nk domzale

Domzale - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Sportni Park Domzale | Sức chứa: 3,100

Logo NK Domzale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

7

Belima, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

12

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

15

Urh, Blaz

Vị trí: Hậu vệ

16

Kirm, Andraz

Vị trí: Tiền vệ

17

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

19

Sipek, Kristijan

Vị trí: Tiền đạo

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

23

Dario Melnjak

Vị trí: Hậu vệ

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

77

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

7

Belima, Ruben

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

12

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

15

Urh, Blaz

Vị trí: Hậu vệ

16

Kirm, Andraz

Vị trí: Tiền vệ

17

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

19

Sipek, Kristijan

Vị trí: Tiền đạo

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

23

Dario Melnjak

Vị trí: Hậu vệ

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

77

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu NK Domzale

Huấn luyện viên

Rozman, Simon

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

24/01/1984

4

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

16/09/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

21/08/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

12/04/2001

7

Tiền vệ

Quốc gia: Equatorial Guinea

11/02/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

13/07/1994

11

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

19/07/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

31/12/2001

12

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

13/02/1994

13

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

26/01/1997

14

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

15/07/1995

15

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

07/07/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

06/09/1984

17

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

26/09/1985

19

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

01/06/1995

21

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

23/02/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

31/10/1992

25

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

06/02/2000

26

Tiền đạo

Quốc gia: Jamaica

15/03/1997

27

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

27/01/1993

33

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

01/11/1998

36

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

21/10/1995

41

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

16/07/1999

77

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

15/02/1990

84

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

13/09/1994

89

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

15/09/1989

90

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

24/05/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

16/05/1998

728x90
130x300
130x300