na uy

- Na Uy

Quốc tịch : Na Uy | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Na Uy

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johansen, Pal Arne
Johansen, Pal Arne

CẦU THỦ

Klaesson, Kristoffer
1

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Pedersen, Marcus Holmgren
2

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền vệ

Jarl, Sebastian
3

Jarl, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Sandberg, Erik
4

Sandberg, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Rosler, Colin
5

Rosler, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Fredriksen, Jonas Tillung
6

Fredriksen, Jonas Tillung

Vị trí: Hậu vệ

Solbakken, Markus
7

Solbakken, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Ugland, Mikael
8

Ugland, Mikael

Vị trí: Tiền vệ

Botheim, Erik
9

Botheim, Erik

Vị trí: Tiền đạo

Stenevik, Halldor
10

Stenevik, Halldor

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Noah Jean
11

Holm, Noah Jean

Vị trí: Tiền đạo

Christiansen, Mads
12

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

Slordahl, Philip
13

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Hagen, Elias Kristoffersen
14

Hagen, Elias Kristoffersen

Vị trí: Tiền vệ

Hove, Johan
15

Hove, Johan

Vị trí: Tiền vệ

Dunsby, Jakob
16

Dunsby, Jakob

Vị trí: Tiền đạo

Larsen, Jorgen Strand
17

Larsen, Jorgen Strand

Vị trí: Tiền đạo

Johnsen, Mikael Torset
18

Johnsen, Mikael Torset

Vị trí: Tiền vệ

Kitolano, Joshua
19

Kitolano, Joshua

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Johansen, Pal Arne
Johansen, Pal Arne

CẦU THỦ

Klaesson, Kristoffer
1

Klaesson, Kristoffer

Vị trí: Thủ môn

Pedersen, Marcus Holmgren
2

Pedersen, Marcus Holmgren

Vị trí: Tiền vệ

Jarl, Sebastian
3

Jarl, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

Sandberg, Erik
4

Sandberg, Erik

Vị trí: Hậu vệ

Rosler, Colin
5

Rosler, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Fredriksen, Jonas Tillung
6

Fredriksen, Jonas Tillung

Vị trí: Hậu vệ

Solbakken, Markus
7

Solbakken, Markus

Vị trí: Tiền vệ

Ugland, Mikael
8

Ugland, Mikael

Vị trí: Tiền vệ

Botheim, Erik
9

Botheim, Erik

Vị trí: Tiền đạo

Stenevik, Halldor
10

Stenevik, Halldor

Vị trí: Tiền vệ

Holm, Noah Jean
11

Holm, Noah Jean

Vị trí: Tiền đạo

Christiansen, Mads
12

Christiansen, Mads

Vị trí: Thủ môn

Slordahl, Philip
13

Slordahl, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Hagen, Elias Kristoffersen
14

Hagen, Elias Kristoffersen

Vị trí: Tiền vệ

Hove, Johan
15

Hove, Johan

Vị trí: Tiền vệ

Dunsby, Jakob
16

Dunsby, Jakob

Vị trí: Tiền đạo

Larsen, Jorgen Strand
17

Larsen, Jorgen Strand

Vị trí: Tiền đạo

Johnsen, Mikael Torset
18

Johnsen, Mikael Torset

Vị trí: Tiền vệ

Kitolano, Joshua
19

Kitolano, Joshua

Vị trí: Tiền vệ