nsi runavik

Runavík - Quẩn đảo Faroe

Quốc tịch : Quẩn đảo Faroe | Sân nhà: Vid Lokin | Sức chứa: 1,500

Logo NSI RUNAVIK

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thordarson, Gudjon

CẦU THỦ

2

Langgaard, Per

Vị trí: Hậu vệ

3

Hojgaard, Oddur

Vị trí: Hậu vệ

3

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Bardur

Vị trí: Hậu vệ

4

Joensen, Jens

Vị trí: Hậu vệ

5

Davidsen, Johan Troest

Vị trí: Hậu vệ

6

Olsen, Oli

Vị trí: Tiền đạo

8

Nersveen, Peder

Vị trí: Hậu vệ

10

Olsen, Klaemint

Vị trí: Tiền đạo

11

Egilsson, Bui

Vị trí: Tiền đạo

13

Justinussen, Pol Johannus

Vị trí: Tiền vệ

14

Mortensen, Jann Martin

Vị trí: Tiền vệ

15

Hentze, Paetur

Vị trí: Hậu vệ

16

Knudsen, Petur

Vị trí: Tiền vệ

17

Benjaminsen, Jann

Vị trí: Tiền vệ

18

Olsen, Magnus

Vị trí: Hậu vệ

20

Mortensen, Morits Heini

Vị trí: Tiền vệ

21

Benjaminsen, Andri

Vị trí: Tiền vệ

23

Olsen, Jannik

Vị trí: Tiền vệ

24

Hansen, Betuel

Vị trí: Tiền vệ

25

Joensen, Eli

Vị trí: Thủ môn

28

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

55

Thomsen, Tordur

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thordarson, Gudjon

CẦU THỦ

2

Langgaard, Per

Vị trí: Hậu vệ

3

Hojgaard, Oddur

Vị trí: Hậu vệ

3

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

Hansen, Bardur

Vị trí: Hậu vệ

4

Joensen, Jens

Vị trí: Hậu vệ

5

Davidsen, Johan Troest

Vị trí: Hậu vệ

6

Olsen, Oli

Vị trí: Tiền đạo

8

Nersveen, Peder

Vị trí: Hậu vệ

10

Olsen, Klaemint

Vị trí: Tiền đạo

11

Egilsson, Bui

Vị trí: Tiền đạo

13

Justinussen, Pol Johannus

Vị trí: Tiền vệ

14

Mortensen, Jann Martin

Vị trí: Tiền vệ

15

Hentze, Paetur

Vị trí: Hậu vệ

16

Knudsen, Petur

Vị trí: Tiền vệ

17

Benjaminsen, Jann

Vị trí: Tiền vệ

18

Olsen, Magnus

Vị trí: Hậu vệ

20

Mortensen, Morits Heini

Vị trí: Tiền vệ

21

Benjaminsen, Andri

Vị trí: Tiền vệ

23

Olsen, Jannik

Vị trí: Tiền vệ

24

Hansen, Betuel

Vị trí: Tiền vệ

25

Joensen, Eli

Vị trí: Thủ môn

28

Nielsen, Sjurdur Pauli

Vị trí: Hậu vệ

55

Thomsen, Tordur

Vị trí: Thủ môn