nk rudar velenje

Velenje - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: OB Jezeru City Stadium | Sức chứa: 3,500

Logo NK Rudar Velenje

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sulejmanovic, Almir

CẦU THỦ

1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

6

Pisek, Anze

Vị trí: Tiền vệ

8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Parfitt-Williams, Djair

Vị trí: Tiền đạo

10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

12

Stopajnik, Tomaz

Vị trí: Thủ môn

12

Baric, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

18

Skoflek, Ziga

Vị trí: Tiền đạo

19

Bolha, Klemen

Vị trí: Hậu vệ

20

Vosnjak, Adam

Vị trí: Tiền vệ

22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Tomasevic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

26

Cene, Kitek

Vị trí: Tiền vệ

27

Arap, David

Vị trí: Tiền vệ

29

Li, Haoran

Vị trí: Tiền vệ

33

Tucic, Milan

Vị trí: Tiền đạo

43

Krefl, Aljaz

Vị trí: Tiền vệ

44

Cosic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

96

Kobiljar, Rijad

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sulejmanovic, Almir

CẦU THỦ

1

Pridigar, Marko

Vị trí: Thủ môn

2

Jovan, Gasper

Vị trí: Tiền vệ

3

Hrubik, David

Vị trí: Tiền vệ

4

Kasnik, David

Vị trí: Hậu vệ

6

Pisek, Anze

Vị trí: Tiền vệ

8

Trifkovic, Damjan

Vị trí: Tiền vệ

9

Parfitt-Williams, Djair

Vị trí: Tiền đạo

10

Crncic, Leon

Vị trí: Tiền vệ

11

Vodeb, Tim

Vị trí: Tiền đạo

12

Stopajnik, Tomaz

Vị trí: Thủ môn

12

Baric, Kristijan

Vị trí: Thủ môn

13

Radan, Matej

Vị trí: Thủ môn

14

Kamara, Abu Razard

Vị trí: Tiền đạo

15

Dedic, Haris

Vị trí: Tiền vệ

17

Radic, Dominik

Vị trí: Tiền đạo

18

Skoflek, Ziga

Vị trí: Tiền đạo

19

Bolha, Klemen

Vị trí: Hậu vệ

20

Vosnjak, Adam

Vị trí: Tiền vệ

22

Vasilijevic, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

23

Tomasevic, Josip

Vị trí: Hậu vệ

24

Pusnik, Nejc

Vị trí: Tiền vệ

26

Cene, Kitek

Vị trí: Tiền vệ

27

Arap, David

Vị trí: Tiền vệ

29

Li, Haoran

Vị trí: Tiền vệ

33

Tucic, Milan

Vị trí: Tiền đạo

43

Krefl, Aljaz

Vị trí: Tiền vệ

44

Cosic, Marko

Vị trí: Tiền vệ

45

Robert Pusaver

Vị trí: Hậu vệ

96

Kobiljar, Rijad

Vị trí: Tiền vệ