perak

Ipoh - Malaysia

Quốc tịch : Malaysia | Sân nhà: Perak Stadion | Sức chứa: 42,000

Logo PERAK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Durakovic, Mehmet

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Durakovic, Mehmet

CẦU THỦ