paraguay

- Paraguay

Quốc tịch : Paraguay | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Paraguay

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berizzo, Eduardo
Berizzo, Eduardo

CẦU THỦ

Silva, Antony
1

Silva, Antony

Vị trí: Thủ môn

Piris, Ivan
2

Piris, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Escobar, Juan
3

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Balbuena, Fabian
4

Balbuena, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Salcedo, Saul
5

Salcedo, Saul

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
6

Sanchez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Sanabria, Antonio
7

Sanabria, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Rodrigo
8

Rojas, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Samudio, Braian
9

Samudio, Braian

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Derlis
10

Gonzalez, Derlis

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Angel
11

Romero, Angel

Vị trí: Hậu vệ

Arzamendia, Marino
12

Arzamendia, Marino

Vị trí: Thủ môn

Alonso, Junior
13

Alonso, Junior

Vị trí: Hậu vệ

Rojas, Robert
14

Rojas, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Gomez, Gustavo
15

Gomez, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Paredes, Cristhian
16

Paredes, Cristhian

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Ivan
17

Franco, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Kaku
18

Kaku

Vị trí: Tiền vệ

Martinez, Ramon
19

Martinez, Ramon

Vị trí: Tiền vệ

Riveros, Blas
20

Riveros, Blas

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Oscar
21

Romero, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Roberto
22

Fernandez, Roberto

Vị trí: Thủ môn

Almiron, Miguel
23

Almiron, Miguel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berizzo, Eduardo
Berizzo, Eduardo

CẦU THỦ

Silva, Antony
1

Silva, Antony

Vị trí: Thủ môn

Piris, Ivan
2

Piris, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Escobar, Juan
3

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Balbuena, Fabian
4

Balbuena, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Salcedo, Saul
5

Salcedo, Saul

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
6

Sanchez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Sanabria, Antonio
7

Sanabria, Antonio

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Rodrigo
8

Rojas, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Samudio, Braian
9

Samudio, Braian

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Derlis
10

Gonzalez, Derlis

Vị trí: Tiền đạo

Romero, Angel
11

Romero, Angel

Vị trí: Hậu vệ

Arzamendia, Marino
12

Arzamendia, Marino

Vị trí: Thủ môn

Alonso, Junior
13

Alonso, Junior

Vị trí: Hậu vệ

Rojas, Robert
14

Rojas, Robert

Vị trí: Hậu vệ

Gomez, Gustavo
15

Gomez, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Paredes, Cristhian
16

Paredes, Cristhian

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Ivan
17

Franco, Ivan

Vị trí: Tiền đạo

Kaku
18

Kaku

Vị trí: Tiền vệ

Martinez, Ramon
19

Martinez, Ramon

Vị trí: Tiền vệ

Riveros, Blas
20

Riveros, Blas

Vị trí: Hậu vệ

Romero, Oscar
21

Romero, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Roberto
22

Fernandez, Roberto

Vị trí: Thủ môn

Almiron, Miguel
23

Almiron, Miguel

Vị trí: Tiền đạo