NEC Nijmegen

Quốc gia : | Sân nhà: Goffertstadion | Sức chứa: 12,500

NEC Nijmegen

NEC Nijmegen

Quốc gia : | Sân nhà: Goffertstadion | | Sức chứa: 12,500

NEC Nijmegen

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Bogers, Adrie

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Etien Velikonja
0

Tiền đạo

Quốc gia: Slovenia

26/12/1988

Etien Velikonja
0

Tiền đạo

26/12/1988

Flemming Zian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

01/08/1998

Flemming Zian
0

Tiền vệ

01/08/1998

van de Vondervoort, Just
0

Quốc gia:

01/01/1970

Mattijs Branderhorst
1

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

31/12/1993

Mattijs Branderhorst
1

Thủ môn

31/12/1993

Rens Van Eijden
3

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

03/03/1988

Rens Van Eijden
3

Hậu vệ

03/03/1988

Kvida Josef
4

Hậu vệ

Quốc gia: Czech Republic

23/01/1997

Kvida Josef
4

Hậu vệ

23/01/1997

Kuipers, Bas
5

Quốc gia:

01/01/1970

Kuipers, Bas
5

01/01/1970

Van De Looi Tommie
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

02/07/1999

Van De Looi Tommie
6

Tiền vệ

02/07/1999

Musaba, Anthony
7

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

06/12/2000

Musaba, Anthony
7

Tiền đạo

06/12/2000

Landschoot Jellert
8

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

27/08/1997

Landschoot Jellert
8

Tiền vệ

27/08/1997

Okita Jonathan
10

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

05/10/1995

Okita Jonathan
10

Tiền đạo

05/10/1995

Wolters Randy
11

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

06/04/1990

Wolters Randy
11

Tiền vệ

06/04/1990

Mart Dijkstra
12

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

10/08/1990

Mart Dijkstra
12

Hậu vệ

10/08/1990

Overtoom Tom
14

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

20/11/1990

Overtoom Tom
14

Tiền vệ

20/11/1990

Hoogveld, Niek
15

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

24/03/1999

Hoogveld, Niek
15

Hậu vệ

24/03/1999

El Karouani, Souffian
16

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

19/10/2000

El Karouani, Souffian
16

Hậu vệ

19/10/2000

Romeny Ole
17

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

20/06/2000

Romeny Ole
17

Tiền đạo

20/06/2000

Sabak Paolo
20

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

10/02/1999

Sabak Paolo
20

Tiền vệ

10/02/1999

Sellouf, Ayman
20

Tiền đạo

Quốc gia: Morocco

25/08/2001

Sellouf, Ayman
20

Tiền đạo

25/08/2001

Joey Van den Berg
21

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

13/02/1986

Joey Van den Berg
21

Tiền vệ

13/02/1986

Alblas, Norbert
22

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

12/12/1994

Alblas, Norbert
22

Thủ môn

12/12/1994

Odenthal, Cas
26

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

26/09/2000

Odenthal, Cas
26

Hậu vệ

26/09/2000

van Rooij, Bart
28

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

26/05/2001

van Rooij, Bart
28

Hậu vệ

26/05/2001

Budel, Alessio
29

Quốc gia:

01/01/1970

Budel, Alessio
29

01/01/1970

Roefs, Robin
29

Thủ môn

Quốc gia:

17/01/2003

Roefs, Robin
29

Thủ môn

17/01/2003

Sturing Frank
30

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

30/06/1997

Sturing Frank
30

Hậu vệ

30/06/1997

Schuurman, Job
31

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

12/06/1999

Schuurman, Job
31

Thủ môn

12/06/1999

Sanniez, Terry
34

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

10/08/1996

Sanniez, Terry
34

Hậu vệ

10/08/1996

Bossaerts Mathias
44

Hậu vệ

Quốc gia: Belgium

10/07/1996

Bossaerts Mathias
44

Hậu vệ

10/07/1996

Proper, Dirk Wanner
71

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

24/02/2002

Proper, Dirk Wanner
71

Tiền vệ

24/02/2002