oxford city

Oxford - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Court Place Farm | Sức chứa: 0

Logo Oxford City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jones, Mark

CẦU THỦ

Tyrell Belford

Vị trí: Thủ môn

Juanin Martin

Vị trí: Thủ môn

3

Jefford, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Grant, Freddie

Vị trí: Hậu vệ

5

Henderson, Lee

Vị trí: Hậu vệ

12

Craig King

Vị trí: Thủ môn

Wayne Blossom

Vị trí: Hậu vệ

Chris Willmott

Vị trí: Hậu vệ

6

Joe Oastler

Vị trí: Hậu vệ

10

Rob Sinclair

Vị trí: Tiền vệ

Nick Stanley

Vị trí: Tiền vệ

Forner, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Declan Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

Mark Bell

Vị trí: Tiền vệ

Jamie Cook

Vị trí: Tiền vệ

9

Kabongo Tshimanga

Vị trí: Tiền đạo

14

Jones, Eddie

Vị trí: Tiền vệ

Michael Lyon

Vị trí: Tiền vệ

8

Reece Fleet

Vị trí: Tiền vệ

Darren Pond

Vị trí: Tiền vệ

4

Fofana, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Ashan Holgate

Vị trí: Tiền đạo

14

Hirst, Horatio

Vị trí: Tiền đạo

16

Tutton, Jack

Vị trí: Tiền đạo

17

Khawaja, Sami

Vị trí: Tiền đạo

Louis Joyse

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Barney

Vị trí: Tiền đạo

Steve Basham

Vị trí: Tiền đạo

2

Welch-Hayes

Vị trí:

4

Ashby, Josh

Vị trí:

7

Nombre, Sam

Vị trí:

10

Zac McEachran

Vị trí: Tiền đạo

Felipe Barcelos

Vị trí: Tiền đạo

Jacob Walcott

Vị trí: Tiền đạo

5

Navarro, Christian

Vị trí:

8

Poku

Vị trí:

9

Paterson, Matt

Vị trí: Tiền đạo

11

Wiltshire, Kyran

Vị trí:

11

Pearce

Vị trí:

13

Caro, Steven

Vị trí:

13

Sanders

Vị trí:

Kynan Issac

Vị trí:

Liam Malone

Vị trí:

Albi Skendi

Vị trí:

18

Peart

Vị trí:

Andrew Gunn

Vị trí:

Anoy Gunn

Vị trí:

Lee Glass

Vị trí:

Juan Leiva

Vị trí:

Taiwo Ikponosg

Vị trí:

16

Bawling, Bobson

Vị trí:

17

Fasanmade, Craig

Vị trí:

18

Carter, Tom

Vị trí: Tiền đạo

19

Otudeko, Kunle

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jones, Mark

CẦU THỦ

Tyrell Belford

Vị trí: Thủ môn

Juanin Martin

Vị trí: Thủ môn

3

Jefford, Ben

Vị trí: Hậu vệ

3

Grant, Freddie

Vị trí: Hậu vệ

5

Henderson, Lee

Vị trí: Hậu vệ

12

Craig King

Vị trí: Thủ môn

Wayne Blossom

Vị trí: Hậu vệ

Chris Willmott

Vị trí: Hậu vệ

6

Joe Oastler

Vị trí: Hậu vệ

10

Rob Sinclair

Vị trí: Tiền vệ

Nick Stanley

Vị trí: Tiền vệ

Forner, Carlos

Vị trí: Tiền vệ

Declan Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

Mark Bell

Vị trí: Tiền vệ

Jamie Cook

Vị trí: Tiền vệ

9

Kabongo Tshimanga

Vị trí: Tiền đạo

14

Jones, Eddie

Vị trí: Tiền vệ

Michael Lyon

Vị trí: Tiền vệ

8

Reece Fleet

Vị trí: Tiền vệ

Darren Pond

Vị trí: Tiền vệ

4

Fofana, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Ashan Holgate

Vị trí: Tiền đạo

14

Hirst, Horatio

Vị trí: Tiền đạo

16

Tutton, Jack

Vị trí: Tiền đạo

17

Khawaja, Sami

Vị trí: Tiền đạo

Louis Joyse

Vị trí: Tiền đạo

Ryan Barney

Vị trí: Tiền đạo

Steve Basham

Vị trí: Tiền đạo

2

Welch-Hayes

Vị trí:

4

Ashby, Josh

Vị trí:

7

Nombre, Sam

Vị trí:

10

Zac McEachran

Vị trí: Tiền đạo

Felipe Barcelos

Vị trí: Tiền đạo

Jacob Walcott

Vị trí: Tiền đạo

5

Navarro, Christian

Vị trí:

8

Poku

Vị trí:

9

Paterson, Matt

Vị trí: Tiền đạo

11

Wiltshire, Kyran

Vị trí:

11

Pearce

Vị trí:

13

Caro, Steven

Vị trí:

13

Sanders

Vị trí:

Kynan Issac

Vị trí:

Liam Malone

Vị trí:

Albi Skendi

Vị trí:

18

Peart

Vị trí:

Andrew Gunn

Vị trí:

Anoy Gunn

Vị trí:

Lee Glass

Vị trí:

Juan Leiva

Vị trí:

Taiwo Ikponosg

Vị trí:

16

Bawling, Bobson

Vị trí:

17

Fasanmade, Craig

Vị trí:

18

Carter, Tom

Vị trí: Tiền đạo

19

Otudeko, Kunle

Vị trí: