odds bk

Skien - Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: Skagerak Arena | Sức chứa: 11,767

Logo ODDS BK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fagermo, Dag-Eilev

CẦU THỦ

1

Rossbach, Sondre

Vị trí: Thủ môn

2

Ruud, Espen

Vị trí: Hậu vệ

3

Berge, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

5

Risa, Birk

Vị trí: Hậu vệ

6

Vebjorn Hoff

Vị trí: Tiền vệ

7

Jensen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

8

Samuelsen, Jone

Vị trí: Tiền vệ

10

Svendsen, Sander

Vị trí: Tiền đạo

11

Rashani, Elbasan

Vị trí: Tiền vệ

12

Selvik, Egil

Vị trí: Thủ môn

14

Nordkvelle, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Delaveris, Filip Moller

Vị trí: Tiền đạo

16

Kitolano, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

17

Kaasa, Markus

Vị trí: Tiền vệ

18

Bjortuft, Odin Luraas

Vị trí: Hậu vệ

19

Njie, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

20

Lauritsen, Tobias

Vị trí: Tiền đạo

21

Hagen, Steffen

Vị trí: Hậu vệ

22

Torgeir Borven

Vị trí: Tiền đạo

23

Larsen, Marius Bustgaard

Vị trí: Tiền đạo

24

Sodlund, Andre

Vị trí: Tiền đạo

26

Bakke, Pal Trygve

Vị trí: Thủ môn

27

Egell-Johnsen, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

28

Maeland, Bjorn

Vị trí: Hậu vệ

29

Sjostrom, Markus Holte

Vị trí: Tiền vệ

30

Willumsen, Eivind Frohaug

Vị trí: Tiền vệ

31

Helmersen, Andreas

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fagermo, Dag-Eilev

CẦU THỦ

1

Rossbach, Sondre

Vị trí: Thủ môn

2

Ruud, Espen

Vị trí: Hậu vệ

3

Berge, Fredrik

Vị trí: Hậu vệ

5

Risa, Birk

Vị trí: Hậu vệ

6

Vebjorn Hoff

Vị trí: Tiền vệ

7

Jensen, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

8

Samuelsen, Jone

Vị trí: Tiền vệ

10

Svendsen, Sander

Vị trí: Tiền đạo

11

Rashani, Elbasan

Vị trí: Tiền vệ

12

Selvik, Egil

Vị trí: Thủ môn

14

Nordkvelle, Fredrik

Vị trí: Tiền vệ

15

Delaveris, Filip Moller

Vị trí: Tiền đạo

16

Kitolano, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

17

Kaasa, Markus

Vị trí: Tiền vệ

18

Bjortuft, Odin Luraas

Vị trí: Hậu vệ

19

Njie, Bilal

Vị trí: Tiền vệ

20

Lauritsen, Tobias

Vị trí: Tiền đạo

21

Hagen, Steffen

Vị trí: Hậu vệ

22

Torgeir Borven

Vị trí: Tiền đạo

23

Larsen, Marius Bustgaard

Vị trí: Tiền đạo

24

Sodlund, Andre

Vị trí: Tiền đạo

26

Bakke, Pal Trygve

Vị trí: Thủ môn

27

Egell-Johnsen, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

28

Maeland, Bjorn

Vị trí: Hậu vệ

29

Sjostrom, Markus Holte

Vị trí: Tiền vệ

30

Willumsen, Eivind Frohaug

Vị trí: Tiền vệ

31

Helmersen, Andreas

Vị trí: Tiền đạo