nk maribor

Maribor - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Ljudski VRT | Sức chứa: 12,702

Logo NK Maribor

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milanic, Darko

CẦU THỦ

1

Aljaz Cotman

Vị trí: Thủ môn

1

Irgolic, Nino

Vị trí: Thủ môn

2

Klinar, Denis

Vị trí: Tiền vệ

4

Marko Suler

Vị trí: Hậu vệ

5

Vrhovec, Blaz

Vị trí: Tiền vệ

6

Aleks Pihler

Vị trí: Tiền vệ

8

Cretu, Alexandru

Vị trí: Hậu vệ

9

Marcos Tavares

Vị trí: Tiền đạo

10

Dino Hotic

Vị trí: Tiền vệ

11

Luka Zahovic

Vị trí: Tiền đạo

12

Dare Vrsic

Vị trí: Tiền vệ

13

Piric, Kenan

Vị trí: Thủ môn

14

Omoregie, Sunny

Vị trí: Tiền đạo

15

Maher, Rok

Vị trí: Tiền vệ

20

Bajde, Gregor

Vị trí: Tiền đạo

21

Amir Dervisevic

Vị trí: Tiền vệ

22

Martin Milec

Vị trí: Tiền vệ

23

Kolmanic, Zan

Vị trí: Hậu vệ

26

Aleksander Rajcevic

Vị trí: Hậu vệ

27

Mesanovic, Jasmin

Vị trí: Tiền đạo

28

Mitja Viler

Vị trí: Hậu vệ

31

Ivkovic, Sasa

Vị trí: Tiền vệ

32

Uskokovic, Luka

Vị trí: Hậu vệ

33

Jasmin Handanovic

Vị trí: Thủ môn

37

Koblar, Luka

Vị trí: Hậu vệ

40

Matko, Aljosa

Vị trí: Tiền vệ

44

Sme, Denis

Vị trí: Hậu vệ

98

Mulahusejnovic, Nardin

Vị trí: Hậu vệ

Ahmetovic, Adnan

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Jan

Vị trí: Tiền đạo

96

Santos, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

97

Martin Kramaric

Vị trí: Tiền đạo

99

Zugelj, Nino

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Milanic, Darko

CẦU THỦ

1

Aljaz Cotman

Vị trí: Thủ môn

1

Irgolic, Nino

Vị trí: Thủ môn

2

Klinar, Denis

Vị trí: Tiền vệ

4

Marko Suler

Vị trí: Hậu vệ

5

Vrhovec, Blaz

Vị trí: Tiền vệ

6

Aleks Pihler

Vị trí: Tiền vệ

8

Cretu, Alexandru

Vị trí: Hậu vệ

9

Marcos Tavares

Vị trí: Tiền đạo

10

Dino Hotic

Vị trí: Tiền vệ

11

Luka Zahovic

Vị trí: Tiền đạo

12

Dare Vrsic

Vị trí: Tiền vệ

13

Piric, Kenan

Vị trí: Thủ môn

14

Omoregie, Sunny

Vị trí: Tiền đạo

15

Maher, Rok

Vị trí: Tiền vệ

20

Bajde, Gregor

Vị trí: Tiền đạo

21

Amir Dervisevic

Vị trí: Tiền vệ

22

Martin Milec

Vị trí: Tiền vệ

23

Kolmanic, Zan

Vị trí: Hậu vệ

26

Aleksander Rajcevic

Vị trí: Hậu vệ

27

Mesanovic, Jasmin

Vị trí: Tiền đạo

28

Mitja Viler

Vị trí: Hậu vệ

31

Ivkovic, Sasa

Vị trí: Tiền vệ

32

Uskokovic, Luka

Vị trí: Hậu vệ

33

Jasmin Handanovic

Vị trí: Thủ môn

37

Koblar, Luka

Vị trí: Hậu vệ

40

Matko, Aljosa

Vị trí: Tiền vệ

44

Sme, Denis

Vị trí: Hậu vệ

98

Mulahusejnovic, Nardin

Vị trí: Hậu vệ

Ahmetovic, Adnan

Vị trí: Tiền đạo

Mlakar, Jan

Vị trí: Tiền đạo

96

Santos, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

97

Martin Kramaric

Vị trí: Tiền đạo

99

Zugelj, Nino

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu NK Maribor

Huấn luyện viên

Milanic, Darko

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

26/04/1994

1

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

24/03/1998

2

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

21/02/1992

4

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

09/03/1983

5

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

20/02/1992

6

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

15/01/1994

8

Hậu vệ

Quốc gia: Romani

24/04/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

30/03/1984

10

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

26/07/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

15/11/1995

12

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

26/09/1984

13

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

07/07/1994

14

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

02/01/1989

15

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

20/07/2001

20

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

29/04/1994

21

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

04/07/1992

22

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

20/09/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

03/03/2000

26

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

17/11/1986

27

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/06/1992

28

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

01/09/1986

31

Tiền vệ

Quốc gia: Serbia

13/05/1993

32

Hậu vệ

Quốc gia: Montenegro

10/04/1996

33

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

28/01/1978

37

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

08/08/1999

40

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

29/03/2000

44

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

22/03/1994

98

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

09/02/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

20/08/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

23/10/1998

96

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

03/01/1997

97

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

14/11/1997

99

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

23/05/2000

728x90
130x300
130x300