nk domzale

Domzale - Slovenia

Quốc tịch : Slovenia | Sân nhà: Sportni Park Domzale | Sức chứa: 3,100

Logo NK Domzale

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Cubrilo, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Zinic, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

5

Ibeh, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

7

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

16

Kirm, Andraz

Vị trí: Tiền vệ

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

28

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

32

Santini, Krsevan

Vị trí: Thủ môn

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

44

Obsivac, Jure

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rozman, Simon

CẦU THỦ

1

Milic, Dejan

Vị trí: Thủ môn

Cubrilo, Marko

Vị trí: Hậu vệ

Zinic, Andraz

Vị trí: Hậu vệ

4

Amedej Vetrih

Vị trí: Tiền vệ

5

Ibeh, Bruno

Vị trí: Tiền vệ

6

Klemencic, Tilen

Vị trí: Hậu vệ

7

Dejan Lazarevic

Vị trí: Tiền vệ

7

Urbancic, Jost

Vị trí: Tiền vệ

8

Hodzic, Nermin

Vị trí: Tiền vệ

10

Ibricic, Senijad

Vị trí: Tiền vệ

11

Mujan, Tonci

Vị trí: Tiền đạo

12

Sikosek, Gregor

Vị trí: Hậu vệ

13

Zuzek, Zan

Vị trí: Hậu vệ

14

Morris, Darrick

Vị trí: Hậu vệ

16

Kirm, Andraz

Vị trí: Tiền vệ

21

Podlogar, Matej

Vị trí: Tiền đạo

22

Mihelak, Klemen

Vị trí: Thủ môn

25

Kolobaric, Dario

Vị trí: Tiền đạo

26

Nicholson, Shamar

Vị trí: Tiền đạo

27

Dobrovoljc, Gaber

Vị trí: Hậu vệ

28

Pecnik, Tilen

Vị trí: Tiền đạo

32

Santini, Krsevan

Vị trí: Thủ môn

33

Rom, Matija

Vị trí: Hậu vệ

36

Tetickovic, Miha

Vị trí: Thủ môn

41

Cerin, Adam

Vị trí: Tiền vệ

44

Obsivac, Jure

Vị trí: Tiền vệ

84

Ajdin Mulalic

Vị trí: Thủ môn

89

Vuk, Slobodan

Vị trí: Tiền đạo

90

Femec, Matevz

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu NK Domzale

Huấn luyện viên

Rozman, Simon

Quốc gia: Slovenia

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

24/01/1984

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

03/05/1998

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

12/02/1999

4

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

16/09/1990

5

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

15/04/1995

6

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

21/08/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

15/02/1990

7

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

12/04/2001

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

13/07/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

26/09/1985

11

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

19/07/1995

12

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

13/02/1994

13

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

26/01/1997

14

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

15/07/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

06/09/1984

21

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

23/02/1991

22

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

31/12/2001

25

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

06/02/2000

26

Tiền đạo

Quốc gia: Jamaica

15/03/1997

27

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

27/01/1993

28

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

16/05/1998

32

Thủ môn

Quốc gia: Croatia

11/04/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

01/11/1998

36

Thủ môn

Quốc gia: Slovenia

21/10/1995

41

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

16/07/1999

44

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

28/05/1990

84

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

13/09/1994

89

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

15/09/1989

90

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

24/05/2000

728x90
130x300
130x300