nk triglav kranj

Kranj - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Sportni Center Kranj | Sức chứa: 3,500

NK TRIGLAV KRANJ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doncic, Dejan
Doncic, Dejan

CẦU THỦ

Curanovic, Darjan
1

Curanovic, Darjan

Vị trí: Thủ môn

Sekulic, Kristijan

Sekulic, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

Salja, Veron
4

Salja, Veron

Vị trí: Hậu vệ

Karamatic, Tin
5

Karamatic, Tin

Vị trí: Hậu vệ

Lipovec, Luka
6

Lipovec, Luka

Vị trí: Hậu vệ

Krizaj, Nejc
7

Krizaj, Nejc

Vị trí: Hậu vệ

Gajic, Marko
8

Gajic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Zurga, Tom
9

Zurga, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Aliaga, Victor
10

Aliaga, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Hasanaj, Qendrim
11

Hasanaj, Qendrim

Vị trí: Tiền đạo

Arko, Jalen
13

Arko, Jalen

Vị trí: Thủ môn

Arh Cesen, Kristjan
14

Arh Cesen, Kristjan

Vị trí: Hậu vệ

Udovic, Gasper
16

Udovic, Gasper

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Tilen
17

Mlakar, Tilen

Vị trí: Tiền vệ

Tevz, Pokorn
18

Tevz, Pokorn

Vị trí: Hậu vệ

Rogelj, Zan
21

Rogelj, Zan

Vị trí: Tiền đạo

Kryeziu, Egzon
22

Kryeziu, Egzon

Vị trí: Tiền vệ

Kumer, Zan
23

Kumer, Zan

Vị trí: Hậu vệ

Kopac, Matic
28

Kopac, Matic

Vị trí: Tiền vệ

Bojic, Momir
30

Bojic, Momir

Vị trí: Tiền vệ

Tijanic, David
43

Tijanic, David

Vị trí: Tiền vệ

Cadez, Luka
54

Cadez, Luka

Vị trí: Thủ môn

Ales Mertelj
70

Ales Mertelj

Vị trí: Tiền vệ

Kuhar, Ozbej
77

Kuhar, Ozbej

Vị trí: Hậu vệ

Heric, Elvedin
88

Heric, Elvedin

Vị trí: Tiền vệ

Majcen, Luka
99

Majcen, Luka

Vị trí: Tiền vệ

Petric, Gaber

Petric, Gaber

Vị trí: Tiền đạo

Jasaragic, Anis

Jasaragic, Anis

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Doncic, Dejan
Doncic, Dejan

CẦU THỦ

Curanovic, Darjan
1

Curanovic, Darjan

Vị trí: Thủ môn

Sekulic, Kristijan

Sekulic, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

Salja, Veron
4

Salja, Veron

Vị trí: Hậu vệ

Karamatic, Tin
5

Karamatic, Tin

Vị trí: Hậu vệ

Lipovec, Luka
6

Lipovec, Luka

Vị trí: Hậu vệ

Krizaj, Nejc
7

Krizaj, Nejc

Vị trí: Hậu vệ

Gajic, Marko
8

Gajic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Zurga, Tom
9

Zurga, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Aliaga, Victor
10

Aliaga, Victor

Vị trí: Tiền đạo

Hasanaj, Qendrim
11

Hasanaj, Qendrim

Vị trí: Tiền đạo

Arko, Jalen
13

Arko, Jalen

Vị trí: Thủ môn

Arh Cesen, Kristjan
14

Arh Cesen, Kristjan

Vị trí: Hậu vệ

Udovic, Gasper
16

Udovic, Gasper

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Tilen
17

Mlakar, Tilen

Vị trí: Tiền vệ

Tevz, Pokorn
18

Tevz, Pokorn

Vị trí: Hậu vệ

Rogelj, Zan
21

Rogelj, Zan

Vị trí: Tiền đạo

Kryeziu, Egzon
22

Kryeziu, Egzon

Vị trí: Tiền vệ

Kumer, Zan
23

Kumer, Zan

Vị trí: Hậu vệ

Kopac, Matic
28

Kopac, Matic

Vị trí: Tiền vệ

Bojic, Momir
30

Bojic, Momir

Vị trí: Tiền vệ

Tijanic, David
43

Tijanic, David

Vị trí: Tiền vệ

Cadez, Luka
54

Cadez, Luka

Vị trí: Thủ môn

Ales Mertelj
70

Ales Mertelj

Vị trí: Tiền vệ

Kuhar, Ozbej
77

Kuhar, Ozbej

Vị trí: Hậu vệ

Heric, Elvedin
88

Heric, Elvedin

Vị trí: Tiền vệ

Majcen, Luka
99

Majcen, Luka

Vị trí: Tiền vệ

Petric, Gaber

Petric, Gaber

Vị trí: Tiền đạo

Jasaragic, Anis

Jasaragic, Anis

Vị trí: Tiền đạo