Oriente Petrolero

Quốc gia : Bolivia | Sân nhà: Estadio Ramon Tahuichi Aguilera | Sức chứa: 38,000

Oriente Petrolero

Oriente Petrolero

Quốc gia : Bolivia | Sân nhà: Estadio Ramon Tahuichi Aguilera | | Sức chứa: 38,000

Oriente Petrolero

Sốc: SVĐ cao nhất thế giới lấy đi sinh mạng của một trọng tài trẻ tuổi

20-05-2019

Điều khiển trận đấu trên một sân vận động cao nhất thế giới – Villa Ingenio Municipal, trọng tài Victor Hugo Hurtado đã lên một cơn trụy tim và không thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Sanchez, Pablo Andres

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Marco, Pedro
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

30/11/-0001

Marco, Pedro
0

Tiền đạo

30/11/-0001

Tomicha, Pedro
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

29/06/1997

Tomicha, Pedro
0

Tiền vệ

29/06/1997

Calderon, Brayan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

29/08/1998

Calderon, Brayan
0

Tiền vệ

29/08/1998

Moreno, David
0

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

30/11/-0001

Moreno, David
0

Thủ môn

30/11/-0001

Parada, Juan Carlos
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

30/11/-0001

Parada, Juan Carlos
0

Tiền vệ

30/11/-0001

Bueno Flores, Sebastian
0

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

30/11/-0001

Bueno Flores, Sebastian
0

Thủ môn

30/11/-0001

Pozo, Samuel
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

23/07/1997

Pozo, Samuel
0

Tiền vệ

23/07/1997

Maldonado Dustin
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

18/03/1990

Maldonado Dustin
0

Tiền vệ

18/03/1990

Bueno Marco
0

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

31/03/1994

Bueno Marco
0

Tiền đạo

31/03/1994

Gamarra, Sebastian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

15/01/1997

Gamarra, Sebastian
0

Tiền vệ

15/01/1997

Carreno Jaime
0

Tiền vệ

Quốc gia: Chile

03/03/1997

Carreno Jaime
0

Tiền vệ

03/03/1997

Zoch Matheo
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

12/07/1996

Zoch Matheo
0

Tiền đạo

12/07/1996

Sanchez Hector Ronaldo
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

24/04/1997

Sanchez Hector Ronaldo
0

Tiền vệ

24/04/1997

Montenegro Juan
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

04/02/1997

Montenegro Juan
0

Tiền đạo

04/02/1997

Salinas Oscar
0

Tiền đạo

Quốc gia: Chile

26/06/1988

Salinas Oscar
0

Tiền đạo

26/06/1988

Saldias Fernando
0

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

27/02/1997

Saldias Fernando
0

Tiền đạo

27/02/1997

Navarro Arteaga Santos Rodrigo
0

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

20/11/1990

Navarro Arteaga Santos Rodrigo
0

Tiền vệ

20/11/1990

Soleto Wilfredo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

21/02/1996

Soleto Wilfredo
0

Hậu vệ

21/02/1996

Widen Saucedo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

01/03/1997

Widen Saucedo
0

Hậu vệ

01/03/1997

Quinonez, Romel
1

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

25/06/1992

Quinonez, Romel
1

Thủ môn

25/06/1992

Banegas Luis
1

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

08/11/1985

Banegas Luis
1

Thủ môn

08/11/1985

Suarez, Marcelo
4

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

20/12/2001

Suarez, Marcelo
4

Tiền vệ

20/12/2001

Cuellar Mario
5

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

05/05/1989

Cuellar Mario
5

Hậu vệ

05/05/1989

Palmieri, Norberto
8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

23/03/1996

Palmieri, Norberto
8

Tiền vệ

23/03/1996

Penarrieta Jose
13

Thủ môn

Quốc gia: Bolivia

18/11/1988

Penarrieta Jose
13

Thủ môn

18/11/1988

Algaranaz Carmelo
17

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

27/01/1996

Algaranaz Carmelo
17

Tiền đạo

27/01/1996

Rodolfo Velasquez Diego
17

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

04/05/1997

Rodolfo Velasquez Diego
17

Tiền đạo

04/05/1997

Castillo, Jose
18

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

09/02/1983

Castillo, Jose
18

Tiền đạo

09/02/1983

Roca Vivancos Freddy
19

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

24/03/2000

Roca Vivancos Freddy
19

Tiền đạo

24/03/2000

Olguin Gustavo
20

Hậu vệ

Quốc gia: Bolivia

13/11/1994

Olguin Gustavo
20

Hậu vệ

13/11/1994

Bejarano Denis
23

Tiền đạo

Quốc gia: Bolivia

03/08/1992

Bejarano Denis
23

Tiền đạo

03/08/1992

Salvatierra, Kevin
27

Tiền vệ

Quốc gia: Bolivia

05/08/2001

Salvatierra, Kevin
27

Tiền vệ

05/08/2001

Freitas Maximiliano
29

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

04/03/1991

Freitas Maximiliano
29

Tiền đạo

04/03/1991