nsi runavik

Runavík - Quẩn đảo Faroe

Quốc tịch : Quẩn đảo Faroe | Sân nhà: Vid Lokin | Sức chứa: 1,500

NSI Runavik

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thordarson, Gudjon
Thordarson, Gudjon

CẦU THỦ

Thomsen, Tordur
1

Thomsen, Tordur

Vị trí: Thủ môn

Langgaard, Per
2

Langgaard, Per

Vị trí: Hậu vệ

Davidsen, Johan Troest
5

Davidsen, Johan Troest

Vị trí: Hậu vệ

Nersveen, Peder
8

Nersveen, Peder

Vị trí: Hậu vệ

Geyti, Meinhard

Geyti, Meinhard

Vị trí: Hậu vệ

Hojgaard, Oddur
3

Hojgaard, Oddur

Vị trí: Hậu vệ

Nielsen, Sjurdur Pauli
3

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Joensen, Jens
4

Joensen, Jens

Vị trí: Hậu vệ

Olsen, Oli
6

Olsen, Oli

Vị trí: Tiền đạo

Dalbud, Ossur M.
9

Dalbud, Ossur M.

Vị trí: Tiền đạo

Olsen, Klaemint
10

Olsen, Klaemint

Vị trí: Tiền đạo

Egilsson, Bui
11

Egilsson, Bui

Vị trí: Tiền đạo

Trondargjogv, Einar
12

Trondargjogv, Einar

Vị trí: Hậu vệ

Justinussen, Pol Johannus
13

Justinussen, Pol Johannus

Vị trí: Tiền vệ

Mortensen, Jann Martin
14

Mortensen, Jann Martin

Vị trí: Tiền vệ

Hentze, Paetur
15

Hentze, Paetur

Vị trí: Hậu vệ

Benjaminsen, Jann
17

Benjaminsen, Jann

Vị trí: Tiền vệ

Olsen, Magnus
18

Olsen, Magnus

Vị trí: Hậu vệ

Mortensen, Morits Heini
20

Mortensen, Morits Heini

Vị trí: Tiền vệ

Benjaminsen, Andri
21

Benjaminsen, Andri

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Bardur
22

Hansen, Bardur

Vị trí: Hậu vệ

Olsen, Jannik
23

Olsen, Jannik

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Betuel
24

Hansen, Betuel

Vị trí: Tiền vệ

Joensen, Eli
25

Joensen, Eli

Vị trí: Thủ môn

Nielsen, Sjurdur Pauli
28

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Kari

Hansen, Kari

Vị trí: Tiền vệ

Knudsen, Petur
16

Knudsen, Petur

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thordarson, Gudjon
Thordarson, Gudjon

CẦU THỦ

Thomsen, Tordur
1

Thomsen, Tordur

Vị trí: Thủ môn

Langgaard, Per
2

Langgaard, Per

Vị trí: Hậu vệ

Davidsen, Johan Troest
5

Davidsen, Johan Troest

Vị trí: Hậu vệ

Nersveen, Peder
8

Nersveen, Peder

Vị trí: Hậu vệ

Geyti, Meinhard

Geyti, Meinhard

Vị trí: Hậu vệ

Hojgaard, Oddur
3

Hojgaard, Oddur

Vị trí: Hậu vệ

Nielsen, Sjurdur Pauli
3

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Joensen, Jens
4

Joensen, Jens

Vị trí: Hậu vệ

Olsen, Oli
6

Olsen, Oli

Vị trí: Tiền đạo

Dalbud, Ossur M.
9

Dalbud, Ossur M.

Vị trí: Tiền đạo

Olsen, Klaemint
10

Olsen, Klaemint

Vị trí: Tiền đạo

Egilsson, Bui
11

Egilsson, Bui

Vị trí: Tiền đạo

Trondargjogv, Einar
12

Trondargjogv, Einar

Vị trí: Hậu vệ

Justinussen, Pol Johannus
13

Justinussen, Pol Johannus

Vị trí: Tiền vệ

Mortensen, Jann Martin
14

Mortensen, Jann Martin

Vị trí: Tiền vệ

Hentze, Paetur
15

Hentze, Paetur

Vị trí: Hậu vệ

Benjaminsen, Jann
17

Benjaminsen, Jann

Vị trí: Tiền vệ

Olsen, Magnus
18

Olsen, Magnus

Vị trí: Hậu vệ

Mortensen, Morits Heini
20

Mortensen, Morits Heini

Vị trí: Tiền vệ

Benjaminsen, Andri
21

Benjaminsen, Andri

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Bardur
22

Hansen, Bardur

Vị trí: Hậu vệ

Olsen, Jannik
23

Olsen, Jannik

Vị trí: Tiền vệ

Hansen, Betuel
24

Hansen, Betuel

Vị trí: Tiền vệ

Joensen, Eli
25

Joensen, Eli

Vị trí: Thủ môn

Nielsen, Sjurdur Pauli
28

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Kari

Hansen, Kari

Vị trí: Tiền vệ

Knudsen, Petur
16

Knudsen, Petur

Vị trí: Tiền vệ