paraguay

- Paraguay

Quốc tịch : Paraguay | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Paraguay

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berizzo, Eduardo
Berizzo, Eduardo

CẦU THỦ

Silva, Antony
1

Silva, Antony

Vị trí: Thủ môn

Piris, Ivan
2

Piris, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Escobar, Juan
3

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Balbuena, Fabian
4

Balbuena, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Valdez, Bruno
5

Valdez, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
6

Sanchez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Oscar Cardozo
7

Oscar Cardozo

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Rodrigo
8

Rojas, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Santander, Federico
9

Santander, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Derlis
10

Gonzalez, Derlis

Vị trí: Tiền đạo

Iturbe, Juan
11

Iturbe, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Fernandez, Roberto
12

Fernandez, Roberto

Vị trí: Thủ môn

Alonso, Junior
13

Alonso, Junior

Vị trí: Hậu vệ

Torres, Ivan
14

Torres, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Gustavo
15

Gomez, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Celso Ortiz
16

Celso Ortiz

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Hernan
17

Perez, Hernan

Vị trí: Tiền đạo

Arzamendia, Santiago
18

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Dominguez, Cecilio
19

Dominguez, Cecilio

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Matias
20

Rojas, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Romero, Oscar
21

Romero, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Aguilar, Alfredo
22

Aguilar, Alfredo

Vị trí: Thủ môn

Almiron, Miguel
23

Almiron, Miguel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Berizzo, Eduardo
Berizzo, Eduardo

CẦU THỦ

Silva, Antony
1

Silva, Antony

Vị trí: Thủ môn

Piris, Ivan
2

Piris, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Escobar, Juan
3

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Balbuena, Fabian
4

Balbuena, Fabian

Vị trí: Hậu vệ

Valdez, Bruno
5

Valdez, Bruno

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
6

Sanchez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Oscar Cardozo
7

Oscar Cardozo

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Rodrigo
8

Rojas, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Santander, Federico
9

Santander, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Gonzalez, Derlis
10

Gonzalez, Derlis

Vị trí: Tiền đạo

Iturbe, Juan
11

Iturbe, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Fernandez, Roberto
12

Fernandez, Roberto

Vị trí: Thủ môn

Alonso, Junior
13

Alonso, Junior

Vị trí: Hậu vệ

Torres, Ivan
14

Torres, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Gustavo
15

Gomez, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

Celso Ortiz
16

Celso Ortiz

Vị trí: Tiền vệ

Perez, Hernan
17

Perez, Hernan

Vị trí: Tiền đạo

Arzamendia, Santiago
18

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Dominguez, Cecilio
19

Dominguez, Cecilio

Vị trí: Tiền đạo

Rojas, Matias
20

Rojas, Matias

Vị trí: Tiền vệ

Romero, Oscar
21

Romero, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

Aguilar, Alfredo
22

Aguilar, Alfredo

Vị trí: Thủ môn

Almiron, Miguel
23

Almiron, Miguel

Vị trí: Tiền đạo