nk rudar velenje

Velenje - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: OB Jezeru City Stadium | Sức chứa: 3,500

Logo NK Rudar Velenje

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pusnik, Marijan

CẦU THỦ

1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

5

Muic, Domagoj

Vị trí: Tiền vệ

6

Pisek, Anze

Vị trí: Tiền vệ

8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Parfitt-Williams, Djair

Vị trí: Tiền đạo

10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

12

Baric, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

18

Skoflek, Ziga

Vị trí: Tiền đạo

19

Bolha, Klemen

Vị trí: Hậu vệ

21

Coralic, Sandi

Vị trí: Hậu vệ

21

Santek, Matej

Vị trí: Tiền vệ

22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Tomasevic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

26

Cene, Kitek

Vị trí: Tiền vệ

27

Arap, David

Vị trí: Tiền vệ

28

Simunac, Vlatko

Vị trí: Tiền đạo

31

Solomun, Ante

Vị trí: Tiền đạo

33

Tucic, Milan

Vị trí: Tiền đạo

37

Malnar, Anze

Vị trí: Thủ môn

45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

Li, Haoran

Vị trí: Tiền vệ

Aboubakr, Abdellatif

Vị trí: Tiền vệ

Adomako, Evans

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pusnik, Marijan

CẦU THỦ

1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

5

Muic, Domagoj

Vị trí: Tiền vệ

6

Pisek, Anze

Vị trí: Tiền vệ

8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Parfitt-Williams, Djair

Vị trí: Tiền đạo

10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

12

Baric, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

18

Skoflek, Ziga

Vị trí: Tiền đạo

19

Bolha, Klemen

Vị trí: Hậu vệ

21

Coralic, Sandi

Vị trí: Hậu vệ

21

Santek, Matej

Vị trí: Tiền vệ

22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Tomasevic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

26

Cene, Kitek

Vị trí: Tiền vệ

27

Arap, David

Vị trí: Tiền vệ

28

Simunac, Vlatko

Vị trí: Tiền đạo

31

Solomun, Ante

Vị trí: Tiền đạo

33

Tucic, Milan

Vị trí: Tiền đạo

37

Malnar, Anze

Vị trí: Thủ môn

45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

Li, Haoran

Vị trí: Tiền vệ

Aboubakr, Abdellatif

Vị trí: Tiền vệ

Adomako, Evans

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu NK Rudar Velenje

Huấn luyện viên

Pusnik, Marijan

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

18/05/1985

2

Tiền vệ

Quốc gia: Slovakia

01/01/1970

3

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

19/06/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

16/01/1987

5

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

05/09/1993

6

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

06/10/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

22/07/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bermuda

01/10/1996

10

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

02/03/1990

11

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

24/04/1990

12

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

01/02/1999

13

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

13/05/1990

14

Tiền đạo

Quốc gia: Liberia

01/04/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

06/07/1997

17

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

26/08/1996

18

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

22/07/1994

19

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

19/03/1993

21

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

12/02/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

25/12/1999

22

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

05/11/1998

23

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

26/09/1993

24

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

06/08/1998

26

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

01/01/1970

27

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

09/03/1995

28

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

01/02/1990

31

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

01/07/1998

33

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

15/08/1996

37

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

17/09/1997

45

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

09/05/1995

Tiền vệ

Quốc gia: Trung Quốc

12/01/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

15/12/1996

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

06/09/1997

728x90
130x300
130x300