perak fa

Ipoh - Malaysia

Quốc tịch : Malaysia | Sân nhà: Perak Stadion | Sức chứa: 42,000

Logo PERAK FA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Durakovic, Mehmet

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Durakovic, Mehmet

CẦU THỦ

Kết quả thi đấu PERAK FA

Huấn luyện viên

Durakovic, Mehmet

Quốc gia: Montenegro

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300