nk maribor

Maribor - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Ljudski VRT | Sức chứa: 12,702

Logo NK Maribor

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milanic, Darko

CẦU THỦ

1

Irgolic, Nino

Vị trí: Thủ môn

1

Aljaz Cotman

Vị trí: Thủ môn

2

Klinar, Denis

Vị trí: Hậu vệ

4

Marko Suler

Vị trí: Hậu vệ

5

Vrhovec, Blaz

Vị trí: Tiền vệ

6

Aleks Pihler

Vị trí: Tiền vệ

8

Cretu, Alexandru

Vị trí: Hậu vệ

9

Marcos Tavares

Vị trí: Tiền đạo

10

Dino Hotic

Vị trí: Tiền vệ

11

Luka Zahovic

Vị trí: Tiền đạo

12

Dare Vrsic

Vị trí: Tiền vệ

13

Piric, Kenan

Vị trí: Thủ môn

14

Omoregie, Sunny

Vị trí: Tiền đạo

15

Maher, Rok

Vị trí: Tiền vệ

20

Bajde, Gregor

Vị trí: Tiền đạo

21

Amir Dervisevic

Vị trí: Tiền vệ

22

Martin Milec

Vị trí: Tiền vệ

23

Kolmanic, Zan

Vị trí: Hậu vệ

26

Aleksander Rajcevic

Vị trí: Hậu vệ

27

Mesanovic, Jasmin

Vị trí: Tiền đạo

28

Mitja Viler

Vị trí: Hậu vệ

29

Mlakar, Jan

Vị trí: Tiền đạo

31

Ivkovic, Sasa

Vị trí: Hậu vệ

32

Uskokovic, Luka

Vị trí: Hậu vệ

33

Jasmin Handanovic

Vị trí: Thủ môn

37

Koblar, Luka

Vị trí: Hậu vệ

40

Matko, Aljosa

Vị trí: Tiền vệ

44

Sme, Denis

Vị trí: Hậu vệ

96

Santos, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

97

Martin Kramaric

Vị trí: Tiền đạo

98

Mulahusejnovic, Nardin

Vị trí: Hậu vệ

99

Zugelj, Nino

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milanic, Darko

CẦU THỦ

1

Irgolic, Nino

Vị trí: Thủ môn

1

Aljaz Cotman

Vị trí: Thủ môn

2

Klinar, Denis

Vị trí: Hậu vệ

4

Marko Suler

Vị trí: Hậu vệ

5

Vrhovec, Blaz

Vị trí: Tiền vệ

6

Aleks Pihler

Vị trí: Tiền vệ

8

Cretu, Alexandru

Vị trí: Hậu vệ

9

Marcos Tavares

Vị trí: Tiền đạo

10

Dino Hotic

Vị trí: Tiền vệ

11

Luka Zahovic

Vị trí: Tiền đạo

12

Dare Vrsic

Vị trí: Tiền vệ

13

Piric, Kenan

Vị trí: Thủ môn

14

Omoregie, Sunny

Vị trí: Tiền đạo

15

Maher, Rok

Vị trí: Tiền vệ

20

Bajde, Gregor

Vị trí: Tiền đạo

21

Amir Dervisevic

Vị trí: Tiền vệ

22

Martin Milec

Vị trí: Tiền vệ

23

Kolmanic, Zan

Vị trí: Hậu vệ

26

Aleksander Rajcevic

Vị trí: Hậu vệ

27

Mesanovic, Jasmin

Vị trí: Tiền đạo

28

Mitja Viler

Vị trí: Hậu vệ

29

Mlakar, Jan

Vị trí: Tiền đạo

31

Ivkovic, Sasa

Vị trí: Hậu vệ

32

Uskokovic, Luka

Vị trí: Hậu vệ

33

Jasmin Handanovic

Vị trí: Thủ môn

37

Koblar, Luka

Vị trí: Hậu vệ

40

Matko, Aljosa

Vị trí: Tiền vệ

44

Sme, Denis

Vị trí: Hậu vệ

96

Santos, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

97

Martin Kramaric

Vị trí: Tiền đạo

98

Mulahusejnovic, Nardin

Vị trí: Hậu vệ

99

Zugelj, Nino

Vị trí: Tiền vệ