nk krsko

Krsko - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Matija Gubec Stadium | Sức chứa: 1,470

NK KRSKO

HUẤN LUYỆN VIÊN

Panadic, Andrej
Panadic, Andrej

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Panadic, Andrej
Panadic, Andrej

CẦU THỦ