northampton town

Northampton - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Sixfields Stadium | Sức chứa: 7,798

Logo Northampton Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curle, Keith

CẦU THỦ

1

David Cornell

Vị trí: Thủ môn

2

Facey, Shay

Vị trí: Hậu vệ

3

David Buchanan

Vị trí: Hậu vệ

4

Charlie Goode

Vị trí: Hậu vệ

5

Leon Barnett

Vị trí: Hậu vệ

6

Ash Taylor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Hoskins

Vị trí: Tiền đạo

8

Sam Foley

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Williams

Vị trí: Tiền đạo

10

Powell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

11

Daniel Powell

Vị trí: Tiền vệ

12

Cox, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Goff, James

Vị trí: Thủ môn

14

Morias, Junior

Vị trí: Tiền đạo

15

Dean Bowditch

Vị trí: Tiền đạo

16

Newell, Jack

Vị trí: Tiền vệ

16

Aaron Pierre

Vị trí: Hậu vệ

17

Shaun McWilliams

Vị trí: Tiền vệ

18

Turnbull, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

21

John-Joe O'Toole

Vị trí: Tiền vệ

22

Elsnik, Timi

Vị trí: Tiền vệ

23

Iaciofano, Joe

Vị trí: Tiền đạo

24

Whaler, Sean

Vị trí: Tiền vệ

27

Marvin Sordell

Vị trí: Tiền đạo

28

Roberts, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

29

Hughes, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

30

Coddington, Luke

Vị trí: Thủ môn

31

Williams, Jay

Vị trí: Hậu vệ

33

Pollock, Scott

Vị trí: Tiền vệ

35

McWilliams, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Curle, Keith

CẦU THỦ

1

David Cornell

Vị trí: Thủ môn

2

Facey, Shay

Vị trí: Hậu vệ

3

David Buchanan

Vị trí: Hậu vệ

4

Charlie Goode

Vị trí: Hậu vệ

5

Leon Barnett

Vị trí: Hậu vệ

6

Ash Taylor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sam Hoskins

Vị trí: Tiền đạo

8

Sam Foley

Vị trí: Tiền vệ

9

Andy Williams

Vị trí: Tiền đạo

10

Powell, Joe

Vị trí: Tiền vệ

11

Daniel Powell

Vị trí: Tiền vệ

12

Cox, George

Vị trí: Hậu vệ

13

Goff, James

Vị trí: Thủ môn

14

Morias, Junior

Vị trí: Tiền đạo

15

Dean Bowditch

Vị trí: Tiền đạo

16

Newell, Jack

Vị trí: Tiền vệ

16

Aaron Pierre

Vị trí: Hậu vệ

17

Shaun McWilliams

Vị trí: Tiền vệ

18

Turnbull, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

21

John-Joe O'Toole

Vị trí: Tiền vệ

22

Elsnik, Timi

Vị trí: Tiền vệ

23

Iaciofano, Joe

Vị trí: Tiền đạo

24

Whaler, Sean

Vị trí: Tiền vệ

27

Marvin Sordell

Vị trí: Tiền đạo

28

Roberts, Morgan

Vị trí: Tiền vệ

29

Hughes, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

30

Coddington, Luke

Vị trí: Thủ môn

31

Williams, Jay

Vị trí: Hậu vệ

33

Pollock, Scott

Vị trí: Tiền vệ

35

McWilliams, Cameron

Vị trí: Tiền vệ