noordwijk

- Hà Lan

Quốc tịch : Hà Lan | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Noordwijk

Soi kèo Twente vs Noordwijk, 01h45 ngày 31/10

access_time 29-10-2018

Toàn thắng 2 trận gần đây, Twente đang có bước chạy đà hoàn hảo cho cuộc tiếp đón Noordwijk sắp tới. Một chiến thắng là điều hoàn toàn nằm trong khả năng của họ.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zethof, Kees

CẦU THỦ

le Conge, Martijn

Vị trí:

Veerman, Mark

Vị trí:

Dorothea, Ruperto

Vị trí:

Mol, Rowin

Vị trí:

Amezrine, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

Zuidhoek, Jeroen

Vị trí: Thủ môn

Fleur, Melvin

Vị trí: Hậu vệ

20

Libbenga, Noah

Vị trí: Hậu vệ

Guy Smith

Vị trí: Hậu vệ

Bosma, Sander

Vị trí: Hậu vệ

Dregger, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

van Duijn, Jaap

Vị trí: Hậu vệ

Akerboom, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Overvliet, Rob

Vị trí: Hậu vệ

Hoogkamer, Bob

Vị trí: Hậu vệ

5

Bartlema, Sijrbren

Vị trí: Hậu vệ

Brocker, Brayen

Vị trí: Hậu vệ

Blonk, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Broekhuizen, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Mertens, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Wendt, Emiel

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Roshanali, Raies

Vị trí: Tiền vệ

Hoogerwaard, Diederick

Vị trí: Tiền vệ

6

van Staveren, Nick

Vị trí:

7

Akachau-Achefay, Sabir

Vị trí: Tiền đạo

7
8

Reynaers, Thomas

Vị trí:

9

Borsboom, Jeroen

Vị trí:

11

Westdijk, Tjeerd

Vị trí:

12

Wendt, Axel

Vị trí:

14

van der Niet, Jelle

Vị trí: Tiền vệ

22

Zethof, Teun

Vị trí: Tiền vệ

23

van der Krogt, Jim

Vị trí:

24

Michel, Kasper

Vị trí:

25

Hopstaken, Koen

Vị trí: Tiền vệ

30

van Duijn, Huig

Vị trí: Tiền đạo

40

Rietveld, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Faouzi, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

33

de Roode, Ronnie

Vị trí:

44

Rondeltap, Roy

Vị trí: Thủ môn

44

van Vliet, Mike

Vị trí: Thủ môn

46

Wijsman, Aron

Vị trí: Thủ môn

Wijnalda, Thom

Vị trí: Tiền đạo

Cherkaoui, Safouane

Vị trí: Tiền đạo

James, Denzel

Vị trí: Tiền đạo

Manuputty, Raymond

Vị trí: Tiền đạo

van Rijn, Dennis

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zethof, Kees

CẦU THỦ

le Conge, Martijn

Vị trí:

Veerman, Mark

Vị trí:

Dorothea, Ruperto

Vị trí:

Mol, Rowin

Vị trí:

Amezrine, Mustafa

Vị trí: Thủ môn

Zuidhoek, Jeroen

Vị trí: Thủ môn

Fleur, Melvin

Vị trí: Hậu vệ

20

Libbenga, Noah

Vị trí: Hậu vệ

Guy Smith

Vị trí: Hậu vệ

Bosma, Sander

Vị trí: Hậu vệ

Dregger, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

van Duijn, Jaap

Vị trí: Hậu vệ

Akerboom, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Overvliet, Rob

Vị trí: Hậu vệ

Hoogkamer, Bob

Vị trí: Hậu vệ

5

Bartlema, Sijrbren

Vị trí: Hậu vệ

Brocker, Brayen

Vị trí: Hậu vệ

Blonk, Richard

Vị trí: Tiền vệ

Broekhuizen, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Mertens, Stefan

Vị trí: Tiền vệ

Wendt, Emiel

Vị trí: Tiền vệ

Goncalves, Stefano

Vị trí: Tiền vệ

Roshanali, Raies

Vị trí: Tiền vệ

Hoogerwaard, Diederick

Vị trí: Tiền vệ

6

van Staveren, Nick

Vị trí:

7

Akachau-Achefay, Sabir

Vị trí: Tiền đạo

7
8

Reynaers, Thomas

Vị trí:

9

Borsboom, Jeroen

Vị trí:

11

Westdijk, Tjeerd

Vị trí:

12

Wendt, Axel

Vị trí:

14

van der Niet, Jelle

Vị trí: Tiền vệ

22

Zethof, Teun

Vị trí: Tiền vệ

23

van der Krogt, Jim

Vị trí:

24

Michel, Kasper

Vị trí:

25

Hopstaken, Koen

Vị trí: Tiền vệ

30

van Duijn, Huig

Vị trí: Tiền đạo

40

Rietveld, Dylan

Vị trí: Hậu vệ

Faouzi, Mohammed

Vị trí: Tiền đạo

33

de Roode, Ronnie

Vị trí:

44

Rondeltap, Roy

Vị trí: Thủ môn

44

van Vliet, Mike

Vị trí: Thủ môn

46

Wijsman, Aron

Vị trí: Thủ môn

Wijnalda, Thom

Vị trí: Tiền đạo

Cherkaoui, Safouane

Vị trí: Tiền đạo

James, Denzel

Vị trí: Tiền đạo

Manuputty, Raymond

Vị trí: Tiền đạo

van Rijn, Dennis

Vị trí: