nk domzale

Domzale - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Sportni Park Domzale | Sức chứa: 3,100

Logo NK Domzale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

3

Cubrilo, Marko

Vị trí: Hậu vệ

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

5

Ibeh, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Zinic, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

16

Ceh, Mark

Vị trí: Tiền đạo

19

Repas, Ziga

Vị trí: Tiền vệ

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

28

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

32

Santini, Krsevan

Vị trí: Thủ môn

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

42

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

44

Obsivac, Jure

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

88

Svetlin, Tamar

Vị trí: Tiền vệ

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

3

Cubrilo, Marko

Vị trí: Hậu vệ

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

5

Ibeh, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Zinic, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

16

Ceh, Mark

Vị trí: Tiền đạo

19

Repas, Ziga

Vị trí: Tiền vệ

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

28

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

32

Santini, Krsevan

Vị trí: Thủ môn

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

42

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

44

Obsivac, Jure

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

88

Svetlin, Tamar

Vị trí: Tiền vệ

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ