myamar

- Myamar

Quốc tịch : Myamar | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Myamar

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Htet, Kyaw Zin

Vị trí: Thủ môn

Phone, Thitsar Min

Vị trí: Thủ môn

3

Win, Thein Than

Vị trí: Hậu vệ

4

Htan, David

Vị trí: Hậu vệ

5

Kyaw, Nanda

Vị trí: Hậu vệ

Khant, Myat Kaung

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo, Hlaing

Vị trí: Tiền vệ

7

Oo, Ye

Vị trí: Tiền vệ

8

Maung Soe, Maung

Vị trí: Tiền vệ

8

Kaung, Set Naing

Vị trí: Tiền vệ

9

Tun, Zin Min

Vị trí: Tiền đạo

10

Thu, Aung

Vị trí: Tiền đạo

11

Tun, Myo

Vị trí: Tiền vệ

11

Lwin, Maung

Vị trí: Tiền đạo

13

Aung, Ye Yint

Vị trí: Hậu vệ

13

Aung, Htike Htike

Vị trí: Hậu vệ

14

Oo, Yan

Vị trí: Tiền vệ

15

Soe Moe, Kyaw

Vị trí: Hậu vệ

16

Thu Aung Si

Vị trí: Tiền vệ

18

Min, Phone Thitsar

Vị trí: Thủ môn

19

Phyoe Wai, Htet

Vị trí: Tiền vệ

20

Aung, Than Htet

Vị trí: Tiền đạo

21

Soe, Aee

Vị trí: Tiền đạo

24

Win Moe, Kyaw

Vị trí: Hậu vệ

25

Naing, Sann Sat

Vị trí: Thủ môn

26

Moe Aung, Lwin

Vị trí: Tiền vệ

27

Zaw, Pyae Phyo

Vị trí: Hậu vệ

32

Tun, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Htet, Kyaw Zin

Vị trí: Thủ môn

Phone, Thitsar Min

Vị trí: Thủ môn

3

Win, Thein Than

Vị trí: Hậu vệ

4

Htan, David

Vị trí: Hậu vệ

5

Kyaw, Nanda

Vị trí: Hậu vệ

Khant, Myat Kaung

Vị trí: Tiền vệ

6

Bo, Hlaing

Vị trí: Tiền vệ

7

Oo, Ye

Vị trí: Tiền vệ

8

Maung Soe, Maung

Vị trí: Tiền vệ

8

Kaung, Set Naing

Vị trí: Tiền vệ

9

Tun, Zin Min

Vị trí: Tiền đạo

10

Thu, Aung

Vị trí: Tiền đạo

11

Tun, Myo

Vị trí: Tiền vệ

11

Lwin, Maung

Vị trí: Tiền đạo

13

Aung, Ye Yint

Vị trí: Hậu vệ

13

Aung, Htike Htike

Vị trí: Hậu vệ

14

Oo, Yan

Vị trí: Tiền vệ

15

Soe Moe, Kyaw

Vị trí: Hậu vệ

16

Thu Aung Si

Vị trí: Tiền vệ

18

Min, Phone Thitsar

Vị trí: Thủ môn

19

Phyoe Wai, Htet

Vị trí: Tiền vệ

20

Aung, Than Htet

Vị trí: Tiền đạo

21

Soe, Aee

Vị trí: Tiền đạo

24

Win Moe, Kyaw

Vị trí: Hậu vệ

25

Naing, Sann Sat

Vị trí: Thủ môn

26

Moe Aung, Lwin

Vị trí: Tiền vệ

27

Zaw, Pyae Phyo

Vị trí: Hậu vệ

32

Tun, Zaw

Vị trí: Hậu vệ

Lịch thi đấu Myamar

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Myamar

Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

02/03/1990

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

06/11/1998

3

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

02/07/1982

4

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

13/05/1990

5

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

03/09/1996

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

11/07/2000

6

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

08/07/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

02/08/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

06/08/1995

8

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

21/03/1994

9

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

12/06/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

22/05/1996

11

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

09/03/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

18/06/1995

13

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

26/02/1998

13

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

01/02/1995

14

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

31/03/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

23/03/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

16/10/1996

18

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

06/11/1998

19

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

15/12/1996

20

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

05/06/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Myamar

15/11/1996

24

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

01/02/1997

25

Thủ môn

Quốc gia: Myamar

04/09/1998

26

Tiền vệ

Quốc gia: Myamar

10/12/1999

27

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

19/09/1987

32

Hậu vệ

Quốc gia: Myamar

20/05/1992

728x90
130x300
130x300