Paraguay

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Gonzalez, Antonio
1

Gonzalez, Antonio

Vị trí: Thủ môn

Ocampos, Santiago
2

Ocampos, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Melgarejo, Rodrigo
3

Melgarejo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Gaston
4

Benitez, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

Ortiz, Rolando
5

Ortiz, Rolando

Vị trí: Hậu vệ

Viera, Wilder
6

Viera, Wilder

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Rodrigo
7

Lopez, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Peralta, Fabrizio
8

Peralta, Fabrizio

Vị trí: Tiền vệ

Duarte, Diego
9

Duarte, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Ovelar, Fernando
10

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

Noguera, Junior
11

Noguera, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, Angel
12

Gonzalez, Angel

Vị trí: Thủ môn

Duarte, Basilio
13

Duarte, Basilio

Vị trí: Hậu vệ

Lezcano, Ulises
14

Lezcano, Ulises

Vị trí: Hậu vệ

Barrios, Fabio
15

Barrios, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Quinonez, Junior
16

Quinonez, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Segovia, Matias
17

Segovia, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Acosta, Diego
18

Acosta, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Presentado, Fernando
19

Presentado, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Torres, Diego
20

Torres, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Aranda, Diego
21

Aranda, Diego

Vị trí: Thủ môn

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Gonzalez, Antonio
1

Gonzalez, Antonio

Vị trí: Thủ môn

Ocampos, Santiago
2

Ocampos, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Melgarejo, Rodrigo
3

Melgarejo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Gaston
4

Benitez, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

Ortiz, Rolando
5

Ortiz, Rolando

Vị trí: Hậu vệ

Viera, Wilder
6

Viera, Wilder

Vị trí: Tiền vệ

Lopez, Rodrigo
7

Lopez, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Peralta, Fabrizio
8

Peralta, Fabrizio

Vị trí: Tiền vệ

Duarte, Diego
9

Duarte, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Ovelar, Fernando
10

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

Noguera, Junior
11

Noguera, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Gonzalez, Angel
12

Gonzalez, Angel

Vị trí: Thủ môn

Duarte, Basilio
13

Duarte, Basilio

Vị trí: Hậu vệ

Lezcano, Ulises
14

Lezcano, Ulises

Vị trí: Hậu vệ

Barrios, Fabio
15

Barrios, Fabio

Vị trí: Hậu vệ

Quinonez, Junior
16

Quinonez, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Segovia, Matias
17

Segovia, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Acosta, Diego
18

Acosta, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Presentado, Fernando
19

Presentado, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Torres, Diego
20

Torres, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Aranda, Diego
21

Aranda, Diego

Vị trí: Thủ môn