persija jakarta (isl)

Jakarta - Indonesia

Quốc tịch : Indonesia | Sân nhà: Gelora Bung Karno Stadium | Sức chứa: 88,083

Logo PERSIJA JAKARTA (ISL)

Cựu sao V-League bị CLB tống cổ sau scandal sàm sỡ phụ nữ

access_time 18-02-2019

Ngôi sao từng chơi bóng tại V-League, Marko Simic đã bị CLB Persija Jakarta đuổi việc sau sau scandal sàm sỡ phụ nữ.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kolev, Ivan

CẦU THỦ

Susanto, Heri

Vị trí:

Ginanjar, Shahar

Vị trí: Thủ môn

3

Saputra, Dany

Vị trí: Hậu vệ

6

Rahman, Maman

Vị trí: Hậu vệ

Sucipto, Tony

Vị trí: Hậu vệ

Fatchur, Nugroho

Vị trí: Tiền vệ

Matos, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

7

Lestaluhu, Rizki

Vị trí: Tiền vệ

Ikpefua, Osas

Vị trí: Tiền đạo

Kogoya, Frengky

Vị trí: Tiền đạo

8

Addison

Vị trí: Tiền đạo

9

Simic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

10

Widodo, Rudi

Vị trí: Tiền đạo

11

Setiawan, Novri

Vị trí: Tiền vệ

14

Sofyan, Ismed

Vị trí: Hậu vệ

15

Tri Oka, Aed

Vị trí: Hậu vệ

20

Pamungkas, Bambang

Vị trí: Tiền đạo

21

Telaubun, Bernardus

Vị trí: Hậu vệ

24

Nasadit, Yan Pieter

Vị trí: Tiền vệ

25

Simanjuntak, Riko

Vị trí: Tiền đạo

26

Ardhiyasa, Andritany

Vị trí: Thủ môn

27

Ridwan, Fitra

Vị trí: Tiền vệ

28

Hehanusa, Rezaldi

Vị trí: Hậu vệ

29

Sandi

Vị trí: Tiền vệ

30

Darmawan, Rizky

Vị trí: Thủ môn

32

Chand, Rohit

Vị trí: Tiền vệ

34

Daryono

Vị trí: Thủ môn

41

Lestaluh, Anan Migraf

Vị trí: Hậu vệ

44

Rasul, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

70

Silva, Renan

Vị trí: Tiền vệ

81

Yagalo, Vava

Vị trí: Hậu vệ

89

Septianus, Alua

Vị trí: Tiền vệ

Abdumuminov, Jahongir

Vị trí: Tiền đạo

99

Syaifullah, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kolev, Ivan

CẦU THỦ

Susanto, Heri

Vị trí:

Ginanjar, Shahar

Vị trí: Thủ môn

3

Saputra, Dany

Vị trí: Hậu vệ

6

Rahman, Maman

Vị trí: Hậu vệ

Sucipto, Tony

Vị trí: Hậu vệ

Fatchur, Nugroho

Vị trí: Tiền vệ

Matos, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

7

Lestaluhu, Rizki

Vị trí: Tiền vệ

Ikpefua, Osas

Vị trí: Tiền đạo

Kogoya, Frengky

Vị trí: Tiền đạo

8

Addison

Vị trí: Tiền đạo

9

Simic, Marko

Vị trí: Tiền đạo

10

Widodo, Rudi

Vị trí: Tiền đạo

11

Setiawan, Novri

Vị trí: Tiền vệ

14

Sofyan, Ismed

Vị trí: Hậu vệ

15

Tri Oka, Aed

Vị trí: Hậu vệ

20

Pamungkas, Bambang

Vị trí: Tiền đạo

21

Telaubun, Bernardus

Vị trí: Hậu vệ

24

Nasadit, Yan Pieter

Vị trí: Tiền vệ

25

Simanjuntak, Riko

Vị trí: Tiền đạo

26

Ardhiyasa, Andritany

Vị trí: Thủ môn

27

Ridwan, Fitra

Vị trí: Tiền vệ

28

Hehanusa, Rezaldi

Vị trí: Hậu vệ

29

Sandi

Vị trí: Tiền vệ

30

Darmawan, Rizky

Vị trí: Thủ môn

32

Chand, Rohit

Vị trí: Tiền vệ

34

Daryono

Vị trí: Thủ môn

41

Lestaluh, Anan Migraf

Vị trí: Hậu vệ

44

Rasul, Muhammad

Vị trí: Tiền vệ

70

Silva, Renan

Vị trí: Tiền vệ

81

Yagalo, Vava

Vị trí: Hậu vệ

89

Septianus, Alua

Vị trí: Tiền vệ

Abdumuminov, Jahongir

Vị trí: Tiền đạo

99

Syaifullah, Ahmad

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Kolev, Ivan

Quốc gia: Bungary

Cầu thủ

Quốc gia:

01/01/1970

Thủ môn

Quốc gia: Indonesia

04/11/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

01/01/1991

6

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

12/05/1982

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

12/02/1986

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

08/09/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

05/06/1990

7

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

05/11/1991

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

20/10/1986

Tiền đạo

Quốc gia: Indonesia

22/06/1997

8

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

20/03/1981

9

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

23/01/1988

10

Tiền đạo

Quốc gia: Indonesia

13/07/1983

11

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

11/11/1993

14

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

28/08/1979

15

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

06/10/1997

20

Tiền đạo

Quốc gia: Indonesia

10/06/1980

21

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

21/11/1984

24

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

30/11/1996

25

Tiền đạo

Quốc gia: Indonesia

26/01/1992

26

Thủ môn

Quốc gia: Indonesia

26/12/1991

27

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

16/03/1994

28

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

07/11/1995

29

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

21/09/1992

30

Thủ môn

Quốc gia: Indonesia

05/02/1994

32

Tiền vệ

Quốc gia: Nepal

01/03/1992

34

Thủ môn

Quốc gia: Indonesia

05/03/1994

41

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

01/01/1970

44

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

18/08/1996

70

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

02/01/1989

81

Hậu vệ

Quốc gia: Indonesia

21/04/1993

89

Tiền vệ

Quốc gia: Indonesia

26/09/1989

Tiền đạo

Quốc gia: Uzbekistan

09/02/1993

99

Tiền đạo

Quốc gia: Indonesia

16/01/1997

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300