northampton town

Northampton - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Sixfields Stadium | Sức chứa: 7,798

Logo Northampton Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curle, Keith

CẦU THỦ

1

David Cornell

Vị trí: Thủ môn

2

Facey, Shay

Vị trí: Hậu vệ

3

David Buchanan

Vị trí: Hậu vệ

4

Odofin, Hakeem

Vị trí: Hậu vệ

5

Leon Barnett

Vị trí: Hậu vệ

6

Ash Taylor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Hoskins

Vị trí: Tiền đạo

8

Sam Foley

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Williams

Vị trí: Tiền đạo

11

Daniel Powell

Vị trí: Tiền vệ

12

Cox, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Goff, James

Vị trí: Thủ môn

Powell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

14

Morias, Junior

Vị trí: Tiền đạo

15

Dean Bowditch

Vị trí: Tiền đạo

16

Newell, Jack

Vị trí: Tiền vệ

16

Aaron Pierre

Vị trí: Hậu vệ

17

Shaun McWilliams

Vị trí: Tiền vệ

18

Turnbull, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

23

Iaciofano, Joe

Vị trí: Tiền đạo

24

Whaler, Sean

Vị trí: Tiền vệ

28

Roberts, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

30

Coddington, Luke

Vị trí: Thủ môn

31

Williams, Jay

Vị trí: Hậu vệ

Yaser Safa Kasim

Vị trí: Tiền vệ

21

John-Joe O'Toole

Vị trí: Tiền vệ

33

Pollock, Scott

Vị trí: Tiền vệ

35

McWilliams, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curle, Keith

CẦU THỦ

1

David Cornell

Vị trí: Thủ môn

2

Facey, Shay

Vị trí: Hậu vệ

3

David Buchanan

Vị trí: Hậu vệ

4

Odofin, Hakeem

Vị trí: Hậu vệ

5

Leon Barnett

Vị trí: Hậu vệ

6

Ash Taylor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Hoskins

Vị trí: Tiền đạo

8

Sam Foley

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Williams

Vị trí: Tiền đạo

11

Daniel Powell

Vị trí: Tiền vệ

12

Cox, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Goff, James

Vị trí: Thủ môn

Powell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

14

Morias, Junior

Vị trí: Tiền đạo

15

Dean Bowditch

Vị trí: Tiền đạo

16

Newell, Jack

Vị trí: Tiền vệ

16

Aaron Pierre

Vị trí: Hậu vệ

17

Shaun McWilliams

Vị trí: Tiền vệ

18

Turnbull, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

23

Iaciofano, Joe

Vị trí: Tiền đạo

24

Whaler, Sean

Vị trí: Tiền vệ

28

Roberts, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

30

Coddington, Luke

Vị trí: Thủ môn

31

Williams, Jay

Vị trí: Hậu vệ

Yaser Safa Kasim

Vị trí: Tiền vệ

21

John-Joe O'Toole

Vị trí: Tiền vệ

33

Pollock, Scott

Vị trí: Tiền vệ

35

McWilliams, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Curle, Keith

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

28/03/1991

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/01/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/05/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/04/1998

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/11/1985

6

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

02/09/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/02/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/10/1986

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/08/1986

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/03/1991

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/01/1998

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/03/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/10/1998

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

04/07/1995

15

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

15/06/1986

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/01/2001

16

Hậu vệ

Quốc gia: Grenada

17/02/1993

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/08/1998

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

30/10/1994

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/09/1995

23

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/09/1998

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/07/2000

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/12/2000

30

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/06/1995

31

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/10/2000

Tiền vệ

Quốc gia: Iraq

10/05/1991

21

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

30/09/1988

33

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/03/2001

35

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/06/2001

728x90
130x300
130x300