nga

- Nga

Quốc tịch : Nga | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Nga

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stanislav Cherchesov
Stanislav Cherchesov

CẦU THỦ

Guilherme
1

Guilherme

Vị trí: Thủ môn

Pesyakov, Sergey

Pesyakov, Sergey

Vị trí: Thủ môn

Mario Fernandes
2

Mario Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

Neustadter, Roman
3

Neustadter, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Sergei Petrov
4

Sergei Petrov

Vị trí: Hậu vệ

Andrey Semenov
5

Andrey Semenov

Vị trí: Hậu vệ

Belyaev, Maksim
6

Belyaev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

Barinov, Dmitriy
8

Barinov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

Fedor Smolov
9

Fedor Smolov

Vị trí: Tiền đạo

Chalov, Fedor
10

Chalov, Fedor

Vị trí: Tiền đạo

Roman Zobnin
11

Roman Zobnin

Vị trí: Tiền vệ

Fedor Kudryashov
13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

Jikia, Giorgi
14

Jikia, Giorgi

Vị trí: Hậu vệ

Aleksey Miranchuk
15

Aleksey Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Golovin
17

Aleksandr Golovin

Vị trí: Tiền vệ

Anton Miranchuk
18

Anton Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

Bakaev, Zelimhan
19

Bakaev, Zelimhan

Vị trí: Tiền vệ

Sorokin, Egor
19

Sorokin, Egor

Vị trí: Hậu vệ

Mirzov, Reziuan
19

Mirzov, Reziuan

Vị trí: Tiền vệ

Alexey Ionov
20

Alexey Ionov

Vị trí: Tiền vệ

Ahmetov Toglokovich
21

Ahmetov Toglokovich

Vị trí: Tiền vệ

Chernov, Evgeniy
23

Chernov, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Oblyakov, Ivan

Oblyakov, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Nikolay Komlichenko

Nikolay Komlichenko

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Stanislav Cherchesov
Stanislav Cherchesov

CẦU THỦ

Guilherme
1

Guilherme

Vị trí: Thủ môn

Pesyakov, Sergey

Pesyakov, Sergey

Vị trí: Thủ môn

Mario Fernandes
2

Mario Fernandes

Vị trí: Hậu vệ

Neustadter, Roman
3

Neustadter, Roman

Vị trí: Hậu vệ

Sergei Petrov
4

Sergei Petrov

Vị trí: Hậu vệ

Andrey Semenov
5

Andrey Semenov

Vị trí: Hậu vệ

Belyaev, Maksim
6

Belyaev, Maksim

Vị trí: Hậu vệ

Barinov, Dmitriy
8

Barinov, Dmitriy

Vị trí: Tiền vệ

Fedor Smolov
9

Fedor Smolov

Vị trí: Tiền đạo

Chalov, Fedor
10

Chalov, Fedor

Vị trí: Tiền đạo

Roman Zobnin
11

Roman Zobnin

Vị trí: Tiền vệ

Fedor Kudryashov
13

Fedor Kudryashov

Vị trí: Hậu vệ

Jikia, Giorgi
14

Jikia, Giorgi

Vị trí: Hậu vệ

Aleksey Miranchuk
15

Aleksey Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

Aleksandr Golovin
17

Aleksandr Golovin

Vị trí: Tiền vệ

Anton Miranchuk
18

Anton Miranchuk

Vị trí: Tiền vệ

Bakaev, Zelimhan
19

Bakaev, Zelimhan

Vị trí: Tiền vệ

Sorokin, Egor
19

Sorokin, Egor

Vị trí: Hậu vệ

Mirzov, Reziuan
19

Mirzov, Reziuan

Vị trí: Tiền vệ

Alexey Ionov
20

Alexey Ionov

Vị trí: Tiền vệ

Ahmetov Toglokovich
21

Ahmetov Toglokovich

Vị trí: Tiền vệ

Chernov, Evgeniy
23

Chernov, Evgeniy

Vị trí: Tiền vệ

Oblyakov, Ivan

Oblyakov, Ivan

Vị trí: Tiền vệ

Nikolay Komlichenko

Nikolay Komlichenko

Vị trí: Tiền đạo