panionios athens

Athens - Hy Lạp

Quốc tịch : Hy Lạp | Sân nhà: Nea Smyrni | Sức chứa: 11,700

Logo Panionios Athens

HUẤN LUYỆN VIÊN

Anigo, Jose

CẦU THỦ

1

Jeremy Malherbe

Vị trí: Thủ môn

2

Kurdi, Amiri

Vị trí: Hậu vệ

3

Saramantas, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

4

De Taddeo, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

5

Gustavo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

6

Makrillos, Peter

Vị trí: Tiền vệ

7

Korbos, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

8

Roland Alberg

Vị trí: Tiền vệ

9

Durmishaj, Fiorin

Vị trí: Tiền đạo

10

Spiridonovic, Srdan

Vị trí: Tiền vệ

11

Camara, Oumar

Vị trí: Tiền vệ

12

Kotnik, Matic

Vị trí: Thủ môn

14

Stavropoulos, Dimitrios

Vị trí: Hậu vệ

15

Sousonis, Orestis

Vị trí: Tiền vệ

16

Oikonomidis, Ioannis

Vị trí: Tiền vệ

17

Sidi Ali, Sofiane

Vị trí: Tiền đạo

18

Rentzas, Vasilis

Vị trí: Tiền vệ

19

Masouras, Giorgos

Vị trí: Tiền vệ

20

Piriz, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

22

Papageorgiou, Athanasios

Vị trí: Hậu vệ

23

Tsiloulis, Sotiris

Vị trí: Tiền vệ

28

Manojlovic, Filip

Vị trí: Thủ môn

29

Banana, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

30

Nikas, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

32

Mico, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

33

Kovic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

60

Abdoulaye Keita

Vị trí: Tiền vệ

77

Manthatis, Giorgos

Vị trí: Tiền vệ

94

Gianni Seraf

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Anigo, Jose

CẦU THỦ

1

Jeremy Malherbe

Vị trí: Thủ môn

2

Kurdi, Amiri

Vị trí: Hậu vệ

3

Saramantas, Giorgos

Vị trí: Hậu vệ

4

De Taddeo, Maxime

Vị trí: Hậu vệ

5

Gustavo, Luis

Vị trí: Hậu vệ

6

Makrillos, Peter

Vị trí: Tiền vệ

7

Korbos, Panagiotis

Vị trí: Tiền vệ

8

Roland Alberg

Vị trí: Tiền vệ

9

Durmishaj, Fiorin

Vị trí: Tiền đạo

10

Spiridonovic, Srdan

Vị trí: Tiền vệ

11

Camara, Oumar

Vị trí: Tiền vệ

12

Kotnik, Matic

Vị trí: Thủ môn

14

Stavropoulos, Dimitrios

Vị trí: Hậu vệ

15

Sousonis, Orestis

Vị trí: Tiền vệ

16

Oikonomidis, Ioannis

Vị trí: Tiền vệ

17

Sidi Ali, Sofiane

Vị trí: Tiền đạo

18

Rentzas, Vasilis

Vị trí: Tiền vệ

19

Masouras, Giorgos

Vị trí: Tiền vệ

20

Piriz, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

22

Papageorgiou, Athanasios

Vị trí: Hậu vệ

23

Tsiloulis, Sotiris

Vị trí: Tiền vệ

28

Manojlovic, Filip

Vị trí: Thủ môn

29

Banana, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

30

Nikas, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

32

Mico, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

33

Kovic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

60

Abdoulaye Keita

Vị trí: Tiền vệ

77

Manthatis, Giorgos

Vị trí: Tiền vệ

94

Gianni Seraf

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Anigo, Jose

Quốc gia: Pháp

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

15/03/1991

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ả Rập Saudi

11/09/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Hy Lạp

29/01/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

11/07/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

28/09/1988

6

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

09/04/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

11/09/1985

8

Tiền vệ

Quốc gia: Hà Lan

06/08/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Albania

14/11/1996

10

Tiền vệ

Quốc gia: Áo

13/10/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

19/08/1992

12

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

23/07/1990

14

Hậu vệ

Quốc gia: Hy Lạp

01/05/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

24/04/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

03/01/1998

17

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

14/07/1995

18

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

16/04/1992

19

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

30/11/1993

20

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

04/03/1990

22

Hậu vệ

Quốc gia: Hy Lạp

09/05/1987

23

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

14/02/1995

28

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

25/04/1996

29

Hậu vệ

Quốc gia: Cameroon

29/07/1991

30

Thủ môn

Quốc gia: Hy Lạp

30/08/1999

32

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

27/01/2000

33

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

16/02/1990

60

Tiền vệ

Quốc gia: Mali

05/01/1994

77

Tiền vệ

Quốc gia: Hy Lạp

11/05/1997

94

Tiền vệ

Quốc gia: Algeria

05/07/1994

728x90
130x300
130x300