nga

- Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Nga

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stanislav Cherchesov

CẦU THỦ

1

Guilherme

Vị trí: Thủ môn

Ilya Kutepov

Vị trí: Hậu vệ

3

Kirill Nababkin

Vị trí: Hậu vệ

Karavaev, Viacheslav

Vị trí: Hậu vệ

2

Mario Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

4

Belyaev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

5

Andrey Semenov

Vị trí: Hậu vệ

6

Denis Cheryshev

Vị trí: Tiền vệ

7

Ozdoev, Magomed

Vị trí: Tiền vệ

7

Daler Kuzyaev

Vị trí: Tiền vệ

8

Yuri Gazinskiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Fedor Smolov

Vị trí: Tiền đạo

10

Chalov, Fedor

Vị trí: Tiền đạo

11

Anton Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

11

Roman Zobnin

Vị trí: Tiền vệ

12

Andrey Lunev

Vị trí: Thủ môn

13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

14

Jikia, Giorgi

Vị trí: Hậu vệ

15

Aleksey Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

16

Anton Shunin

Vị trí: Thủ môn

17

Barinov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

17

Aleksandr Golovin

Vị trí: Tiền vệ

18

Yuri Zhirkov

Vị trí: Tiền vệ

19

Ahmetov Toglokovich

Vị trí: Tiền vệ

20

Ignatjev, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

21

Alexey Ionov

Vị trí: Tiền vệ

22

Artem Dzyuba

Vị trí: Tiền đạo

23

Schennikov, Georgi

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stanislav Cherchesov

CẦU THỦ

1

Guilherme

Vị trí: Thủ môn

Ilya Kutepov

Vị trí: Hậu vệ

3

Kirill Nababkin

Vị trí: Hậu vệ

Karavaev, Viacheslav

Vị trí: Hậu vệ

2

Mario Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

4

Belyaev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

5

Andrey Semenov

Vị trí: Hậu vệ

6

Denis Cheryshev

Vị trí: Tiền vệ

7

Ozdoev, Magomed

Vị trí: Tiền vệ

7

Daler Kuzyaev

Vị trí: Tiền vệ

8

Yuri Gazinskiy

Vị trí: Tiền vệ

9

Fedor Smolov

Vị trí: Tiền đạo

10

Chalov, Fedor

Vị trí: Tiền đạo

11

Anton Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

11

Roman Zobnin

Vị trí: Tiền vệ

12

Andrey Lunev

Vị trí: Thủ môn

13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

14

Jikia, Giorgi

Vị trí: Hậu vệ

15

Aleksey Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

16

Anton Shunin

Vị trí: Thủ môn

17

Barinov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

17

Aleksandr Golovin

Vị trí: Tiền vệ

18

Yuri Zhirkov

Vị trí: Tiền vệ

19

Ahmetov Toglokovich

Vị trí: Tiền vệ

20

Ignatjev, Vladislav

Vị trí: Tiền vệ

21

Alexey Ionov

Vị trí: Tiền vệ

22

Artem Dzyuba

Vị trí: Tiền đạo

23

Schennikov, Georgi

Vị trí: Hậu vệ