oldham athletic

Oldham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Boundary Park | Sức chứa: 13,512

Logo Oldham Athletic

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bunn, Frankie

CẦU THỦ

1

Iversen, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

3

Andy Taylor

Vị trí: Hậu vệ

4

Edmundson, George

Vị trí: Hậu vệ

5

Lyden, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

6

Dan Gardner

Vị trí: Hậu vệ

7

Giles Coke

Vị trí: Tiền vệ

8

Jose Baxter

Vị trí: Tiền đạo

9

Surridge, sam

Vị trí: Tiền đạo

10

Chris O'Grady

Vị trí: Tiền đạo

11

Ishmael Miller

Vị trí: Tiền đạo

13

de la Paz, Zeus

Vị trí: Thủ môn

14

Benteke, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

17

Missilou, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

18

Graham, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

19

Lang, Callum

Vị trí: Tiền đạo

21

Courtney Duffus

Vị trí: Tiền đạo

22

Branger, Johan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

24

Fane, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

25

Uche, Chinedu

Vị trí: Tiền vệ

26

Peter Clarke

Vị trí: Hậu vệ

27

Nepomuceno, Gevaro

Vị trí: Tiền đạo

28

Maouche, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

33

Sheridan, Jay

Vị trí: Hậu vệ

34

Haymer, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

34

Hamer, Tom

Vị trí: Hậu vệ

43

McFarlane, Ewan

Vị trí: Thủ môn

44

Norman, Max

Vị trí: Tiền đạo

45

Norris, Harry

Vị trí: Hậu vệ

49

Swaby-Neavin, Javid

Vị trí: Hậu vệ

59

Williams, Jack

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bunn, Frankie

CẦU THỦ

1

Iversen, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

3

Andy Taylor

Vị trí: Hậu vệ

4

Edmundson, George

Vị trí: Hậu vệ

5

Lyden, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

6

Dan Gardner

Vị trí: Hậu vệ

7

Giles Coke

Vị trí: Tiền vệ

8

Jose Baxter

Vị trí: Tiền đạo

9

Surridge, sam

Vị trí: Tiền đạo

10

Chris O'Grady

Vị trí: Tiền đạo

11

Ishmael Miller

Vị trí: Tiền đạo

13

de la Paz, Zeus

Vị trí: Thủ môn

14

Benteke, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

17

Missilou, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

18

Graham, Samuel

Vị trí: Hậu vệ

19

Lang, Callum

Vị trí: Tiền đạo

21

Courtney Duffus

Vị trí: Tiền đạo

22

Branger, Johan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

24

Fane, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

25

Uche, Chinedu

Vị trí: Tiền vệ

26

Peter Clarke

Vị trí: Hậu vệ

27

Nepomuceno, Gevaro

Vị trí: Tiền đạo

28

Maouche, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

33

Sheridan, Jay

Vị trí: Hậu vệ

34

Haymer, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

34

Hamer, Tom

Vị trí: Hậu vệ

43

McFarlane, Ewan

Vị trí: Thủ môn

44

Norman, Max

Vị trí: Tiền đạo

45

Norris, Harry

Vị trí: Hậu vệ

49

Swaby-Neavin, Javid

Vị trí: Hậu vệ

59

Williams, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Bunn, Frankie

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Đan Mạch

19/07/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

02/06/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/03/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/08/1997

5

Tiền vệ

Quốc gia: Úc

30/01/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/04/1990

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/06/1986

8

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/02/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/07/1998

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/01/1986

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/03/1987

13

Thủ môn

Quốc gia: Curaçao

11/03/1995

14

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

01/01/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Công Gô

18/07/1992

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/08/2000

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/09/1998

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

24/10/1995

22

Tiền vệ

Quốc gia: Gabon

05/07/1993

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/07/1995

24

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

13/12/1993

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/01/1982

27

Tiền đạo

Quốc gia: Curaçao

10/11/1992

28

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

10/01/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/12/1999

34

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/11/1999

34

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

43

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/01/1970

44

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

45

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

49

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

59

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300