Paris FC

Quốc tịch : France | Sân nhà: Stade Sebastien Charlety | Sức chứa: 20,000

Paris FC

Paris FC

Quốc tịchs : France | Sân nhà: Stade Sebastien Charlety | | Sức chứa: 20,000

Paris FC

Không có tin tức câu lạc bộ này !

Không có thông tin câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Girard, Rene

Quốc gia: France

Cầu thủ
Cisse Ibrahim
0

Hậu vệ

Quốc gia: France

02/05/1996

Cisse Ibrahim
0

Hậu vệ

02/05/1996

Demarconnay Vincent
1

Thủ môn

Quốc gia: France

05/04/1983

Demarconnay Vincent
1

Thủ môn

05/04/1983

Abdi Ali
2

Hậu vệ

Quốc gia: Tunisia

20/12/1993

Abdi Ali
2

Hậu vệ

20/12/1993

Timite Cheick
3

Tiền vệ

Quốc gia: Ivory Coast

20/11/1997

Timite Cheick
3

Tiền vệ

20/11/1997

Tanasijevic Strahinja
4

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

12/06/1997

Tanasijevic Strahinja
4

Hậu vệ

12/06/1997

Hugonet, Jean
5

Tiền vệ

Quốc gia: France

24/11/1999

Hugonet, Jean
5

Tiền vệ

24/11/1999

Matoug, Sami
6

Tiền vệ

Quốc gia: France

12/11/1999

Matoug, Sami
6

Tiền vệ

12/11/1999

Abdeldjelil, Oussama
7

Tiền đạo

Quốc gia: Algeria

23/06/1993

Abdeldjelil, Oussama
7

Tiền đạo

23/06/1993

Marko Maletic
8

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

25/10/1993

Marko Maletic
8

Tiền đạo

25/10/1993

Armand Romain
9

Tiền đạo

Quốc gia: France

27/02/1987

Armand Romain
9

Tiền đạo

27/02/1987

Pitroipa Jonathan
10

Tiền vệ

Quốc gia: Burkina Faso

12/04/1986

Pitroipa Jonathan
10

Tiền vệ

12/04/1986

Martin, Florian
11

Tiền vệ

Quốc gia: France

19/03/1990

Martin, Florian
11

Tiền vệ

19/03/1990

Nomenjanahary Lalaina
12

Tiền đạo

Quốc gia: Madagascar

06/01/1986

Nomenjanahary Lalaina
12

Tiền đạo

06/01/1986

Rabiu Mohammed
13

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

31/12/1989

Rabiu Mohammed
13

Tiền vệ

31/12/1989

Mandouki Cyril
14

Tiền vệ

Quốc gia: Martinique

21/08/1991

Mandouki Cyril
14

Tiền vệ

21/08/1991

Bamba Axel
15

Hậu vệ

Quốc gia: France

06/07/1999

Bamba Axel
15

Hậu vệ

06/07/1999

Yohou Samuel
17

Hậu vệ

Quốc gia: France

06/08/1991

Yohou Samuel
17

Hậu vệ

06/08/1991

Essimi, Marco
18

Tiền vệ

Quốc gia: France

18/02/1999

Essimi, Marco
18

Tiền vệ

18/02/1999

Kante Ousmane
19

Hậu vệ

Quốc gia: France

21/09/1989

Kante Ousmane
19

Hậu vệ

21/09/1989

Baila Julien
20

Tiền vệ

Quốc gia: Algeria

01/03/1992

Baila Julien
20

Tiền vệ

01/03/1992

Mangonzo, Jeremy
21

Tiền vệ

Quốc gia: France

03/02/1998

Mangonzo, Jeremy
21

Tiền vệ

03/02/1998

Boahene, Ernest
22

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

06/03/2000

Boahene, Ernest
22

Hậu vệ

06/03/2000

Felipe Saad
23

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

11/09/1983

Felipe Saad
23

Hậu vệ

11/09/1983

Alceus, Bryan
24

Tiền vệ

Quốc gia: Haiti

01/02/1996

Alceus, Bryan
24

Tiền vệ

01/02/1996

Garcia Seyfried, Thomas Jorge
25

Hậu vệ

Quốc gia: France

25/10/1994

Garcia Seyfried, Thomas Jorge
25

Hậu vệ

25/10/1994

Mara Mohamed
26

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea

12/12/1996

Mara Mohamed
26

Tiền vệ

12/12/1996

Kikonda, Mario Jason
27

Tiền vệ

Quốc gia: France

20/04/1996

Kikonda, Mario Jason
27

Tiền vệ

20/04/1996

Sarr Adama
29

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

15/03/1991

Sarr Adama
29

Tiền đạo

15/03/1991

Maisonnial Anthony
30

Thủ môn

Quốc gia: France

23/03/1998

Maisonnial Anthony
30

Thủ môn

23/03/1998

Coulibaly Yacouba
32

Hậu vệ

Quốc gia: Burkina Faso

02/10/1994

Coulibaly Yacouba
32

Hậu vệ

02/10/1994

Tre, Jason
33

Hậu vệ

Quốc gia: France

18/03/1998

Tre, Jason
33

Hậu vệ

18/03/1998

Sila, Richard Steven
33

Tiền đạo

Quốc gia: France

04/01/1998

Sila, Richard Steven
33

Tiền đạo

04/01/1998

Diaby, Mohamed Lamine
36

Tiền đạo

Quốc gia: France

19/01/2001

Diaby, Mohamed Lamine
36

Tiền đạo

19/01/2001

Jeremy Menez
39

Tiền vệ

Quốc gia: France

07/05/1987

Jeremy Menez
39

Tiền vệ

07/05/1987