ofi crete

Heraklion - Hy Lạp

Quốc tịch : Hy Lạp | Sân nhà: Theodoros Vardinogiannis Stadium | Sức chứa: 8,500

Ofi Crete

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Whalley, Oscar
1

Whalley, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Sakor, Vajebah
4

Sakor, Vajebah

Vị trí: Tiền vệ

Nastos, Anestis
6

Nastos, Anestis

Vị trí: Tiền vệ

Thanasis Dinas
7

Thanasis Dinas

Vị trí: Tiền đạo

Neira, Juan
8

Neira, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Manos, Dimitrios
9

Manos, Dimitrios

Vị trí: Tiền đạo

Adil Nabi
10

Adil Nabi

Vị trí: Tiền đạo

Lisandro Semedo
11

Lisandro Semedo

Vị trí: Tiền đạo

Nikolaos Marinakis
16

Nikolaos Marinakis

Vị trí: Hậu vệ

Constantinos Giannoulis
18

Constantinos Giannoulis

Vị trí: Hậu vệ

Tsilianidis, Kosmas
19

Tsilianidis, Kosmas

Vị trí: Tiền đạo

Figueiredo, Joao
20

Figueiredo, Joao

Vị trí: Tiền đạo

Vaz, Ricardo
21

Vaz, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Panagiotis Deligiannidis
22

Panagiotis Deligiannidis

Vị trí: Tiền vệ

Oikonomou, Angelos
23

Oikonomou, Angelos

Vị trí: Tiền vệ

Sassi, Ismail
27

Sassi, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Mellado, Miguel
29

Mellado, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

Sotiriou, Dimitris
32

Sotiriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

Dermitzakis, Giannis
33

Dermitzakis, Giannis

Vị trí: Thủ môn

Korovesis, Nikos
34

Korovesis, Nikos

Vị trí: Tiền vệ

Mingos, Theodoros
38

Mingos, Theodoros

Vị trí: Tiền vệ

Bolakis, Manolis
44

Bolakis, Manolis

Vị trí: Hậu vệ

Braun, Christopher
47

Braun, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

Perdikis, Manolis
54

Perdikis, Manolis

Vị trí: Hậu vệ

Kalaitzakis, Konstantinos
77

Kalaitzakis, Konstantinos

Vị trí: Tiền vệ

Ferreyra, Felipe
79

Ferreyra, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Sournakis, Georgios
80

Sournakis, Georgios

Vị trí: Hậu vệ

Nikokyrakis, Vangelis
91

Nikokyrakis, Vangelis

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Whalley, Oscar
1

Whalley, Oscar

Vị trí: Thủ môn

Sakor, Vajebah
4

Sakor, Vajebah

Vị trí: Tiền vệ

Nastos, Anestis
6

Nastos, Anestis

Vị trí: Tiền vệ

Thanasis Dinas
7

Thanasis Dinas

Vị trí: Tiền đạo

Neira, Juan
8

Neira, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Manos, Dimitrios
9

Manos, Dimitrios

Vị trí: Tiền đạo

Adil Nabi
10

Adil Nabi

Vị trí: Tiền đạo

Lisandro Semedo
11

Lisandro Semedo

Vị trí: Tiền đạo

Nikolaos Marinakis
16

Nikolaos Marinakis

Vị trí: Hậu vệ

Constantinos Giannoulis
18

Constantinos Giannoulis

Vị trí: Hậu vệ

Tsilianidis, Kosmas
19

Tsilianidis, Kosmas

Vị trí: Tiền đạo

Figueiredo, Joao
20

Figueiredo, Joao

Vị trí: Tiền đạo

Vaz, Ricardo
21

Vaz, Ricardo

Vị trí: Tiền đạo

Panagiotis Deligiannidis
22

Panagiotis Deligiannidis

Vị trí: Tiền vệ

Oikonomou, Angelos
23

Oikonomou, Angelos

Vị trí: Tiền vệ

Sassi, Ismail
27

Sassi, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Mellado, Miguel
29

Mellado, Miguel

Vị trí: Tiền vệ

Sotiriou, Dimitris
32

Sotiriou, Dimitris

Vị trí: Thủ môn

Dermitzakis, Giannis
33

Dermitzakis, Giannis

Vị trí: Thủ môn

Korovesis, Nikos
34

Korovesis, Nikos

Vị trí: Tiền vệ

Mingos, Theodoros
38

Mingos, Theodoros

Vị trí: Tiền vệ

Bolakis, Manolis
44

Bolakis, Manolis

Vị trí: Hậu vệ

Braun, Christopher
47

Braun, Christopher

Vị trí: Hậu vệ

Perdikis, Manolis
54

Perdikis, Manolis

Vị trí: Hậu vệ

Kalaitzakis, Konstantinos
77

Kalaitzakis, Konstantinos

Vị trí: Tiền vệ

Ferreyra, Felipe
79

Ferreyra, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Sournakis, Georgios
80

Sournakis, Georgios

Vị trí: Hậu vệ

Nikokyrakis, Vangelis
91

Nikokyrakis, Vangelis

Vị trí: Tiền đạo