NSI Runavik

Quốc gia : Faroe Islands | Sân nhà: Vid Lokin | Sức chứa: 1,500

NSI Runavik

NSI Runavik

Quốc gia : Faroe Islands | Sân nhà: Vid Lokin | | Sức chứa: 1,500

NSI Runavik

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Thordarson, Gudjon

Quốc gia: Iceland

Cầu thủ
Geyti, Meinhard
0

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

05/03/2001

Geyti, Meinhard
0

Hậu vệ

05/03/2001

Hansen, Kari
0

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

22/02/1989

Hansen, Kari
0

Tiền vệ

22/02/1989

Thomsen Tordur
1

Thủ môn

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

11/06/1986

Thomsen Tordur
1

Thủ môn

11/06/1986

Langgaard Per
2

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

30/05/1991

Langgaard Per
2

Hậu vệ

30/05/1991

Hojgaard, Oddur
3

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

12/09/1989

Hojgaard, Oddur
3

Hậu vệ

12/09/1989

Nielsen, Sjurdur Pauli
3

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

18/04/2000

Nielsen, Sjurdur Pauli
3

Hậu vệ

18/04/2000

Joensen Jens
4

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

17/05/1989

Joensen Jens
4

Hậu vệ

17/05/1989

Davidsen Johan Troest
5

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

31/01/1988

Davidsen Johan Troest
5

Hậu vệ

31/01/1988

Olsen, Oli
6

Tiền đạo

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

24/11/1985

Olsen, Oli
6

Tiền đạo

24/11/1985

Nersveen Peder
8

Hậu vệ

Quốc gia: Na Uy

03/12/1992

Nersveen Peder
8

Hậu vệ

03/12/1992

Dalbud, Ossur M.
9

Tiền đạo

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

28/03/1989

Dalbud, Ossur M.
9

Tiền đạo

28/03/1989

Olsen Klaemint
10

Tiền đạo

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

17/07/1990

Olsen Klaemint
10

Tiền đạo

17/07/1990

Egilsson Bui
11

Tiền đạo

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

04/01/1996

Egilsson Bui
11

Tiền đạo

04/01/1996

Trondargjogv, Einar
12

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

02/04/1988

Trondargjogv, Einar
12

Hậu vệ

02/04/1988

Justinussen Pol Johannus
13

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

13/01/1989

Justinussen Pol Johannus
13

Tiền vệ

13/01/1989

Mortensen Jann Martin
14

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

18/07/1989

Mortensen Jann Martin
14

Tiền vệ

18/07/1989

Hentze Paetur
15

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

06/11/1999

Hentze Paetur
15

Hậu vệ

06/11/1999

Knudsen Petur
16

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

21/04/1998

Knudsen Petur
16

Tiền vệ

21/04/1998

Benjaminsen Jann
17

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

02/03/1997

Benjaminsen Jann
17

Tiền vệ

02/03/1997

Olsen Magnus
18

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

26/10/1986

Olsen Magnus
18

Hậu vệ

26/10/1986

Mortensen Morits Heini
20

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

25/03/1999

Mortensen Morits Heini
20

Tiền vệ

25/03/1999

Benjaminsen, Andri
21

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

12/01/1999

Benjaminsen, Andri
21

Tiền vệ

12/01/1999

Hansen, Bardur
22

Hậu vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

13/03/1992

Hansen, Bardur
22

Hậu vệ

13/03/1992

Olsen, Jannik
23

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

28/12/1998

Olsen, Jannik
23

Tiền vệ

28/12/1998

Hansen Betuel
24

Tiền vệ

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

14/03/1997

Hansen Betuel
24

Tiền vệ

14/03/1997

Joensen Eli
25

Thủ môn

Quốc gia: Quẩn đảo Faroe

01/10/1998

Joensen Eli
25

Thủ môn

01/10/1998

Nielsen, Sjurdur Pauli
28

Hậu vệ

Quốc gia: Faroe Islands

18/04/2000

Nielsen, Sjurdur Pauli
28

Hậu vệ

18/04/2000