notts county

Nottingham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Meadow Lane | Sức chứa: 19,841

Logo Notts County

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ardley, Neal

CẦU THỦ

1

Ross Fitzsimons

Vị trí: Thủ môn

2

Matt Tootle

Vị trí: Hậu vệ

3

Bird, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

4

Elliott Hewitt

Vị trí: Hậu vệ

5

Richard Duffy

Vị trí: Hậu vệ

6

Barclay, Ben

Vị trí: Hậu vệ

7

Lewis Alessandra

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaughan, David

Vị trí: Tiền vệ

9

Dennis, Kristian

Vị trí: Tiền đạo

10

Nathan Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Boldewijn, Enzio

Vị trí: Tiền vệ

12

Chamberlain, Christian

Vị trí: Hậu vệ

13

Pindroch, Branislav

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Kellett

Vị trí: Hậu vệ

15

Kane Hemmings

Vị trí: Tiền đạo

16

Shaun Brisley

Vị trí: Hậu vệ

17

Husin, Noor

Vị trí: Tiền vệ

19

Elliott Ward

Vị trí: Hậu vệ

20

Patching, Will

Vị trí: Tiền vệ

21

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

21

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

22

Crawford, Tom

Vị trí: Tiền vệ

23

Daniel Jones

Vị trí: Hậu vệ

24

Robert Milsom

Vị trí: Tiền vệ

25

Cedric Evina

Vị trí: Hậu vệ

27

Schofield, Ryan

Vị trí: Thủ môn

30

Jonathan Stead

Vị trí: Tiền đạo

31

Osborne, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

32

Howes, Alex

Vị trí: Tiền vệ

33

Dunn, Declan

Vị trí: Hậu vệ

34

Campbell, Remaye

Vị trí: Tiền đạo

37

Etete, Kion

Vị trí: Tiền đạo

40

Culverwell, Max

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ardley, Neal

CẦU THỦ

1

Ross Fitzsimons

Vị trí: Thủ môn

2

Matt Tootle

Vị trí: Hậu vệ

3

Bird, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

4

Elliott Hewitt

Vị trí: Hậu vệ

5

Richard Duffy

Vị trí: Hậu vệ

6

Barclay, Ben

Vị trí: Hậu vệ

7

Lewis Alessandra

Vị trí: Tiền đạo

8

Vaughan, David

Vị trí: Tiền vệ

9

Dennis, Kristian

Vị trí: Tiền đạo

10

Nathan Thomas

Vị trí: Tiền vệ

11

Boldewijn, Enzio

Vị trí: Tiền vệ

12

Chamberlain, Christian

Vị trí: Hậu vệ

13

Pindroch, Branislav

Vị trí: Thủ môn

14

Andy Kellett

Vị trí: Hậu vệ

15

Kane Hemmings

Vị trí: Tiền đạo

16

Shaun Brisley

Vị trí: Hậu vệ

17

Husin, Noor

Vị trí: Tiền vệ

19

Elliott Ward

Vị trí: Hậu vệ

20

Patching, Will

Vị trí: Tiền vệ

21

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

21

Davies, Keston

Vị trí: Hậu vệ

22

Crawford, Tom

Vị trí: Tiền vệ

23

Daniel Jones

Vị trí: Hậu vệ

24

Robert Milsom

Vị trí: Tiền vệ

25

Cedric Evina

Vị trí: Hậu vệ

27

Schofield, Ryan

Vị trí: Thủ môn

30

Jonathan Stead

Vị trí: Tiền đạo

31

Osborne, Samuel

Vị trí: Tiền đạo

32

Howes, Alex

Vị trí: Tiền vệ

33

Dunn, Declan

Vị trí: Hậu vệ

34

Campbell, Remaye

Vị trí: Tiền đạo

37

Etete, Kion

Vị trí: Tiền đạo

40

Culverwell, Max

Vị trí: Thủ môn

Kết quả thi đấu Notts County

Huấn luyện viên

Ardley, Neal

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

28/05/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/10/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

16/04/1999

4

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/05/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/08/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/10/1996

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

08/02/1989

8

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

18/02/1983

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

12/03/1990

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/09/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Hà Lan

17/11/1992

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/06/1998

13

Thủ môn

Quốc gia: Slovakia

30/10/1991

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/11/1993

15

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

08/04/1991

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/05/1990

17

Tiền vệ

Quốc gia: Afghanistan

03/03/1997

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/01/1985

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/10/1998

21

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

28/09/1987

21

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

02/10/1996

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/05/1999

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/07/1986

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/01/1987

25

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

16/11/1991

27

Thủ môn

Quốc gia: Anh

11/12/1999

30

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/04/1983

31

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/01/1999

32

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/01/2000

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

34

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/07/2000

37

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/11/2001

40

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300