notts county

Nottingham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Meadow Lane | Sức chứa: 19,841

Logo Notts County

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ardley, Neal

CẦU THỦ

1

Ross Fitzsimons

Vị trí: Thủ môn

2

Matt Tootle

Vị trí: Hậu vệ

3

Bird, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

4

Elliott Hewitt

Vị trí: Hậu vệ

5

Richard Duffy

Vị trí: Hậu vệ

6

Barclay, Ben

Vị trí: Hậu vệ

7

Lewis Alessandra

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaughan, David

Vị trí: Tiền vệ

10

Gomis, Virgil

Vị trí: Tiền đạo

11

Boldewijn, Enzio

Vị trí: Tiền vệ

12

Chamberlain, Christian

Vị trí: Hậu vệ

13

Alex Palmer

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Kellett

Vị trí: Hậu vệ

15

Kane Hemmings

Vị trí: Tiền đạo

16

Shaun Brisley

Vị trí: Hậu vệ

17

Husin, Noor

Vị trí: Tiền vệ

18

Stubbs, Sam

Vị trí: Hậu vệ

19

Elliott Ward

Vị trí: Hậu vệ

20

Patching, Will

Vị trí: Tiền vệ

21

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

23

Daniel Jones

Vị trí: Hậu vệ

24

Robert Milsom

Vị trí: Tiền vệ

25

Cedric Evina

Vị trí: Hậu vệ

26

Mitchell Rose

Vị trí: Tiền vệ

27

Schofield, Ryan

Vị trí: Thủ môn

28

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

30

Jonathan Stead

Vị trí: Tiền đạo

31

Osborne, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

32

Howes, Alex

Vị trí: Tiền vệ

33

Dunn, Declan

Vị trí: Hậu vệ

34

Campbell, Remaye

Vị trí: Tiền đạo

37

Etete, Kion

Vị trí: Tiền đạo

40

Culverwell, Max

Vị trí: Thủ môn

43

Michael Doyle

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ardley, Neal

CẦU THỦ

1

Ross Fitzsimons

Vị trí: Thủ môn

2

Matt Tootle

Vị trí: Hậu vệ

3

Bird, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

4

Elliott Hewitt

Vị trí: Hậu vệ

5

Richard Duffy

Vị trí: Hậu vệ

6

Barclay, Ben

Vị trí: Hậu vệ

7

Lewis Alessandra

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaughan, David

Vị trí: Tiền vệ

10

Gomis, Virgil

Vị trí: Tiền đạo

11

Boldewijn, Enzio

Vị trí: Tiền vệ

12

Chamberlain, Christian

Vị trí: Hậu vệ

13

Alex Palmer

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Kellett

Vị trí: Hậu vệ

15

Kane Hemmings

Vị trí: Tiền đạo

16

Shaun Brisley

Vị trí: Hậu vệ

17

Husin, Noor

Vị trí: Tiền vệ

18

Stubbs, Sam

Vị trí: Hậu vệ

19

Elliott Ward

Vị trí: Hậu vệ

20

Patching, Will

Vị trí: Tiền vệ

21

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

23

Daniel Jones

Vị trí: Hậu vệ

24

Robert Milsom

Vị trí: Tiền vệ

25

Cedric Evina

Vị trí: Hậu vệ

26

Mitchell Rose

Vị trí: Tiền vệ

27

Schofield, Ryan

Vị trí: Thủ môn

28

Craig Mackail-Smith

Vị trí: Tiền đạo

30

Jonathan Stead

Vị trí: Tiền đạo

31

Osborne, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

32

Howes, Alex

Vị trí: Tiền vệ

33

Dunn, Declan

Vị trí: Hậu vệ

34

Campbell, Remaye

Vị trí: Tiền đạo

37

Etete, Kion

Vị trí: Tiền đạo

40

Culverwell, Max

Vị trí: Thủ môn

43

Michael Doyle

Vị trí: Tiền vệ