orleans us 45

Orleans - Pháp

Quốc tịch : Pháp | Sân nhà: Stade de La Source | Sức chứa: 5,849

Logo Orleans US 45

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olle-Nicolle, Didier

CẦU THỦ

1

Renault, Thomas

Vị trí: Thủ môn

2

Fresneau, Redha

Vị trí: Hậu vệ

3

Cambon, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

4

Mutombo, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

5

Monfray, Adrien

Vị trí: Hậu vệ

6

D'Arpino, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

7

Perrin, Gaetan

Vị trí: Tiền đạo

8

Cissokho, OUsmane

Vị trí: Tiền đạo

9

Le Tallec, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

10

Ziani, Karim

Vị trí: Tiền vệ

11

Tell, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

17

Bouby, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

18

Lecoeuche, Quentin

Vị trí: Hậu vệ

19

Lauriente, Armand

Vị trí: Tiền đạo

20

Avounou, Durel

Vị trí: Tiền vệ

21

Droehnle, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

22

Gauthier Pinaud

Vị trí: Hậu vệ

23

Furtado, Steve

Vị trí: Hậu vệ

24

Demoncy, Yohan

Vị trí: Tiền vệ

25

El Khoumisti, Fahd

Vị trí: Tiền đạo

26

Benkaid, Hicham

Vị trí: Tiền đạo

27

Ephestion, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

28

Lopy, Joseph

Vị trí: Tiền vệ

29

Talal, Amine

Vị trí: Tiền vệ

30

Gallo, Gauthier

Vị trí: Thủ môn

34

Mbelek Nouga, Paul-Dubien

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Olle-Nicolle, Didier

CẦU THỦ

1

Renault, Thomas

Vị trí: Thủ môn

2

Fresneau, Redha

Vị trí: Hậu vệ

3

Cambon, Cedric

Vị trí: Hậu vệ

4

Mutombo, Gabriel

Vị trí: Hậu vệ

5

Monfray, Adrien

Vị trí: Hậu vệ

6

D'Arpino, Maxime

Vị trí: Tiền vệ

7

Perrin, Gaetan

Vị trí: Tiền đạo

8

Cissokho, OUsmane

Vị trí: Tiền đạo

9

Le Tallec, Anthony

Vị trí: Tiền đạo

10

Ziani, Karim

Vị trí: Tiền vệ

11

Tell, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

17

Bouby, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

18

Lecoeuche, Quentin

Vị trí: Hậu vệ

19

Lauriente, Armand

Vị trí: Tiền đạo

20

Avounou, Durel

Vị trí: Tiền vệ

21

Droehnle, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

22

Gauthier Pinaud

Vị trí: Hậu vệ

23

Furtado, Steve

Vị trí: Hậu vệ

24

Demoncy, Yohan

Vị trí: Tiền vệ

25

El Khoumisti, Fahd

Vị trí: Tiền đạo

26

Benkaid, Hicham

Vị trí: Tiền đạo

27

Ephestion, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

28

Lopy, Joseph

Vị trí: Tiền vệ

29

Talal, Amine

Vị trí: Tiền vệ

30

Gallo, Gauthier

Vị trí: Thủ môn

34

Mbelek Nouga, Paul-Dubien

Vị trí: Hậu vệ

Kết quả thi đấu Orleans US 45

Huấn luyện viên

Olle-Nicolle, Didier

Quốc gia: Pháp

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

05/03/1984

2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

21/09/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

20/09/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

19/01/1996

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

20/12/1990

6

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

17/06/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

07/06/1996

8

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

14/01/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

03/10/1984

10

Tiền vệ

Quốc gia: Algeria

17/08/1982

11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

10/06/1997

17

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

17/10/1983

18

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

04/02/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

04/12/1998

20

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Công Gô

25/09/1997

21

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

11/07/1998

22

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

08/01/1988

23

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

22/11/1994

24

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

07/04/1996

25

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

01/06/1993

26

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

26/04/1990

27

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

09/06/1995

28

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

15/03/1992

29

Tiền vệ

Quốc gia: Ma Rốc

05/06/1996

30

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

23/04/1993

34

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

22/07/1999

728x90
130x300
130x300