kv oostende

Ostend - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Versluys Arena | Sức chứa: 8,400

KV Oostende

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ingebrigtsen, Kare
Ingebrigtsen, Kare

CẦU THỦ

Ondoa, Fabrice
1

Ondoa, Fabrice

Vị trí: Thủ môn

Faes, Wout
4

Faes, Wout

Vị trí: Hậu vệ

Milovic, Goran
5

Milovic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

Lombaerts, Nicolas
6

Lombaerts, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Morina, Blerind

Morina, Blerind

Vị trí: Tiền vệ

Tanghe, Anton

Tanghe, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Marquet, Francois
8

Marquet, Francois

Vị trí: Tiền vệ

Neto, Renato
10

Neto, Renato

Vị trí: Tiền vệ

Banda, Emmanuel
12

Banda, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Palaversa, Ante
14

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

Sane, Yaya
19

Sane, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

Jonckheere, Michiel
20

Jonckheere, Michiel

Vị trí: Tiền vệ

Mbye, Basiru

Mbye, Basiru

Vị trí: Tiền đạo

Sakala, Fashion
7

Sakala, Fashion

Vị trí: Tiền đạo

Guri, Sindri
9

Guri, Sindri

Vị trí: Tiền đạo

Boonen, Indy
11

Boonen, Indy

Vị trí: Tiền vệ

Vargas, Ronald
16

Vargas, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

Hjulsager, Andrew
17

Hjulsager, Andrew

Vị trí: Tiền vệ

Ndenbe, Logan
22

Ndenbe, Logan

Vị trí: Hậu vệ

Skulason, Ari
23

Skulason, Ari

Vị trí: Hậu vệ

Sylla, Idrissa
24

Sylla, Idrissa

Vị trí: Tiền đạo

Bataille, Jelle
25

Bataille, Jelle

Vị trí: Tiền vệ

Vandendriessche, Kevin
26

Vandendriessche, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Capon, Brecht
27

Capon, Brecht

Vị trí: Hậu vệ

Dutoit, William
28

Dutoit, William

Vị trí: Thủ môn

Ozkan, Hasan
36

Ozkan, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

Canesin, Fernando
55

Canesin, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

Bah, Ibrahima

Bah, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

D'Haese, Robbie
29

D'Haese, Robbie

Vị trí: Tiền đạo

Rajsel, Nicolas
32

Rajsel, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Schelfhout, Jordy
94

Schelfhout, Jordy

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ingebrigtsen, Kare
Ingebrigtsen, Kare

CẦU THỦ

Ondoa, Fabrice
1

Ondoa, Fabrice

Vị trí: Thủ môn

Faes, Wout
4

Faes, Wout

Vị trí: Hậu vệ

Milovic, Goran
5

Milovic, Goran

Vị trí: Hậu vệ

Lombaerts, Nicolas
6

Lombaerts, Nicolas

Vị trí: Hậu vệ

Morina, Blerind

Morina, Blerind

Vị trí: Tiền vệ

Tanghe, Anton

Tanghe, Anton

Vị trí: Tiền vệ

Marquet, Francois
8

Marquet, Francois

Vị trí: Tiền vệ

Neto, Renato
10

Neto, Renato

Vị trí: Tiền vệ

Banda, Emmanuel
12

Banda, Emmanuel

Vị trí: Tiền vệ

Palaversa, Ante
14

Palaversa, Ante

Vị trí: Tiền vệ

Sane, Yaya
19

Sane, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

Jonckheere, Michiel
20

Jonckheere, Michiel

Vị trí: Tiền vệ

Mbye, Basiru

Mbye, Basiru

Vị trí: Tiền đạo

Sakala, Fashion
7

Sakala, Fashion

Vị trí: Tiền đạo

Guri, Sindri
9

Guri, Sindri

Vị trí: Tiền đạo

Boonen, Indy
11

Boonen, Indy

Vị trí: Tiền vệ

Vargas, Ronald
16

Vargas, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

Hjulsager, Andrew
17

Hjulsager, Andrew

Vị trí: Tiền vệ

Ndenbe, Logan
22

Ndenbe, Logan

Vị trí: Hậu vệ

Skulason, Ari
23

Skulason, Ari

Vị trí: Hậu vệ

Sylla, Idrissa
24

Sylla, Idrissa

Vị trí: Tiền đạo

Bataille, Jelle
25

Bataille, Jelle

Vị trí: Tiền vệ

Vandendriessche, Kevin
26

Vandendriessche, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Capon, Brecht
27

Capon, Brecht

Vị trí: Hậu vệ

Dutoit, William
28

Dutoit, William

Vị trí: Thủ môn

Ozkan, Hasan
36

Ozkan, Hasan

Vị trí: Tiền vệ

Canesin, Fernando
55

Canesin, Fernando

Vị trí: Tiền vệ

Bah, Ibrahima

Bah, Ibrahima

Vị trí: Tiền đạo

D'Haese, Robbie
29

D'Haese, Robbie

Vị trí: Tiền đạo

Rajsel, Nicolas
32

Rajsel, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

Schelfhout, Jordy
94

Schelfhout, Jordy

Vị trí: Thủ môn