persija jakarta

Jakarta - Indonesia

Quốc tịch : Indonesia | Sân nhà: Gelora Bung Karno Stadium | Sức chứa: 88,083

Persija Jakarta
Soi keo Ceres vs Persija, 18h30 ngay 3/4: Tan dung loi the san nha

Soi kèo Ceres vs Persija, 18h30 ngày 3/4: Tận dụng lợi thế sân nhà

access_time 03-04-2019

Việc phải làm khách trên sân của Ceres sẽ là thách thức rất lớn đến Persija khi thầy trò ông Kolev đang có phong độ không tốt trong thời gian qua.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Banuelos Saez, Julio
Banuelos Saez, Julio

CẦU THỦ

Saputra, Dany
3

Saputra, Dany

Vị trí: Hậu vệ

Xandao

Xandao

Vị trí: Hậu vệ

Ryuji Utomo
4

Ryuji Utomo

Vị trí: Hậu vệ

Abdurahman, Maman
6

Abdurahman, Maman

Vị trí: Hậu vệ

Lestaluhu, Ramdhani
7

Lestaluhu, Ramdhani

Vị trí: Tiền vệ

Nasadit, Yan Pieter
8

Nasadit, Yan Pieter

Vị trí: Tiền vệ

Matos, Bruno
10

Matos, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

Setiawan, Novri
11

Setiawan, Novri

Vị trí: Tiền vệ

Sofyan, Ismed
14

Sofyan, Ismed

Vị trí: Hậu vệ

Tri Oka, Aed
15

Tri Oka, Aed

Vị trí: Hậu vệ

Sucipto, Tony
16

Sucipto, Tony

Vị trí: Hậu vệ

Ridwan, Fitra
17

Ridwan, Fitra

Vị trí: Tiền vệ

Ardhiyasa, Andritany
26

Ardhiyasa, Andritany

Vị trí: Thủ môn

Hehanusa, Rezaldi
28

Hehanusa, Rezaldi

Vị trí: Hậu vệ

Chand, Rohit
32

Chand, Rohit

Vị trí: Tiền vệ

Putra, Feby Eka
41

Putra, Feby Eka

Vị trí: Tiền vệ

Lestaluh, Anan Migraf
41

Lestaluh, Anan Migraf

Vị trí: Hậu vệ

Rasul, Muhammad
44

Rasul, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Sandi
45

Sandi

Vị trí: Tiền vệ

Paulle, Steven
86

Paulle, Steven

Vị trí: Hậu vệ

Ginanjar, Shahar
88

Ginanjar, Shahar

Vị trí: Thủ môn

Susanto, Heri
94

Susanto, Heri

Vị trí: Tiền đạo

Syaifullah, Ahmad
99

Syaifullah, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Tomas, Joan

Tomas, Joan

Vị trí: Tiền đạo

Simic, Marko
9

Simic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

Widodo, Rudi
10

Widodo, Rudi

Vị trí: Tiền đạo

Simanjuntak, Riko
25

Simanjuntak, Riko

Vị trí: Tiền đạo

Yogi, Rahadian

Yogi, Rahadian

Vị trí: Tiền đạo

Adisson
8

Adisson

Vị trí: Tiền đạo

Pamungkas, Bambang
20

Pamungkas, Bambang

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Rishadi
72

Fauzi, Rishadi

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Banuelos Saez, Julio
Banuelos Saez, Julio

CẦU THỦ

Saputra, Dany
3

Saputra, Dany

Vị trí: Hậu vệ

Xandao

Xandao

Vị trí: Hậu vệ

Ryuji Utomo
4

Ryuji Utomo

Vị trí: Hậu vệ

Abdurahman, Maman
6

Abdurahman, Maman

Vị trí: Hậu vệ

Lestaluhu, Ramdhani
7

Lestaluhu, Ramdhani

Vị trí: Tiền vệ

Nasadit, Yan Pieter
8

Nasadit, Yan Pieter

Vị trí: Tiền vệ

Matos, Bruno
10

Matos, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

Setiawan, Novri
11

Setiawan, Novri

Vị trí: Tiền vệ

Sofyan, Ismed
14

Sofyan, Ismed

Vị trí: Hậu vệ

Tri Oka, Aed
15

Tri Oka, Aed

Vị trí: Hậu vệ

Sucipto, Tony
16

Sucipto, Tony

Vị trí: Hậu vệ

Ridwan, Fitra
17

Ridwan, Fitra

Vị trí: Tiền vệ

Ardhiyasa, Andritany
26

Ardhiyasa, Andritany

Vị trí: Thủ môn

Hehanusa, Rezaldi
28

Hehanusa, Rezaldi

Vị trí: Hậu vệ

Chand, Rohit
32

Chand, Rohit

Vị trí: Tiền vệ

Putra, Feby Eka
41

Putra, Feby Eka

Vị trí: Tiền vệ

Lestaluh, Anan Migraf
41

Lestaluh, Anan Migraf

Vị trí: Hậu vệ

Rasul, Muhammad
44

Rasul, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

Sandi
45

Sandi

Vị trí: Tiền vệ

Paulle, Steven
86

Paulle, Steven

Vị trí: Hậu vệ

Ginanjar, Shahar
88

Ginanjar, Shahar

Vị trí: Thủ môn

Susanto, Heri
94

Susanto, Heri

Vị trí: Tiền đạo

Syaifullah, Ahmad
99

Syaifullah, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Tomas, Joan

Tomas, Joan

Vị trí: Tiền đạo

Simic, Marko
9

Simic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

Widodo, Rudi
10

Widodo, Rudi

Vị trí: Tiền đạo

Simanjuntak, Riko
25

Simanjuntak, Riko

Vị trí: Tiền đạo

Yogi, Rahadian

Yogi, Rahadian

Vị trí: Tiền đạo

Adisson
8

Adisson

Vị trí: Tiền đạo

Pamungkas, Bambang
20

Pamungkas, Bambang

Vị trí: Tiền đạo

Fauzi, Rishadi
72

Fauzi, Rishadi

Vị trí: