nk rudar velenje

Velenje - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: OB Jezeru City Stadium | Sức chứa: 2,341

NK Rudar Velenje

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Pridigar, Marko
1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

Otrisal, Erik

Otrisal, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Jovan, Gasper
2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

Hrubik, David
3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

Kasnik, David
4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

Lovenjak, Luka
6

Lovenjak, Luka

Vị trí: Tiền đạo

Tomasevic, Nemanja
7

Tomasevic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Matic
7

Mlakar, Matic

Vị trí: Tiền đạo

Trifkovic, Damjan
8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

Petrovic, Borna
9

Petrovic, Borna

Vị trí: Tiền đạo

Crncic, Leon
10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

Koprivnik, Nace
11

Koprivnik, Nace

Vị trí: Tiền đạo

Vodeb, Tim
11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

Stopajnik, Tomaz
12

Stopajnik, Tomaz

Vị trí: Thủ môn

Starcic, Danijel
13

Starcic, Danijel

Vị trí: Thủ môn

Radan, Matej
13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

Kamara, Abu Razard
14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

Kuzmanovic, Mico
14

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

Dedic, Haris
15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

Radic, Dominik
17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Vosnjak, Adam
20

Vosnjak, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Filipovic, Josip
21

Filipovic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Vasilijevic, Ivan
22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Pusnik, Nejc
24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

Dzinic, Elvedin
25

Dzinic, Elvedin

Vị trí: Hậu vệ

Kitek, Cene
26

Kitek, Cene

Vị trí: Tiền vệ

Kadric, Haris
27

Kadric, Haris

Vị trí: Tiền đạo

Oluic, Maksim
34

Oluic, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

Pljava, Dem
39

Pljava, Dem

Vị trí: Tiền đạo

Krefl, Aljaz
43

Krefl, Aljaz

Vị trí: Tiền vệ

Cosic, Marko
44

Cosic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Robert Pusaver
45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

Kobiljar, Rijad
96

Kobiljar, Rijad

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Pridigar, Marko
1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

Otrisal, Erik

Otrisal, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Jovan, Gasper
2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

Hrubik, David
3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

Kasnik, David
4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

Lovenjak, Luka
6

Lovenjak, Luka

Vị trí: Tiền đạo

Tomasevic, Nemanja
7

Tomasevic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Matic
7

Mlakar, Matic

Vị trí: Tiền đạo

Trifkovic, Damjan
8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

Petrovic, Borna
9

Petrovic, Borna

Vị trí: Tiền đạo

Crncic, Leon
10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

Koprivnik, Nace
11

Koprivnik, Nace

Vị trí: Tiền đạo

Vodeb, Tim
11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

Stopajnik, Tomaz
12

Stopajnik, Tomaz

Vị trí: Thủ môn

Starcic, Danijel
13

Starcic, Danijel

Vị trí: Thủ môn

Radan, Matej
13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

Kamara, Abu Razard
14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

Kuzmanovic, Mico
14

Kuzmanovic, Mico

Vị trí: Tiền vệ

Dedic, Haris
15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

Radic, Dominik
17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

Vosnjak, Adam
20

Vosnjak, Adam

Vị trí: Tiền vệ

Filipovic, Josip
21

Filipovic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

Vasilijevic, Ivan
22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Pusnik, Nejc
24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

Dzinic, Elvedin
25

Dzinic, Elvedin

Vị trí: Hậu vệ

Kitek, Cene
26

Kitek, Cene

Vị trí: Tiền vệ

Kadric, Haris
27

Kadric, Haris

Vị trí: Tiền đạo

Oluic, Maksim
34

Oluic, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

Pljava, Dem
39

Pljava, Dem

Vị trí: Tiền đạo

Krefl, Aljaz
43

Krefl, Aljaz

Vị trí: Tiền vệ

Cosic, Marko
44

Cosic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

Robert Pusaver
45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

Kobiljar, Rijad
96

Kobiljar, Rijad

Vị trí: Tiền vệ