oldham athletic

Oldham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Boundary Park | Sức chứa: 13,512

Logo Oldham Athletic

Paul Scholes cần sự giúp đỡ của MU cho công việc mới ở Oldham Athletic

access_time 12-02-2019

Paul Scholes mới đây đã chính thức có được vị trí HLV trưởng tại câu lạc bộ Oldham Athletic, và nếu muốn làm tốt công việc của mình anh có lẽ cần những sự trợ giúp của câu lạc bộ cũ Manchester United.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scholes, Paul

CẦU THỦ

1

Iversen, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

3

Andy Taylor

Vị trí: Hậu vệ

Iacovitti, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Edmundson, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Dan Gardner

Vị trí: Hậu vệ

7

Giles Coke

Vị trí: Tiền vệ

8

Jose Baxter

Vị trí: Tiền đạo

9

Dearnley, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris O'Grady

Vị trí: Tiền đạo

11

Vera, Urko

Vị trí: Tiền đạo

13

de la Paz, Zeus

Vị trí: Thủ môn

14

Benteke, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

15

Sefil, Sonhy

Vị trí: Hậu vệ

17

Missilou, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

19

Lang, Callum

Vị trí: Tiền đạo

20

Stott, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

22

Branger, Johan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

24

Fane, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

26

Peter Clarke

Vị trí: Hậu vệ

27

Nepomuceno, Gevaro

Vị trí: Tiền đạo

28

Maouche, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

33

Sheridan, Jay

Vị trí: Hậu vệ

34

Haymer, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

34

Hamer, Tom

Vị trí: Hậu vệ

42

Sylla, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

43

McFarlane, Ewan

Vị trí: Thủ môn

44

Norman, Max

Vị trí: Tiền đạo

45

Norris, Harry

Vị trí: Hậu vệ

46

Robinson, Harry

Vị trí: Tiền đạo

49

Swaby-Neavin, Javid

Vị trí: Hậu vệ

59

Williams, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Afolayan, Oladapo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Scholes, Paul

CẦU THỦ

1

Iversen, Daniel

Vị trí: Thủ môn

2

Cameron Dummigan

Vị trí: Hậu vệ

3

Andy Taylor

Vị trí: Hậu vệ

Iacovitti, Alex

Vị trí: Hậu vệ

4

Edmundson, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Dan Gardner

Vị trí: Hậu vệ

7

Giles Coke

Vị trí: Tiền vệ

8

Jose Baxter

Vị trí: Tiền đạo

9

Dearnley, Zachary

Vị trí: Tiền vệ

10

Chris O'Grady

Vị trí: Tiền đạo

11

Vera, Urko

Vị trí: Tiền đạo

13

de la Paz, Zeus

Vị trí: Thủ môn

14

Benteke, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

15

Sefil, Sonhy

Vị trí: Hậu vệ

17

Missilou, Christopher

Vị trí: Tiền vệ

19

Lang, Callum

Vị trí: Tiền đạo

20

Stott, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

22

Branger, Johan

Vị trí: Tiền vệ

23

Hunt, Robert

Vị trí: Hậu vệ

24

Fane, Ousmane

Vị trí: Tiền vệ

26

Peter Clarke

Vị trí: Hậu vệ

27

Nepomuceno, Gevaro

Vị trí: Tiền đạo

28

Maouche, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

33

Sheridan, Jay

Vị trí: Hậu vệ

34

Haymer, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

34

Hamer, Tom

Vị trí: Hậu vệ

42

Sylla, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

43

McFarlane, Ewan

Vị trí: Thủ môn

44

Norman, Max

Vị trí: Tiền đạo

45

Norris, Harry

Vị trí: Hậu vệ

46

Robinson, Harry

Vị trí: Tiền đạo

49

Swaby-Neavin, Javid

Vị trí: Hậu vệ

59

Williams, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Afolayan, Oladapo

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Scholes, Paul

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Đan Mạch

19/07/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

02/06/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/03/1986

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

02/09/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/08/1997

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/04/1990

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/06/1986

8

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/02/1992

9

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/09/1998

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/01/1986

11

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

14/05/1987

13

Thủ môn

Quốc gia: Curaçao

11/03/1995

14

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

01/01/1995

15

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

16/06/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Công Gô

18/07/1992

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/09/1998

20

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/12/1997

22

Tiền vệ

Quốc gia: Gabon

05/07/1993

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/07/1995

24

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

13/12/1993

26

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/01/1982

27

Tiền đạo

Quốc gia: Curaçao

10/11/1992

28

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

10/01/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/12/1999

34

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/11/1999

34

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

16/11/1999

42

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

01/12/1993

43

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/01/1970

44

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

45

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

46

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

26/09/2000

49

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

59

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

12/02/1998

728x90
130x300
130x300