nk krsko

Krsko - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Matija Gubec Stadium | Sức chứa: 1,470

Logo NK KRSKO

HUẤN LUYỆN VIÊN

Panadic, Andrej

CẦU THỦ

1

Ribic, Jure

Vị trí: Thủ môn

1

Zalokar, Marko

Vị trí: Thủ môn

1

Gugec, Patrik

Vị trí: Thủ môn

Cavar, Darijo

Vị trí: Hậu vệ

3

Vojkovic, Mario Lovre

Vị trí: Tiền vệ

5

Ilic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Choi, Junjae

Vị trí: Tiền vệ

8

Da Silva, Marco

Vị trí: Tiền vệ

9

Majic, Karlo

Vị trí: Tiền đạo

10

Vukusic, Ante

Vị trí: Tiền đạo

11

Vekic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

13

Spanring, Mark

Vị trí: Hậu vệ

17

Sokler, Ester

Vị trí: Tiền vệ

18

Ogrinec, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

19

Dalibor Volas

Vị trí: Tiền đạo

21

Florjanc, Zan

Vị trí: Hậu vệ

22

Cetina, Mario

Vị trí: Hậu vệ

24

Frelih, Ziga

Vị trí: Thủ môn

25

Volaric, Luka

Vị trí: Tiền vệ

27

Kovacic, David

Vị trí: Tiền vệ

28

Batarelo, Ivica

Vị trí: Hậu vệ

32

Ivan Petrovic

Vị trí: Tiền vệ

33

Zakrajsek, Tomaz

Vị trí: Hậu vệ

44

Ejup, Leo

Vị trí: Hậu vệ

47

Jandrek, Robert

Vị trí: Tiền vệ

77

Peric, Marin

Vị trí: Tiền đạo

81

Stefulj, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

92

Kordic, Ante

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Panadic, Andrej

CẦU THỦ

1

Ribic, Jure

Vị trí: Thủ môn

1

Zalokar, Marko

Vị trí: Thủ môn

1

Gugec, Patrik

Vị trí: Thủ môn

Cavar, Darijo

Vị trí: Hậu vệ

3

Vojkovic, Mario Lovre

Vị trí: Tiền vệ

5

Ilic, Milan

Vị trí: Hậu vệ

Choi, Junjae

Vị trí: Tiền vệ

8

Da Silva, Marco

Vị trí: Tiền vệ

9

Majic, Karlo

Vị trí: Tiền đạo

10

Vukusic, Ante

Vị trí: Tiền đạo

11

Vekic, Luka

Vị trí: Tiền đạo

13

Spanring, Mark

Vị trí: Hậu vệ

17

Sokler, Ester

Vị trí: Tiền vệ

18

Ogrinec, Sandi

Vị trí: Tiền vệ

19

Dalibor Volas

Vị trí: Tiền đạo

21

Florjanc, Zan

Vị trí: Hậu vệ

22

Cetina, Mario

Vị trí: Hậu vệ

24

Frelih, Ziga

Vị trí: Thủ môn

25

Volaric, Luka

Vị trí: Tiền vệ

27

Kovacic, David

Vị trí: Tiền vệ

28

Batarelo, Ivica

Vị trí: Hậu vệ

32

Ivan Petrovic

Vị trí: Tiền vệ

33

Zakrajsek, Tomaz

Vị trí: Hậu vệ

44

Ejup, Leo

Vị trí: Hậu vệ

47

Jandrek, Robert

Vị trí: Tiền vệ

77

Peric, Marin

Vị trí: Tiền đạo

81

Stefulj, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

92

Kordic, Ante

Vị trí: Hậu vệ