palestino

La Cisterna - Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: Municipal de La Cisterna | Sức chứa: 8,000

Logo Palestino

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo

CẦU THỦ

1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

2

Alejandro Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernandez, Julian

Vị trí: Tiền vệ

6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

10

Luis Jimenez

Vị trí: Tiền vệ

11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

14

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

14

Mago, Luis

Vị trí: Tiền vệ

15

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

15

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

31

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

33

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Basay, Ivo

CẦU THỦ

1

Gonzalez, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

2

Alejandro Gonzalez

Vị trí: Hậu vệ

3

Silva, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernandez, Julian

Vị trí: Tiền vệ

6

Saldana, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

7

Rosende, Diego

Vị trí: Hậu vệ

8

Cristobal Jorquera

Vị trí: Tiền vệ

9

Passerini, Lucas

Vị trí: Tiền đạo

10

Luis Jimenez

Vị trí: Tiền vệ

11

Paredes, Richard

Vị trí: Tiền đạo

12

Cerda, Fabian

Vị trí: Thủ môn

13

Cortes, Cesar

Vị trí: Tiền đạo

14

Saavedra, Bayron

Vị trí: Hậu vệ

14

Mago, Luis

Vị trí: Tiền vệ

15

Ahumada, Fabian

Vị trí: Tiền đạo

15

Diaz, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

16

Lizana, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

17

Guerrero, Enzo

Vị trí: Hậu vệ

18

Rojas, Yerko

Vị trí: Tiền đạo

19

Vejar, Brayan

Vị trí: Hậu vệ

20

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

21

Ayala, Ignacio

Vị trí: Hậu vệ

22

Gutierrez, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

23

Tarifeno, Renato

Vị trí: Tiền đạo

24

Borquez, Matias

Vị trí: Thủ môn

25

Farias, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

31

Zedan, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

33

Gutierrez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

34

Campos, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Basay, Ivo

Quốc gia: Chi lê

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

02/12/1989

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

23/03/1988

3

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

01/07/1997

5

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

22/04/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

13/01/1999

7

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

11/02/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

04/08/1988

9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

16/07/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Lãnh thổ Palastine

17/06/1984

11

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

24/06/1996

12

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

07/02/1989

13

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

09/01/1984

14

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

06/07/1997

14

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

15/09/1994

15

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

29/04/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

20/05/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

30/09/1992

17

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

31/01/1991

18

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

06/10/1995

19

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

14/07/1995

20

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

10/01/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Chi lê

29/11/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

18/04/1983

23

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

06/09/1996

24

Thủ môn

Quốc gia: Chi lê

19/08/1998

25

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

25/12/1987

31

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

07/06/2000

33

Tiền đạo

Quốc gia: Chi lê

28/01/2000

34

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

24/09/1997

728x90
130x300
130x300