palestino

La Cisterna - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Municipal de La Cisterna | Sức chứa: 8,000

Logo Palestino

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo

CẦU THỦ

1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

2

Alejandro Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

4

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernandez, Julian

Vị trí: Tiền vệ

6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

10

Luis Jimenez

Vị trí: Tiền vệ

Oyarzun, Diego

Vị trí: Tiền vệ

8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

14

Mago, Luis

Vị trí: Tiền vệ

16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

24

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

26

Murillo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

27

Herrera, Ignacio

Vị trí: Tiền đạo

28

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

29

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

31

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

31

Araya, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Godoy, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo

CẦU THỦ

1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

2

Alejandro Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

4

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernandez, Julian

Vị trí: Tiền vệ

6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

10

Luis Jimenez

Vị trí: Tiền vệ

Oyarzun, Diego

Vị trí: Tiền vệ

8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

14

Mago, Luis

Vị trí: Tiền vệ

16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

24

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

26

Murillo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

27

Herrera, Ignacio

Vị trí: Tiền đạo

28

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

29

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

31

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

31

Araya, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Godoy, Manuel

Vị trí: Tiền đạo