palestino

La Cisterna - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Municipal de La Cisterna | Sức chứa: 12,000

Palestino

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo
Basay, Ivo

CẦU THỦ

Gonzalez, Ignacio
1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

Silva, Sebastian
3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Nicolas
4

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Saldana, Camilo
6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

Rosende, Diego
7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Cristobal Jorquera
8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

Passerini, Lucas
9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

Castro, Federico
11

Castro, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Paredes, Richard
11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Cerda, Fabian
12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Cortes, Cesar
13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

Del Pino, Luis
14

Del Pino, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Zedan, Nicolas
15

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Lizana, Santiago
16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

Guerrero, Enzo
17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

Rojas, Yerko
18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

Vejar, Brayan
19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

Soto, Guillermo
20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Ayala, Ignacio
21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Gutierrez, Roberto
22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Tarifeno, Renato
23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

Saavedra, Bayron
24

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

Borquez, Matias
24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

Farias, Agustin
25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

Murillo, Daniel
26

Murillo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Herrera, Ignacio
27

Herrera, Ignacio

Vị trí: Tiền đạo

Lanzillota, Federico
28

Lanzillota, Federico

Vị trí: Thủ môn

Gutierrez, Nicolas
28

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Ahumada, Fabian
29

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

Romo, Joaquin
30

Romo, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

Oyarzun, Diego
30

Oyarzun, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Araya, Jorge
31

Araya, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Calderon, Diego
32

Calderon, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Soto, Diego
33

Soto, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Campos, Victor
34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Godoy, Manuel

Godoy, Manuel

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo
Basay, Ivo

CẦU THỦ

Gonzalez, Ignacio
1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

Silva, Sebastian
3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Nicolas
4

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Saldana, Camilo
6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

Rosende, Diego
7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Cristobal Jorquera
8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

Passerini, Lucas
9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

Castro, Federico
11

Castro, Federico

Vị trí: Tiền đạo

Paredes, Richard
11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

Cerda, Fabian
12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

Cortes, Cesar
13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

Del Pino, Luis
14

Del Pino, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Zedan, Nicolas
15

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Lizana, Santiago
16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

Guerrero, Enzo
17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

Rojas, Yerko
18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

Vejar, Brayan
19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

Soto, Guillermo
20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Ayala, Ignacio
21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

Gutierrez, Roberto
22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

Tarifeno, Renato
23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

Saavedra, Bayron
24

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

Borquez, Matias
24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

Farias, Agustin
25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

Murillo, Daniel
26

Murillo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

Herrera, Ignacio
27

Herrera, Ignacio

Vị trí: Tiền đạo

Lanzillota, Federico
28

Lanzillota, Federico

Vị trí: Thủ môn

Gutierrez, Nicolas
28

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Ahumada, Fabian
29

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

Romo, Joaquin
30

Romo, Joaquin

Vị trí: Tiền vệ

Oyarzun, Diego
30

Oyarzun, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Araya, Jorge
31

Araya, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

Calderon, Diego
32

Calderon, Diego

Vị trí: Hậu vệ

Soto, Diego
33

Soto, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Campos, Victor
34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Godoy, Manuel

Godoy, Manuel

Vị trí: Tiền đạo