nk domzale

Domzale - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Sportni Park Domzale | Sức chứa: 3,100

NK Domzale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Razdrh, Andrej
Razdrh, Andrej

CẦU THỦ

Grega Sorcan
1

Grega Sorcan

Vị trí: Thủ môn

Damjan Vuklisevic
3

Damjan Vuklisevic

Vị trí: Hậu vệ

Pisek, Janez
5

Pisek, Janez

Vị trí: Tiền vệ

Klemencic, Tilen
6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

Dejan Lazarevic
7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

Parris, Kaheem

Parris, Kaheem

Vị trí: Tiền vệ

Da Silva, Marco
8

Da Silva, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Musija, Dino
9

Musija, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Ibricic, Senijad
10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

Mujan, Tonci
11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

Sikosek, Gregor
12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Kait, Mattias
14

Kait, Mattias

Vị trí: Tiền vệ

Corluka, Josip
16

Corluka, Josip

Vị trí: Tiền vệ

Ceh, Mark
16

Ceh, Mark

Vị trí: Tiền đạo

Sappinen, Rauno
18

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

Repas, Ziga
19

Repas, Ziga

Vị trí: Tiền vệ

Karic, Sven
20

Karic, Sven

Vị trí: Hậu vệ

Podlogar, Matej
21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

Mihelak, Klemen
22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

Kolobaric, Dario
25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

Jakupovic, Arnel
29

Jakupovic, Arnel

Vị trí: Tiền đạo

Branko Ilic
30

Branko Ilic

Vị trí: Hậu vệ

Rom, Matija
33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

Urbancic, Jost
42

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

Tubic, Denis
73

Tubic, Denis

Vị trí: Tiền đạo

Ajdin Mulalic
84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

Svetlin, Tamar
88

Svetlin, Tamar

Vị trí: Tiền vệ

Vuk, Slobodan
89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Razdrh, Andrej
Razdrh, Andrej

CẦU THỦ

Grega Sorcan
1

Grega Sorcan

Vị trí: Thủ môn

Damjan Vuklisevic
3

Damjan Vuklisevic

Vị trí: Hậu vệ

Pisek, Janez
5

Pisek, Janez

Vị trí: Tiền vệ

Klemencic, Tilen
6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

Dejan Lazarevic
7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

Parris, Kaheem

Parris, Kaheem

Vị trí: Tiền vệ

Da Silva, Marco
8

Da Silva, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Musija, Dino
9

Musija, Dino

Vị trí: Tiền vệ

Ibricic, Senijad
10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

Mujan, Tonci
11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

Sikosek, Gregor
12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

Kait, Mattias
14

Kait, Mattias

Vị trí: Tiền vệ

Corluka, Josip
16

Corluka, Josip

Vị trí: Tiền vệ

Ceh, Mark
16

Ceh, Mark

Vị trí: Tiền đạo

Sappinen, Rauno
18

Sappinen, Rauno

Vị trí: Tiền đạo

Repas, Ziga
19

Repas, Ziga

Vị trí: Tiền vệ

Karic, Sven
20

Karic, Sven

Vị trí: Hậu vệ

Podlogar, Matej
21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

Mihelak, Klemen
22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

Kolobaric, Dario
25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

Jakupovic, Arnel
29

Jakupovic, Arnel

Vị trí: Tiền đạo

Branko Ilic
30

Branko Ilic

Vị trí: Hậu vệ

Rom, Matija
33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

Urbancic, Jost
42

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

Tubic, Denis
73

Tubic, Denis

Vị trí: Tiền đạo

Ajdin Mulalic
84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

Svetlin, Tamar
88

Svetlin, Tamar

Vị trí: Tiền vệ

Vuk, Slobodan
89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo