ny red bulls

Harrison - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Red Bull Arena | Sức chứa: 25,000

NY Red Bulls

HUẤN LUYỆN VIÊN

Armas, Chris
Armas, Chris

CẦU THỦ

Tarek, Amro
3

Tarek, Amro

Vị trí: Hậu vệ

Lade, Connor
5

Lade, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Duncan, Kyle
6

Duncan, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Koffi, Jean-Christophe
8

Koffi, Jean-Christophe

Vị trí: Tiền vệ

Kaku
10

Kaku

Vị trí: Tiền vệ

Epps, Marcus
11

Epps, Marcus

Vị trí: Tiền vệ

Nealis, Sean
15

Nealis, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Mines, Ben
17

Mines, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Meara, Ryan
18

Meara, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Muyl, Alex
19

Muyl, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Sims, Josh
20

Sims, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Omir
21

Fernandez, Omir

Vị trí: Tiền vệ

Valot, Florian
22

Valot, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Casseres Jr, Cristian
23

Casseres Jr, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Louro, Evan
24

Louro, Evan

Vị trí: Thủ môn

Jorgensen, Mathias
25

Jorgensen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

Parker, Tim
26

Parker, Tim

Vị trí: Hậu vệ

Davis, Sean
27

Davis, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Robles, Luis
31

Robles, Luis

Vị trí: Thủ môn

Long, Aaron
33

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

White, Brian
42

White, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Murillo, Michael
62

Murillo, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Barlow, Tom
74

Barlow, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Royer, Daniel
77

Royer, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Bezecourt, Vincent
88

Bezecourt, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

Rzatkowski, Marc
90

Rzatkowski, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Buckmaster, Rece
91

Buckmaster, Rece

Vị trí: Hậu vệ

Lawrence, Kemar
92

Lawrence, Kemar

Vị trí: Hậu vệ

Wright-Phillips, Bradley
99

Wright-Phillips, Bradley

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Armas, Chris
Armas, Chris

CẦU THỦ

Tarek, Amro
3

Tarek, Amro

Vị trí: Hậu vệ

Lade, Connor
5

Lade, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Duncan, Kyle
6

Duncan, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Koffi, Jean-Christophe
8

Koffi, Jean-Christophe

Vị trí: Tiền vệ

Kaku
10

Kaku

Vị trí: Tiền vệ

Epps, Marcus
11

Epps, Marcus

Vị trí: Tiền vệ

Nealis, Sean
15

Nealis, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Mines, Ben
17

Mines, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Meara, Ryan
18

Meara, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Muyl, Alex
19

Muyl, Alex

Vị trí: Tiền vệ

Sims, Josh
20

Sims, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Omir
21

Fernandez, Omir

Vị trí: Tiền vệ

Valot, Florian
22

Valot, Florian

Vị trí: Tiền vệ

Casseres Jr, Cristian
23

Casseres Jr, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Louro, Evan
24

Louro, Evan

Vị trí: Thủ môn

Jorgensen, Mathias
25

Jorgensen, Mathias

Vị trí: Tiền đạo

Parker, Tim
26

Parker, Tim

Vị trí: Hậu vệ

Davis, Sean
27

Davis, Sean

Vị trí: Tiền vệ

Robles, Luis
31

Robles, Luis

Vị trí: Thủ môn

Long, Aaron
33

Long, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

White, Brian
42

White, Brian

Vị trí: Tiền đạo

Murillo, Michael
62

Murillo, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Barlow, Tom
74

Barlow, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Royer, Daniel
77

Royer, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Bezecourt, Vincent
88

Bezecourt, Vincent

Vị trí: Tiền vệ

Rzatkowski, Marc
90

Rzatkowski, Marc

Vị trí: Tiền vệ

Buckmaster, Rece
91

Buckmaster, Rece

Vị trí: Hậu vệ

Lawrence, Kemar
92

Lawrence, Kemar

Vị trí: Hậu vệ

Wright-Phillips, Bradley
99

Wright-Phillips, Bradley

Vị trí: Tiền đạo