panama

Panama City - Panama

Quốc tịch : Panama | Sân nhà: Estadio Rommel Fernandez | Sức chứa: 32,000

Logo Panama

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dely Valdes, Julio

CẦU THỦ

Roberts, Eddie

Vị trí: Thủ môn

1

Mejia, Luis

Vị trí: Thủ môn

Garibaldi, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Anderson, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Gondola, Edgar

Vị trí: Hậu vệ

2

Vargas, Jan

Vị trí: Hậu vệ

3

Harold Cummings

Vị trí: Hậu vệ

4

Fidel Escobar

Vị trí: Hậu vệ

6

Walker, Ernesto

Vị trí: Tiền vệ

7

Rodriguez, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

9

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

9

Roman Torres

Vị trí: Hậu vệ

10

Browne, Omar

Vị trí: Tiền đạo

11

Armando Cooper

Vị trí: Tiền vệ

12

Mosquera, Orlando

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

15

Davis. Eric

Vị trí: Hậu vệ

16

Jose Fajardo

Vị trí: Tiền đạo

17

Blackman, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

18

Abdiel Arroyo

Vị trí: Tiền đạo

19

Alberto Quintero

Vị trí: Tiền vệ

20

Anibal Godoy

Vị trí: Tiền vệ

23

Michael Murillo

Vị trí: Hậu vệ

25

Francisco Palacios

Vị trí: Hậu vệ

Adalberto Carrasquilla

Vị trí: Tiền vệ

Harvey, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Botello, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Buitrago, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Orelien, Angel

Vị trí: Tiền vệ

Canate, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Samms, Edson

Vị trí: Tiền đạo

Sinclair, Ernesto

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Dely Valdes, Julio

CẦU THỦ

Roberts, Eddie

Vị trí: Thủ môn

1

Mejia, Luis

Vị trí: Thủ môn

Garibaldi, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Benitez, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Anderson, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Gondola, Edgar

Vị trí: Hậu vệ

2

Vargas, Jan

Vị trí: Hậu vệ

3

Harold Cummings

Vị trí: Hậu vệ

4

Fidel Escobar

Vị trí: Hậu vệ

6

Walker, Ernesto

Vị trí: Tiền vệ

7

Rodriguez, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

9

Gabriel Torres

Vị trí: Tiền đạo

9

Roman Torres

Vị trí: Hậu vệ

10

Browne, Omar

Vị trí: Tiền đạo

11

Armando Cooper

Vị trí: Tiền vệ

12

Mosquera, Orlando

Vị trí: Thủ môn

13

Adolfo Machado

Vị trí: Hậu vệ

15

Davis. Eric

Vị trí: Hậu vệ

16

Jose Fajardo

Vị trí: Tiền đạo

17

Blackman, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

18

Abdiel Arroyo

Vị trí: Tiền đạo

19

Alberto Quintero

Vị trí: Tiền vệ

20

Anibal Godoy

Vị trí: Tiền vệ

23

Michael Murillo

Vị trí: Hậu vệ

25

Francisco Palacios

Vị trí: Hậu vệ

Adalberto Carrasquilla

Vị trí: Tiền vệ

Harvey, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Botello, Rolando

Vị trí: Tiền vệ

Buitrago, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Orelien, Angel

Vị trí: Tiền vệ

Canate, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Samms, Edson

Vị trí: Tiền đạo

Sinclair, Ernesto

Vị trí: Tiền đạo