
13

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

26/02/1988

Ciofani Matteo
13

Hậu vệ

26/02/1988

Antonio Balzano
14

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

13/06/1986

Antonio Balzano
14

Hậu vệ

13/06/1986

Palmucci, Stefano
15

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

22/05/2001

Palmucci, Stefano
15

Tiền vệ

22/05/2001

Drudi Mirko
16

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

22/02/1987

Drudi Mirko
16

Hậu vệ

22/02/1987

Pavone, Fabian
17

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

01/01/2000

Pavone, Fabian
17

Tiền đạo

01/01/2000

Bettella Davide
18

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

07/04/2000

Bettella Davide
18

Hậu vệ

07/04/2000

Maniero Riccardo
19

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

26/11/1987

Maniero Riccardo
19

Tiền đạo

26/11/1987

Palmiero, Luca
20

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

01/05/1996

Palmiero, Luca
20

Tiền vệ

01/05/1996

Vitturini, Davide
21

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

21/02/1997

Vitturini, Davide
21

Hậu vệ

21/02/1997

Farelli, Simone
22

Thủ môn

Quốc gia: Italy

19/02/1983

Farelli, Simone
22

Thủ môn

19/02/1983

Di Grazia, Andrea
23

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

08/05/1996

Di Grazia, Andrea
23

Tiền vệ

08/05/1996

Pepin
24

Tiền vệ

Quốc gia: Equatorial Guinea

14/08/1996

Pepin
24

Tiền vệ

14/08/1996

Crecco Luca
25

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

06/09/1995

Crecco Luca
25

Tiền vệ

06/09/1995

Mancini, Simone
26

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

07/01/1999

Mancini, Simone
26

Tiền đạo

07/01/1999

Zappa Gabriele
27

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

22/12/1999

Zappa Gabriele
27

Hậu vệ

22/12/1999

Marafini, Andrea
28

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

01/01/2000

Marafini, Andrea
28

Hậu vệ

01/01/2000

Borrelli, Gennaro
29

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

10/03/2000

Borrelli, Gennaro
29

Tiền đạo

10/03/2000

Besellato Massimiliano
31

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

23/04/1993

Besellato Massimiliano
31

Tiền vệ

23/04/1993

Tumminello Marco
32

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

06/11/1998

Tumminello Marco
32

Tiền đạo

06/11/1998

Sorrentino, Alessandro
34

Thủ môn

Quốc gia: Italy

03/04/2002

Sorrentino, Alessandro
34

Thủ môn

03/04/2002

Melegoni Filippo
35

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

18/02/1999

Melegoni Filippo
35

Tiền vệ

18/02/1999

Ivaylo Chochev
36

Tiền vệ

Quốc gia: Bulgaria

18/02/1993

Ivaylo Chochev
36

Tiền vệ

18/02/1993

Kastanos Grigoris
37

Tiền vệ

Quốc gia: Cyprus

30/01/1998

Kastanos Grigoris
37

Tiền vệ

30/01/1998

Camilleri, Marco
37

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

01/08/2000

Camilleri, Marco
37

Tiền vệ

01/08/2000

Ingelsson Svante
39

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

14/06/1998

Ingelsson Svante
39

Tiền vệ

14/06/1998

Pierpaoli, Giovanni
39

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

01/01/2000

Pierpaoli, Giovanni
39

Tiền vệ

01/01/2000

Masciangelo Edoardo
40

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

08/07/1996

Masciangelo Edoardo
40

Hậu vệ

08/07/1996

Bocic, Milos
41

Tiền đạo

Quốc gia: Serbia

26/01/2000

Bocic, Milos
41

Tiền đạo

26/01/2000